Achtergrond header

GMR

MOVARE heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) geeft de raad advies en verleent hij instemming over schooloverstijgende zaken (aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen). Medezeggenschapszaken met betrekking tot individuele scholen worden behartigd door de Medezeggenschapsraden (MR-en) van de afzonderlijke scholen.

Naast het voldoen aan de wettelijke kaders geeft MOVARE ook nadrukkelijk aandacht aan de “informele” invulling van de medezeggenschap die bestaat uit invulling van de “medezeggenschapscultuur”. Het vroegtijdig betrekken van de medezeggenschapsorganen bij beleidsvoornemens (concepten) en de gezamenlijke organisatie door GMR, CvB en MOVARE-bureau van themabijeenkomsten voor (G)MR-leden zijn daar voorbeelden van.

De GMR vergadert maandelijks, met uitzondering van juli en augustus, en het dagelijks bestuur van de GMR heeft tweewekelijks afstemmingsoverleg met het College van Bestuur. Drie maal per jaar is er een themabijeenkomst van de GMR met de medezeggenschapsraden en twee keer per jaar komt de GMR bijeen met de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.

Personeelsgeleding

Sandy Verdonk-Gubbels (secretaris)

Chantal Pijls-van Moorsel (voorzitter)

Ron van Wessel

Stefhanie Palmen-Plieger

Lindsay Tiesters

Kim Janssen-Lommen
Oudergeleding

 

Stephan Scheeren 

Stephan Gerards

Remko Dormans

Joost Kempen

Rob Janssen


Documenten 
Ambitiegesprek/Handreiking goede medezeggenschap
Beelden bij ambitiegesprek tussen medezeggenschap en zeggenschap
Uitvoeringslijstje ambitiegesprek
Ambitiegesprek MR en directie (hand-outs)
Hulpmiddel bij het ambitiegesprek
Advies 'goede medezeggenschap' in het onderwijs
Krachtige medezeggenschap (hand-outs)
Thema's en gedragsankers goede medezeggenschap
Enquête MR
Transactionele analyse
Aanbiedings- en reactiebrief Medezeggenschap
Placemat bevoegdheden PO
Model jaarplan MR-en
Format activiteitenplan
Jaarverslag GMR 2021-2022
Planning GMR schooljaar 2022-2023
GMR-reglement
Huishoudelijk GMR-reglement 2022-2023 (vastgesteld)
MR-reglement
Medezeggenschapsstatuut
Verkiezingsreglement (vastgesteld d.d. 23-01-2018)
Activiteitenplan 2022-2023
 

Actie- en besluitenlijsten vergaderingen
 

2023

 Actie- en besluitenlijst vergadering d.d. 08-03-2023
Actie en besluitenlijst vergadering d.d. 18-04-2023
Actie en besluitenlijst vergadering d.d. 2023-05-15 

 

2022

 Actie en besluitenlijst vergadering d.d. 12-12-2022
 Actie- en besluitenlijst vergadering d.d. 01-12-2022
 Actie- en besluitenlijst vergadering d.d. 26-09-2022
 Actie en besluitenlijst vergadering d.d. 07-07 2022
 Actie en besluitenlijst vergadering d.d. 31-05-2022
 Actie en besluitenlijst vergadering d.d. 14-04-2022
 Actie en besluitenlijst vergadering d.d. 09-03-2022
 Actie en besluitenlijst vergadering d.d. 25-01-2022
 

Interessante links

 Sterk Medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs

 Wet Medezeggenschap op Scholen

Heeft u vragen of wilt u stukken opvragen? Mail dan naar gmr@movare.nl