Scholen

AB bs. De Vlindertuin

Treebeek

 • Wij zijn een Kanjerschool met een sterk pedagogische visie
 • Wij zijn kleinschalig georganiseerd
Meer informatie
AB bs. Frans Postma

Heerlen

 • We zijn een vreedzame school
 • We zijn een algemeen bijzondere school, waar iedereen welkom is.
 • Een bevlogen team dat hecht aan goede samenwerking met ouders.
Meer informatie
AB bs. Meander

Brunssum

 • Start- en schakelklassen voor betere afstemming en zorgreikwijdte
 • Kennis en expertise met betrekking tot meer- en hoogbegaafdheid
Meer informatie
Bs. Wonderwijs

Hoensbroek

 • Op Bs Wonderwijs zijn de kinderen mede-eigenaar van hun eigen leerproces.
 • Op Bs Wonderwijs leren kinderen hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen
Meer informatie
Jenaplanschool De Vlieger

Sittard

 • De sfeer en de aandacht voor het sociaal emotionele
 • De wijze waarop de kinderen volgens Jenaplanprincipes zelf medeverantwoordelijk worden gemaakt voor hun onderwijs
Meer informatie
OBS De Droomboom

Heerlen

 • We werken aan een stevige BASIS zowel op pedagogisch als didactisch gebied
 • We matchen en stretchen bewust de talenten van de kinderen
Meer informatie
OBS De Robbedoes

Vaals

 • De openbare school in het Heuvelland
 • Partner in een brede school
Meer informatie
OBS De Schatkist

Kerkrade

 • Gezonde Basisschool van de Toekomst
 • Kinderdagverblijf en Peuteropvang (Flow) in school
Meer informatie
OBS De Speurneus

Landgraaf

 • We brengen het leren dichterbij het kind en werken met rapportfolio’s
 • We zijn gezonde school, met het predicaat “relatie”
Meer informatie
OBS De Tovercirkel

Heerlen

 • Goede zorgstructuur voor alle kinderen
 • Actief onderwijs
 • Beide locaties hebben een Peuterspeelzaal
Meer informatie
OBS De Trampoline

Brunssum

 • Kanjerschool
 • Euregioschool
Meer informatie
OBS Harlekijn

Landgraaf

 • We bieden plek aan zoveel mogelijk leerlingen, ook leerlingen met een lichamelijke en/of zintuiglijke beperking
 • OBS Harlekijn is een beweegschool, met veel aandacht voor beweging en gezond gedrag
Meer informatie
OBS Wereldwijs

Landgraaf

 • Gezonde Basisschool van de Toekomst
 • Positief pedagogisch klimaat
Meer informatie
OEC bs. De Wegwijzer

Landgraaf

 • Onze school heeft een goede naam, en daar zijn we trots op! Veel ouders melden hun kinderen aan via mond-tot-mondreclame.
 • Het gaat op onze school niet alleen om kennis, maar ook om vaardigheden en het in veiligheid ontwikkelen van sociaal competent gedrag.
Meer informatie
RK bs. ’t Valder

Landgraaf

 • Vernieuwend onderwijs
 • Peuterspeelzaal en B.S.O. in school gevestigd
Meer informatie
RK bs. An dr Put

Landgraaf

 • Plezier en leren gaan hand in hand
 • Educatief Partnerschap, ouders als gelijkwaardige partner
Meer informatie
RK bs. Bleijerheide

Kerkrade

 • ICT (Snappet) & Techniek in groep 1 tot en met groep 8 door een vakdocent
 • De Taalstraat voor taalontwikkeling van onze jongste leerlingen (groep 1 t/m 3)
Meer informatie
RK bs. Bocholtz

Bocholtz

 • (Samen)-leren
 • Samen-(leven)
Meer informatie
RK bs. De Blokkenberg

Kerkrade

 • Eigenaarschap van onze leerkrachten bij pedagogisch-didactisch concept “Ken je kind”
 • Betrokkenheid van leerlingen en ouders bij ons schoolklimaat.
Meer informatie
RK bs. De Caleidoscoop

Brunssum

 • Er wordt maatwerk en eigenaarschap gecreëerd
 • Versteviging van de sociaal-emotionele vorming
Meer informatie
RK bs. De Diabolo

Kerkrade

 • Geïntegreerd aanbod Wetenschap en Techniek onderwijs van groep 1 t/m 8
 • Binnen ons onderwijs is extra tijd gereserveerd voor talentontwikkeling
Meer informatie
RK bs. De Doorkijk

Kerkrade

 • Eigentijdse leermiddelen
 • BSO in school
Meer informatie
RK bs. De Ganzerik

Heerlen

 • Moderne klassikale school
 • Peuterspeelzaal Pip en kinderopvang Humankind in school
Meer informatie
RK bs. De Meridiaan

Simpelveld

 • Buurtaalonderwijs Duits in alle groepen
 • Projectonderwijs: Jaarlijks twee schoolbrede projecten
Meer informatie
RK bs. De Mheyster

Hoensbroek

 • Op onze school gaan wij werken met een datamuur
 • Op onze school gaan wij gebruik maken van ateliers/workshops
Meer informatie
RK bs. De Opstap

Brunssum

 • Euregioschool
 • Leerlingenraad
Meer informatie
RK bs. De Regenboog

Hoensbroek

 • Brede School Mariarade: inpandig: Peuterspeelzaal Klein Duimpje en Kindcentrum Humankind
 • Naast de cognitieve ontwikkeling veel aandacht voor de sociale-emotionele ontwikkeling
Meer informatie
RK bs. De Schakel

Kerkrade

 • Jonge kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften krijgen binnen onze school een plek in onze startklas of in de TOS groep van Kentalis
 • Wekelijks worden IMC Basis lessen gegeven in de groepen 7 en 8
Meer informatie
RK bs. De Schatgraver

Landgraaf

 • Prima samenwerking tussen peuteropvang, kinderopvang, buitenschoolse opvang en school. Alles onder 1 dak!
 • Aandacht voor het aanleren van een Gezonde leefstijl met aandacht voor talenten van kinderen.
Meer informatie
RK bs. De Spoorzoeker

Kerkrade

 • Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen, zichzelf mogen zijn en met plezier naar school komen.
 • Wij zorgen voor evenwicht tussen denken en doen.
 • Wij geven kinderen de ruimte om hun talenten te ontdekken en te groeien binnen hun mogelijkheden.
Meer informatie
RK bs. De Veldhof

Eygelshoven

 • Wij zijn onderdeel van IKC Droomhof, met de kernwaarden vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.
 • Samen werken wij aan de gedroomde toekomst, met oog voor het talent van al onze kinderen.
Meer informatie
RK bs. De Vlieger

Hoensbroek

 • Ieder kind heeft goud in zich
 • Bij ons is iedereen welkom om de samenwerking aan te gaan.
Meer informatie
RK bs. Gerardus Majella

Heerlen

 • Eigentijds onderwijs met structuur en duidelijkheid
Meer informatie
RK bs. Langeberg

Brunssum

 • Wij werken met een eigentijds onderwijsconcept
 • Bs. Langeberg is een Gezonde basisschool van de toekomst
Meer informatie
RK bs. Mijn Spoor

Heerlen

 • Veel partners inpandig
 • Startklas
Meer informatie
RK bs. Op gen Hei

Landgraaf

 • Ieder individueel, samen één geheel
 • Leerlingen werken op een verdiepende manier
Meer informatie
RK bs. Schinveld

Schinveld

 • Mogelijkheden voor Maatwerkplek-plus en Maatwerk-ondersteuning
 • Kinderopvang naast de school
Meer informatie
RK bs. St. Jozef

Merkelbeek

 • Plezier
 • Trots
 • Talent
Meer informatie
RK bs. St. Ursula

Kerkrade

 • Het Crealab (Plusklas)
Meer informatie
RK bs. Steltloper

Kerkrade

 • Onze Startklas voor kleuters die een veilige start nodig hebben!
 • Samen leren voor het leven!
Meer informatie
RK bs. Titus Brandsma

Brunssum

 • De school werkt klasdoorbrekend
 • We werken met gedachtegoed OPEDUCA
 • De leerling is eigenaar van zijn of haar eigen portfolio
Meer informatie
RK SBO Arcadia

Kerkrade

Meer informatie
RK SBO De Boemerang

Brunssum

 • Oog voor elk individu
 • Ontwikkelings-perspectief
Meer informatie
RK SBO De Wissel

Landgraaf

 • Leren door doen waarbij we ook gebruik maken van een keuken, moestuin en technieklokaal
 • Positief pedagogisch klimaat middels de PBS-aanpak (SPOOR). Samen inoefenen van gewenst gedrag
Meer informatie
SO/VSO St. Jan Baptist

Kerkrade

 • Gespecialiseerd in Autisme
 • Unieke samenwerking met Zorgpartners
 • Trots op onze bestendigingscijfers
Meer informatie
Taalschool de WereldDelen

Heerlen

 • Onze school is gespecialiseerd in het geven van NT-2 onderwijs en streeft ernaar om het NT-2 expertisecentrum van de regio te worden
 • We zijn in staat om onderwijs op maat te bieden, waarbij iedere leerling gevolgd wordt met een OPP
Meer informatie

Kom je werken bij MOVARE? Werken bij
We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers! Neem gerust een kijkje bij onze openstaande vacatures. Vacatures

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details