Strategisch beleidsplan 2023-2027

Het beleidsplan is het kompas voor het beleid van onze stichting en voor de ontwikkeling van onze scholen. Het vormt een kader en geeft de richting aan in de ontwikkeling die wij voor 2023-2027 voor ogen hebben.

‘Van en met elkaar leren’
Binnen MOVARE wordt nadrukkelijk gewerkt aan de onderwijskwaliteit. Wij zijn ervan overtuigd dat het altijd beter kan, daar maken we serieus werk van. Onze leerlingen zijn deze inspanning meer dan waard en hebben recht op beter en passender onderwijs om zich optimaal te ontwikkelen.

Een respectvolle benadering en omgang met leerlingen en hun ouders/verzorgers en onze eigen medewerkers staat hoog in ons vaandel. Samenwerken is gebaseerd op wederzijds vertrouwen het goede te beogen en te doen. We hebben oog voor de wereld om ons heen, hebben oog voor de talenten, mogelijkheden en passies van leerlingen en medewerkers. Creëren een omgeving waarin we daadwerkelijk voortdurend van en met elkaar leren.

Bekijk het Strategisch Beleidsplan 2023-2027 hieronder of download het in PDF.

Het verhaal van MOVARE

Meer over onze 6 strategische doelen

Q&A over het Strategisch Beleidsplan 2023-2027

Wat is onze visie voor de komende beleidsperiode?

De visie op leiderschap van MOVARE bestaat uit de 4 R’en: Richting, Ruimte, Resultaten en Rekenschap. MOVARE schetst heldere kaders en geeft daarbinnen ruimte. Het eigenaarschap ligt bij de directeur en de school. Scholen ontwikkelen binnen de MOVARE-kaders van het strategisch beleid voor hun school een visie op leren, een visie op leren en organiseren, een visie op professionaliseren én een visie op veranderen en verankeren.

Waar focussen we op qua Onderwijskwaliteit?

MOVARE staat voor goed onderwijs, waaraan alle leerlingen kunnen en mogen meedoen, op maat voor elke leerling. Scholen van MOVARE hebben een visie op leren en gedrag, leren en organiseren, leren en professionaliseren en verandering en borging beschreven in hun schoolplan

Hoe gaan we Gelijke Onderwijskansen realiseren?

MOVARE staat voor goed en passend onderwijs voor álle leerlingen. We willen het (leer)potentieel van kinderen benutten, met het oog op maximale kansen in het voortgezet onderwijs én in de rest van hun leven. We gaan inzetten op samenwerking in clusters en het ontwikkelen van leerpotentieel.

Waar ligt de focus op voor Medewerkers?

MOVARE wil het ontwikkelen en leren van medewerkers stimuleren, ondersteunen en faciliteren. We gaan nadrukkelijk aandacht besteden aan de vitaliteit en het welbevinden van onze medewerkers. Wij willen een aantrekkelijke werkgever zijn die de juiste medewerkers weet te vinden en aan zich weet te binden.

Hoe gaan we inzetten op Gezondheid?

Wij willen dat leerlingen gezond en veilig opgroeien. Kinderen hebben het recht op genoeg en gezond eten én op een gezond leven.

Hoe gaan we inzetten op Burgerschap?

School is een plek om leerlingen op te leiden voor het leven. Een plek om hun menselijkheid te ontdekken en de moed te kunnen vinden om de wereld voort te zetten. Persoonlijkheidsvorming is een belangrijke verantwoordelijkheid voor onze scholen.

Wat betekent Duurzaamheid in deze beleidsperiode?

School is een plek om kinderen op te leiden voor het leven in een gezonde en duurzame leef- en leeromgeving, waaraan ze zelf een bijdrage leren leveren. Een veilige omgeving waarin leerlingen samen leren en duurzaamheid zo bijdraagt aan het verbeteren van onze onderwijskwaliteit.

Strategisch thema: Burgerschap

In het strategisch beleidsplan werken we doelgericht aan thema’s. Een van die thema’s is Burgerschap. Om je mee te nemen hierin hebben we een filmpje gemaakt over Burgerschap met collega en projectleider Iris Odekerken.

Sluit je aan bij MOVARE!

Heb jij een voorliefde voor onderwijs en wil jij écht het verschil maken voor jouw leerlingen?
Solliciteer dan bij een school van MOVARE en zet jouw volgende stap.

Kom je werken bij MOVARE? Werken bij
We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers! Neem gerust een kijkje bij onze openstaande vacatures. Vacatures

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details