GMR

MOVARE heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) geeft de raad advies en verleent hij instemming over schooloverstijgende zaken (aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen). Medezeggenschapszaken met betrekking tot individuele scholen worden behartigd door de Medezeggenschapsraden (MR-en) van de afzonderlijke scholen.

Naast het voldoen aan de wettelijke kaders geeft MOVARE ook nadrukkelijk aandacht aan de informele invulling van de medezeggenschap die bestaat uit invulling van de medezeggenschapscultuur. Het vroegtijdig betrekken van de medezeggenschapsorganen bij beleidsvoornemens (concepten) en de gezamenlijke organisatie door GMR, CvB en MOVARE-bureau van themabijeenkomsten voor (G)MR-leden zijn daar voorbeelden van.


Vergaderingen
De GMR vergadert maandelijks, met uitzondering van juli en augustus, en het dagelijks bestuur van de GMR heeft tweewekelijks afstemmingsoverleg met het College van Bestuur. Drie maal per jaar is er een themabijeenkomst van de GMR met de medezeggenschapsraden en twee keer per jaar komt de GMR bijeen met de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.

Samenstelling GMR

Personeelsgeleding

 • Sandy Verdonk-Gubbels (secretaris)
 • Ingo Johnen (voorzitter)
 • Ron van Wessel
 • Stefhanie Palmen-Plieger
 • Lindsay Tiesters
 • Kim Janssen-Lommen

Oudergeleding

 • Stephan Scheeren
 • Stephan Gerards
 • Remko Dormans
 • Joost Kempen
 • Rob Janssen

Heeft u vragen voor de GMR of wilt u documenten opvragen? Stuur dan een mail naar gmr@movare.nl.

Documenten

Kom je werken bij MOVARE? Werken bij
We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers! Neem gerust een kijkje bij onze openstaande vacatures. Vacatures

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details