Achtergrond header
HomeMap
Mobile Map

Onderwijsstichting MOVARE inspireert kinderen door heel
Zuid-Limburg

Wij besturen en verbinden 46 scholen

Jeroen Meens
Schooldirecteur
Jeroen Meens
RK bs. An dr Put

Landgraaf

Plezier en leren gaan hand in hand

Educatief Partnerschap, ouders als gelijkwaardige partner

Meer informatie

Fabien Jadoul
Schooldirecteur
Fabien Jadoul
RK SBO Arcadia

Kerkrade

We “dragen” en “omarmen” kinderen, denken in mogelijkheden

“Onderwijs (als) op-maat” om kinderen in hun kracht te zetten

Meer informatie

Jack Meis
Schooldirecteur
Jack Meis
RK bs. Bleijerheide

Kerkrade

ICT (Snappet) & Techniek in groep 1 tot en met groep 8 door een vakdocent

De Taalstraat voor taalontwikkeling van onze jongste leerlingen (groep 1 t/m 3)

Meer informatie

Monique van Dongen
Schooldirecteur
Monique van Dongen
RK bs. De Blokkenberg

KERKRADE

Eigenaarschap van onze leerkrachten bij pedagogisch-didactisch concept “Ken je kind”

Betrokkenheid van leerlingen en ouders bij ons schoolklimaat.

Meer informatie

Remco Könings
Schooldirecteur
Remco Könings
RK bs. Bocholtz

Bocholtz

(Samen)-leren

Samen-(leven)

Meer informatie

Martijn Somberg
Schooldirecteur
Martijn Somberg
RK SBO De Boemerang

BRUNSSUM

Oog voor elk individu

Ontwikkelings-perspectief

Meer informatie

Rachelle Buursen-Slagter
Schooldirecteur
Rachelle Buursen-Slagter
RK bs. De Caleidoscoop

BRUNSSUM

Er wordt maatwerk en eigenaarschap gecreëerd door klassen doorbrekend werken en het gebruik van Snappet bij de kernvakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen in de groepen 6 tot en met 8.

Versteviging van de sociaal-emotionele vorming op schoolniveau en in het buitenspel door het inzetten van het Programma Alternatieve Denk strategieën, de ondersteuning van TSO medewerkers en de gymleerkracht.

Meer informatie

Diana Heiligers
Schooldirecteur
Diana Heiligers
RK bs. De Diabolo

KERKRADE

Geïntegreerd aanbod Wetenschap en Techniek onderwijs van groep 1 t/m 8

Binnen ons onderwijs is extra tijd gereserveerd voor talentontwikkeling

Meer informatie

Caroline Szalata-Thomas
Schooldirecteur
Caroline Szalata-Thomas
RK bs. De Doorkijk

KERKRADE

Eigentijdse leermiddelen

BSO in school

Meer informatie

Ron van Mierlo
Schooldirecteur
Ron van Mierlo
OBS De Droomboom

HEERLEN

We werken aan een stevige BASIS zowel op pedagogisch als didactisch gebied

We matchen en stretchen bewust de talenten van de kinderen

Meer informatie

Ton van de Boorn
Schooldirecteur
Ton van de Boorn
AB bs. Frans Postma

HEERLEN

We zijn een Vreedzame School

We trainen de kinderen in executieve functies

We vinden ouderbetrokkenheid belangrijk en noodzakelijk

Meer informatie

Chantal Pastoor
Schooldirecteur
Chantal Pastoor
RK bs. De Ganzerik

HEERLEN

Moderne klassikale school

Peuterspeelzaal Pip en kinderopvang Humankind in school

Meer informatie

Lia Boumans
Schooldirecteur
Lia Boumans
RK bs. Gerardus Majella

HEERLEN

Eigentijds onderwijs met structuur en duidelijkheid

Buurtaalonderwijs Duits

Meer informatie

Wim de Groot
Schooldirecteur
Wim de Groot
OBS Harlekijn

LANDGRAAF

We bieden plek aan zoveel mogelijk leerlingen, ook leerlingen met een lichamelijke en/of zintuiglijke beperking

OBS Harlekijn is een beweegschool, met veel aandacht voor beweging en gezond gedrag

Meer informatie

Ilja Theunissen
Schooldirecteur
Ilja Theunissen
SO/VSO St. Jan Baptist

KERKRADE

Gespecialiseerd in Autisme

Unieke samenwerking met Zorgpartners

Trots op onze bestendigingscijfers

Meer informatie

Mechelien van den Bos
Schooldirecteur
Mechelien van den Bos
RK bs. St. Jozef

MERKELBEEK / DOENRADE

Plezier

Trots

Talent

Betrokkenheid

Meer informatie

Iris Odekerken
Schooldirecteur
Iris Odekerken
RK bs. Langeberg

BRUNSSUM

Wij werken met een eigentijds onderwijsconcept

Bs. Langeberg is een Gezonde basisschool van de toekomst

Meer informatie

Martijn Somberg
Schooldirecteur
Martijn Somberg
AB bs. Meander

BRUNSSUM

Start- en schakelklassen voor betere afstemming en zorgreikwijdte

Kennis en expertise met betrekking tot meer- en hoogbegaafdheid

Meer informatie

Janine Stelzmann
Schooldirecteur
Janine Stelzmann
RK bs. De Meridiaan

SIMPELVELD

Buurtaalonderwijs Duits in alle groepen

Projectonderwijs: Jaarlijks twee schoolbrede projecten

Meer informatie

Monique Ronden
Schooldirecteur
Monique Ronden
RK bs. De Mheyster

HOENSBROEK

Op onze school gaan wij werken met een datamuur

Op onze school gaan wij gebruik maken van ateliers/workshops

Meer informatie

Ilona Ploem
Schooldirecteur
Ilona Ploem
RK bs. Mijn Spoor

HEERLEN

Veel partners inpandig: peuteropvang, voor- en naschoolse opvang, ergotherapeut, logopediste, schoolmaatschappelijk werk

Startklas

Meer informatie

Birgitte van Hecke (vervangend)
Schooldirecteur
Birgitte van Hecke (vervangend)
RK bs. Op gen Hei

LANDGRAAF

Ieder individueel, samen één geheel

Leerlingen werken op een verdiepende manier

Meer informatie

Jeron Bejas
Schooldirecteur
Jeron Bejas
RK bs. De Opstap

BRUNSSUM

Euregioschool

Leerlingenraad

Meer informatie

Lars Rhoen
Schooldirecteur
Lars Rhoen
RK bs. De Regenboog

HOENSBROEK

Brede School Mariarade: inpandig: Peuterspeelzaal Klein Duimpje en Kindcentrum Humankind

Naast de cognitieve ontwikkeling veel aandacht voor de sociale-emotionele ontwikkeling

Meer informatie

Ron Offermans
Schooldirecteur
Ron Offermans
OBS De Robbedoes

VAALS

De openbare school in het Heuvelland

Partner in een brede school

Meer informatie

Leander Versleijen
Schooldirecteur
Leander Versleijen
RK bs. De Schakel

KERKRADE

Jonge kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften krijgen binnen onze school een plek in onze startklas of in de TOS groep van Kentalis

Wekelijks worden IMC Basis lessen gegeven in de groepen 7 en 8

Meer informatie

Linda Virdis (waarnemend)
Schooldirecteur
Linda Virdis (waarnemend)
RK bs. De Schatgraver

LANDGRAAF

Prima samenwerking tussen peuteropvang, kinderopvang, buitenschoolse opvang en school. Alles onder 1 dak!

Aandacht voor het aanleren van een Gezonde leefstijl met aandacht voor talenten van kinderen.

Meer informatie

Birgitte van Hecke
Schooldirecteur
Birgitte van Hecke
OBS De Schatkist

KERKRADE

Duitse les vanaf groep 1

Peuteropvang Woelwaters in school

Meer informatie

Bianca Bezemer-Wijnen
Schooldirecteur
Bianca Bezemer-Wijnen
RK bs. Schinveld

SCHINVELD

Mogelijkheden voor Maatwerkplek-plus en Maatwerk-ondersteuning

Kinderopvang naast de school

Meer informatie

Carlos Veraart
Schooldirecteur
Carlos Veraart
OBS De Speurneus

LANDGRAAF

We brengen het leren dichterbij het kind en werken met rapportfolio’s

We zijn gezonde school, met het predicaat “relatie”

Meer informatie

Christel Withaar
Schooldirecteur
Christel Withaar
RK bs. De Spoorzoeker

KERKRADE

Aanbod van het vak Duits

Leerstofaanbod in thema’s

Meer informatie

Frank van Erve
Schooldirecteur
Frank van Erve
RK bs. Steltloper

KERKRADE

Onze Startklas voor kleuters die een veilige start nodig hebben!

Samen leren voor het leven!

Meer informatie

Richard de Wilde
Schooldirecteur
Richard de Wilde
Taalschool de WereldDelen

HEERLEN

Onze school is gespecialiseerd in het geven van NT-2 onderwijs en streeft ernaar om het NT-2 expertisecentrum van de regio te worden

We zijn in staat om onderwijs op maat te bieden, waarbij iedere leerling gevolgd wordt met een OPP

Meer informatie

Bert Gubbels
Schooldirecteur
Bert Gubbels
RK bs. Titus Brandsma

BRUNSSUM

De school werkt klasdoorbrekend

We werken met gedachtegoed OPEDUCA (www.opeduca.eu)

De leerling is eigenaar van zijn of haar eigen portfolio

Meer informatie

Leonie Godschalk
Schooldirecteur
Leonie Godschalk
OBS De Tovercirkel

HEERLEN

Goede zorgstructuur voor alle kinderen

Actief onderwijs, samen met kinderen op een ontdekkende en onderzoekende manier

Beide locaties hebben een Peuterspeelzaal

Meer informatie

Jeron Bejas
Schooldirecteur
Jeron Bejas
OBS De Trampoline

BRUNSSUM

Kanjerschool

Euregioschool

Meer informatie

Jan van Baal
Schooldirecteur
Jan van Baal
RK bs. St. Ursula

KERKRADE

Het Crealab (Plusklas)

Dyslexie: werken met Kurzweil

Meer informatie

Mechelien Caelen
Schooldirecteur
Mechelien Caelen
RK bs. t Valder

LANDGRAAF

Vernieuwend onderwijs

Peuterspeelzaal en B.S.O. in school gevestigd

Meer informatie

Hellen Sevenheck
Schooldirecteur
Hellen Sevenheck
RK bs. De Veldhof

Eygelshoven

Een Kanjerschool school met duidelijke structuur waar rust, veiligheid, orde en regelmaat heerst

Samen op weg met oog voor talent

Meer informatie

Sven van der Linden
Schooldirecteur
Sven van der Linden
RK bs. De Vlieger

HOENSBROEK

Ieder kind heeft goud in zich

Bij ons is iedereen welkom om de samenwerking aan te gaan. Hierbij hebben we het niet alleen over ouders en leerlingen, maar ook over wijkbewoners, bedrijven en zorg- en onderwijspartners

Meer informatie

Erik Huijts
Schooldirecteur
Erik Huijts
AB bs. De Vlieger

SITTARD

De sfeer en de aandacht voor het sociaal emotionele

De wijze waarop de kinderen volgens Jenaplanprincipes zelf medeverantwoordelijk worden gemaakt voor hun onderwijs

Meer informatie

Ymie Klooster
Schooldirecteur
Ymie Klooster
AB bs. De Vlindertuin

TREEBEEK

Wij zijn een Kanjerschool met een sterk pedagogische visie

Wij zijn kleinschalig georganiseerd, kinderen in de onderbouw en bovenbouw hebben op loopafstand van elkaar een “eigen” gebouw. Tezamen zijn wij 1 school. Mogelijkheid voor kinderopvang is ook op school aanwezig.

Meer informatie

René Heuts
Schooldirecteur
René Heuts
OEC bs. De Wegwijzer

LANDGRAAF

De school heeft een goede naam. Veel ouders melden hun kinderen aan via mond- op mondreclame

We combineren hedendaagse opvattingen over leren met traditionele waarden als rust, duidelijkheid en structuur

Meer informatie

Rick Roelofs
Schooldirecteur
Rick Roelofs
OBS Wereldwijs

LANDGRAAF

Gezonde Basisschool van de Toekomst

Positief pedagogisch klimaat

Meer informatie

Kirsten Weerts
Schooldirecteur
Kirsten Weerts
RK SBO De Wissel

LANDGRAAF

Leren door doen waarbij we ook gebruik maken van een keuken, moestuin en technieklokaal

Positief pedagogisch klimaat middels de PBS-aanpak (SPOOR). Samen inoefenen van gewenst gedrag

Meer informatie

Ron van Mierlo (vervangend)
Schooldirecteur
Ron van Mierlo (vervangend)
Bs. Wonderwijs

HOENSBROEK

Op Bs Wonderwijs zijn de kinderen mede-eigenaar van hun eigen leerproces.

Op Bs Wonderwijs leren kinderen hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen

Meer informatie

Over ons

1050

Medewerkers

Circle icon

46

Scholen

School icon

11500

Leerlingen

read icon

8

Gemeentes

teacher icon

Nieuws

MOVARE aan de slag met vitaliteit tijdens Week van de werkstress
MOVARE aan de slag met vitaliteit tijdens Week van de werkstress

09-11-2021

In de Week van de werkstress bieden we onze medewerkers, in...

Lees meer
St. Jan Baptist en Koraal denken verder: het Doelgroeparrangement
St. Jan Baptist en Koraal denken verder: het Doelgroeparrangement

21-09-2021

St. Jan Baptist is een MOVARE-school in Kerkrade...

Lees meer
Nieuwe voorzitter Onderwijsstichting MOVARE
Nieuwe voorzitter Onderwijsstichting MOVARE

21-07-2021

Per 1 augustus 2021 is Kiki Huijnen-Becks voorzitter van het College...

Lees meer
Muziekles keert terug op basisscholen in Brunssum, Kerkrade en Landgraaf
Muziekles keert terug op basisscholen in Brunssum, Kerkrade en Landgraaf

17-06-2021

Leerlingen van de basisscholen in Brunssum, Kerkrade en Landgraaf kunnen vanaf september 2021...

Lees meer

Veelgestelde vragen

Onder <a href="https://www.movare.nl/werken-bij-movare/waarom-bij-movare/">Werken bij MOVARE</a> staan handige tips en vacatures.
Als u ergens niet tevreden over bent, is het belangrijk dat u uw ontevredenheid eerst bespreekt met de leerkracht van uw kind. De leerkracht kent uw kind het beste en is het beste op de hoogte van ontwikkelingen in de groep. Komt u er niet uit, maak dan een afspraak met de schooldirecteur.
Belangrijke informatie over medezeggenschap is hier te lezen.
Op het scholenoverzicht vindt u alle MOVARE-scholen en de contactgegevens. Neem gerust contact op met de school waarin u bent geïnteresseerd en maak een afspraak.
Alle schoolvakanties zijn hier te lezen.