Achtergrond header
HomeMap
Mobile Map

Onderwijsstichting MOVARE inspireert kinderen door heel
Zuid-Limburg

Wij besturen en verbinden 46 scholen

Marina Schmits
Schooldirecteur
Marina Schmits
RK bs. An dr Put

Landgraaf

Plezier en leren gaan hand in hand

Educatief Partnerschap, ouders als gelijkwaardige partner

Meer informatie

Luc Steinschuld (locatieleider)
Schooldirecteur
Luc Steinschuld (locatieleider)
RK SBO Arcadia

Kerkrade

We “dragen” en “omarmen” kinderen, denken in mogelijkheden

“Onderwijs (als) op-maat” om kinderen in hun kracht te zetten

Meer informatie

Jack Meis
Schooldirecteur
Jack Meis
RK bs. Bleijerheide

Kerkrade

ICT (Snappet) & Techniek in groep 1 tot en met groep 8 door een vakdocent

De Taalstraat voor taalontwikkeling van onze jongste leerlingen (groep 1 t/m 3)

Meer informatie

Monique van Dongen
Schooldirecteur
Monique van Dongen
RK bs. De Blokkenberg

KERKRADE

Eigenaarschap van onze leerkrachten bij pedagogisch-didactisch concept “Ken je kind”

Betrokkenheid van leerlingen en ouders bij ons schoolklimaat.

Meer informatie

Remco Knings
Schooldirecteur
Remco Knings
RK bs. Bocholtz

Bocholtz

(Samen)-leren

Samen-(leven)

Meer informatie

Martijn Somberg en Stephanie van der Veeken
Schooldirecteur
Martijn Somberg en Stephanie van der Veeken
RK SBO De Boemerang

BRUNSSUM

Oog voor elk individu

Ontwikkelings-perspectief

Meer informatie

Rachelle Buursen-Slagter
Schooldirecteur
Rachelle Buursen-Slagter
RK bs. De Caleidoscoop

BRUNSSUM

Er wordt maatwerk en eigenaarschap gecreëerd door klassen doorbrekend werken en het gebruik van Snappet bij de kernvakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen in de groepen 6 tot en met 8.

Versteviging van de sociaal-emotionele vorming op schoolniveau en in het buitenspel door het inzetten van het Programma Alternatieve Denk strategieën, de ondersteuning van TSO medewerkers en de gymleerkracht.

Meer informatie

Diana Heiligers
Schooldirecteur
Diana Heiligers
RK bs. De Diabolo

KERKRADE

Geïntegreerd aanbod Wetenschap en Techniek onderwijs van groep 1 t/m 8

Binnen ons onderwijs is extra tijd gereserveerd voor talentontwikkeling

Meer informatie

Caroline Szalata-Thomas
Schooldirecteur
Caroline Szalata-Thomas
RK bs. De Doorkijk

KERKRADE

Eigentijdse leermiddelen

BSO in school

Meer informatie

Ron van Mierlo
Schooldirecteur
Ron van Mierlo
OBS De Droomboom

HEERLEN

We werken aan een stevige BASIS zowel op pedagogisch als didactisch gebied

We matchen en stretchen bewust de talenten van de kinderen

Meer informatie

Jean Rinkens
Schooldirecteur
Jean Rinkens
AB bs. Frans Postma

HEERLEN

We zijn een vreedzame school, waar we belang hechten aan het welbevinden van kinderen.

We zijn een algemeen bijzondere school, waar iedereen welkom is.

Een bevlogen team dat hecht aan goede samenwerking met ouders.

Meer informatie

Chantal Pastoor
Schooldirecteur
Chantal Pastoor
RK bs. De Ganzerik

HEERLEN

Moderne klassikale school

Peuterspeelzaal Pip en kinderopvang Humankind in school

Meer informatie

Lia Boumans
Schooldirecteur
Lia Boumans
RK bs. Gerardus Majella

HEERLEN

Eigentijds onderwijs met structuur en duidelijkheid

Meer informatie

Sven van der Linden
Schooldirecteur
Sven van der Linden
OBS Harlekijn

LANDGRAAF

We bieden plek aan zoveel mogelijk leerlingen, ook leerlingen met een lichamelijke en/of zintuiglijke beperking

OBS Harlekijn is een beweegschool, met veel aandacht voor beweging en gezond gedrag

Meer informatie

Ilja Theunissen
Schooldirecteur
Ilja Theunissen
SO/VSO St. Jan Baptist

KERKRADE

Gespecialiseerd in Autisme

Unieke samenwerking met Zorgpartners

Trots op onze bestendigingscijfers

Meer informatie

Mechelien van den Bos
Schooldirecteur
Mechelien van den Bos
RK bs. St. Jozef

MERKELBEEK

Plezier

Trots

Talent

Betrokkenheid

Meer informatie

Fabien Jadoul
Schooldirecteur
Fabien Jadoul
RK bs. Langeberg

BRUNSSUM

Wij werken met een eigentijds onderwijsconcept

Bs. Langeberg is een Gezonde basisschool van de toekomst

Meer informatie

Martijn Somberg
Schooldirecteur
Martijn Somberg
AB bs. Meander

BRUNSSUM

Start- en schakelklassen voor betere afstemming en zorgreikwijdte

Kennis en expertise met betrekking tot meer- en hoogbegaafdheid

Meer informatie

Janine Stelzmann
Schooldirecteur
Janine Stelzmann
RK bs. De Meridiaan

SIMPELVELD

Buurtaalonderwijs Duits in alle groepen

Projectonderwijs: Jaarlijks twee schoolbrede projecten

Meer informatie

Monique Ronden
Schooldirecteur
Monique Ronden
RK bs. De Mheyster

HOENSBROEK

Op onze school gaan wij werken met een datamuur

Op onze school gaan wij gebruik maken van ateliers/workshops

Meer informatie

Ilona Ploem
Schooldirecteur
Ilona Ploem
RK bs. Mijn Spoor

HEERLEN

Veel partners inpandig: peuteropvang, voor- en naschoolse opvang, ergotherapeut, logopediste, schoolmaatschappelijk werk

Startklas

Meer informatie

Marjo Brinkman
Schooldirecteur
Marjo Brinkman
RK bs. Op gen Hei

LANDGRAAF

Ieder individueel, samen één geheel

Leerlingen werken op een verdiepende manier

Meer informatie

Jeron Bejas
Schooldirecteur
Jeron Bejas
RK bs. De Opstap

BRUNSSUM

Euregioschool

Leerlingenraad

Meer informatie

Lars Rhoen
Schooldirecteur
Lars Rhoen
RK bs. De Regenboog

HOENSBROEK

Brede School Mariarade: inpandig: Peuterspeelzaal Klein Duimpje en Kindcentrum Humankind

Naast de cognitieve ontwikkeling veel aandacht voor de sociale-emotionele ontwikkeling

Meer informatie

Marieke Gulpers
Schooldirecteur
Marieke Gulpers
OBS De Robbedoes

VAALS

De openbare school in het Heuvelland

Partner in een brede school

Meer informatie

Leander Versleijen
Schooldirecteur
Leander Versleijen
RK bs. De Schakel

KERKRADE

Jonge kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften krijgen binnen onze school een plek in onze startklas of in de TOS groep van Kentalis

Wekelijks worden IMC Basis lessen gegeven in de groepen 7 en 8

Meer informatie

Linda Virdis
Schooldirecteur
Linda Virdis
RK bs. De Schatgraver

LANDGRAAF

Prima samenwerking tussen peuteropvang, kinderopvang, buitenschoolse opvang en school. Alles onder 1 dak!

Aandacht voor het aanleren van een Gezonde leefstijl met aandacht voor talenten van kinderen.

Meer informatie

Sander Hawinkels
Schooldirecteur
Sander Hawinkels
OBS De Schatkist

KERKRADE

Gezonde Basisschool van de Toekomst

Kinderdagverblijf en Peuteropvang (Flow) in school

Meer informatie

Bianca Bezemer-Wijnen
Schooldirecteur
Bianca Bezemer-Wijnen
RK bs. Schinveld

SCHINVELD

Mogelijkheden voor Maatwerkplek-plus en Maatwerk-ondersteuning

Kinderopvang naast de school

Meer informatie

Carlos Veraart
Schooldirecteur
Carlos Veraart
OBS De Speurneus

LANDGRAAF

We brengen het leren dichterbij het kind en werken met rapportfolio’s

We zijn gezonde school, met het predicaat “relatie”

Meer informatie

Christel Withaar
Schooldirecteur
Christel Withaar
RK bs. De Spoorzoeker

KERKRADE

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen, zichzelf mogen zijn en met plezier naar school komen.

Wij zorgen voor evenwicht tussen denken en doen.

Wij geven kinderen de ruimte om hun talenten te ontdekken en te groeien binnen hun mogelijkheden.

Meer informatie

Frank van Erve
Schooldirecteur
Frank van Erve
RK bs. Steltloper

KERKRADE

Onze Startklas voor kleuters die een veilige start nodig hebben!

Samen leren voor het leven!

Meer informatie

Richard de Wilde
Schooldirecteur
Richard de Wilde
Taalschool de WereldDelen

HEERLEN

Onze school is gespecialiseerd in het geven van NT-2 onderwijs en streeft ernaar om het NT-2 expertisecentrum van de regio te worden

We zijn in staat om onderwijs op maat te bieden, waarbij iedere leerling gevolgd wordt met een OPP

Meer informatie

Erik Huijts
Schooldirecteur
Erik Huijts
RK bs. Titus Brandsma

BRUNSSUM

De school werkt klasdoorbrekend

We werken met gedachtegoed OPEDUCA (www.opeduca.eu)

De leerling is eigenaar van zijn of haar eigen portfolio

Meer informatie

Bert Gubbels
Schooldirecteur
Bert Gubbels
OBS De Tovercirkel

HEERLEN

Goede zorgstructuur voor alle kinderen

Actief onderwijs, samen met kinderen op een ontdekkende en onderzoekende manier

Beide locaties hebben een Peuterspeelzaal

Meer informatie

Jeron Bejas
Schooldirecteur
Jeron Bejas
OBS De Trampoline

BRUNSSUM

Kanjerschool

Euregioschool

Meer informatie

Nicole Loermans
Schooldirecteur
Nicole Loermans
RK bs. St. Ursula

KERKRADE

Het Crealab (Plusklas)

Meer informatie

Mechelien Caelen
Schooldirecteur
Mechelien Caelen
RK bs. t Valder

LANDGRAAF

Vernieuwend onderwijs

Peuterspeelzaal en B.S.O. in school gevestigd

Meer informatie

Hellen Sevenheck
Schooldirecteur
Hellen Sevenheck
RK bs. De Veldhof

Eygelshoven

Wij zijn onderdeel van IKC Droomhof, met de kernwaarden vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

Samen werken wij aan de gedroomde toekomst, met oog voor het talent van al onze kinderen.

Meer informatie

Rutger van Dinther (waarnemend)
Schooldirecteur
Rutger van Dinther (waarnemend)
RK bs. De Vlieger

HOENSBROEK

Ieder kind heeft goud in zich

Bij ons is iedereen welkom om de samenwerking aan te gaan. Hierbij hebben we het niet alleen over ouders en leerlingen, maar ook over wijkbewoners, bedrijven en zorg- en onderwijspartners

Meer informatie

Serena Aerdts
Schooldirecteur
Serena Aerdts
Jenaplanschool bs. De Vlieger

SITTARD

De sfeer en de aandacht voor het sociaal emotionele

De wijze waarop de kinderen volgens Jenaplanprincipes zelf medeverantwoordelijk worden gemaakt voor hun onderwijs

Meer informatie

Gavino Tirotto
Schooldirecteur
Gavino Tirotto
AB bs. De Vlindertuin

TREEBEEK

Wij zijn een Kanjerschool met een sterk pedagogische visie

Wij zijn kleinschalig georganiseerd, kinderen in de onderbouw en bovenbouw hebben op loopafstand van elkaar een “eigen” gebouw. Tezamen zijn wij 1 school. Mogelijkheid voor kinderopvang is ook op school aanwezig.

Meer informatie

Rene Heuts
Schooldirecteur
Rene Heuts
OEC bs. De Wegwijzer

LANDGRAAF

Onze school heeft een goede naam, en daar zijn we trots op! Veel ouders melden hun kinderen aan via mond-tot-mondreclame.

Het gaat op onze school niet alleen om kennis, maar ook om vaardigheden en het in veiligheid ontwikkelen van sociaal competent gedrag.

Meer informatie

Monique Horsch - Schrijen
Schooldirecteur
Monique Horsch - Schrijen
OBS Wereldwijs

LANDGRAAF

Gezonde Basisschool van de Toekomst

Positief pedagogisch klimaat

Meer informatie

Joyce Seijbel
Schooldirecteur
Joyce Seijbel
RK SBO De Wissel

LANDGRAAF

Leren door doen waarbij we ook gebruik maken van een keuken, moestuin en technieklokaal

Positief pedagogisch klimaat middels de PBS-aanpak (SPOOR). Samen inoefenen van gewenst gedrag

Meer informatie

Birgitte van Hecke
Schooldirecteur
Birgitte van Hecke
Bs. Wonderwijs

HOENSBROEK

Op Bs Wonderwijs zijn de kinderen mede-eigenaar van hun eigen leerproces.

Op Bs Wonderwijs leren kinderen hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen

Meer informatie

Over ons

1050

Medewerkers

Circle icon

46

Scholen

School icon

11159

Leerlingen

read icon

8

Gemeentes

teacher icon

Nieuws

Vacature Beleidsmedewerker Samenwerkingsverbanden passend voortgezet onderwijs Westelijke Mijnstreek, Maastricht Heuvelland en Parkstad
Vacature Beleidsmedewerker Samenwerkingsverbanden passend voortgezet onderwijs Westelijke Mijnstreek, Maastricht Heuvelland en Parkstad

04-09-2023

De samenwerkingsverbanden passend voortgezet...

Lees meer
We blikken terug op een gezellig MOVARE-personeelsfeest!
We blikken terug op een gezellig MOVARE-personeelsfeest!

06-07-2023

Donderdag 29 juni vond in de...

Lees meer
Basisschool Meander ontvangt Predicaat Excellent van onderwijsinspectie
Basisschool Meander ontvangt Predicaat Excellent van onderwijsinspectie

20-06-2023

Op 15 juni heeft basisschool Meander uit Brunssum de Waardering...

Lees meer
Wij zoeken een lid voor de Raad van Toezicht, iets voor jou?
Wij zoeken een lid voor de Raad van Toezicht, iets voor jou?

24-05-2023

Onderwijsstichting MOVARE is op zoek naar een lid voor de...

Lees meer

Veelgestelde vragen

Onder het menu-item Werken bij MOVARE staan alle vacatures.
Als u ergens niet tevreden over bent, is het belangrijk dat u uw ontevredenheid eerst bespreekt met de leerkracht van uw kind. De leerkracht kent uw kind het beste en is het beste op de hoogte van ontwikkelingen in de groep. Komt u er niet uit, maak dan een afspraak met de schooldirecteur.
Belangrijke informatie over medezeggenschap is hier te lezen.
Op het scholenoverzicht vindt u alle MOVARE-scholen en de contactgegevens. Neem gerust contact op met de school waarin u bent geïnteresseerd en maak een afspraak.
Alle schoolvakanties zijn hier te lezen.