Meer harmonie in de samenleving

Muziekles op de basisschool, wij zijn voor! Het geeft kinderen aantoonbaar het goede fundament bij hun toekomstige persoonlijke ontwikkeling. Daarom werkt MOVARE mee aan Meer Harmonie in de Samenleving.

Onderwijs in muziek levert namelijk een essentiële bijdrage aan de drie hoofddoelen van onderwijs; kennisontwikkeling, persoonsvorming en maatschappelijke vorming. Het is een middel om verschillende vakgebieden en thema’s en met elkaar te verbinden, verbreden of verdiepen. Daarnaast draagt het bij aan de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden als creatief denken, problemen oplossen, kritisch denken en samenwerken en is het onderdeel van de meervoudige intelligentie. Muziek nodigt uit om deel te nemen en bij te dragen aan de gemeenschap. Hoe meer mensen zich verbinden met de samenleving, hoe meer de samenleving hiervan profiteert.

Hoe werkt Meer Harmonie in de Samenleving?


Meer Harmonie in de Samenleving functioneert als een verbindingspunt waar vraag en aanbod tussen het onderwijskundige, maatschappelijke en culturele veld samenkomen. Daarnaast ondersteunt en ontzorgt het bij de uitvoering in de praktijk. Er wordt hierbij ingezet op een duurzame en structurele samenwerking.

Doel
Meer Harmonie in de Samenleving streeft ernaar basisschoolleerlingen kwalitatief goed muziekonderwijs geven in verbinding met het maatschappelijk en culturele veld.

  • Kennis ontwikkeling – Bestaat uit een nieuw op te zetten doorlopende wekelijks aangeboden leerlijn muziekonderwijs a.d.h.v. de kerndoelen primair onderwijs.
  • Maatschappelijke ontwikkeling – Bevordert het luisteren naar elkaar en biedt inzicht in eigen en andermans cultuur. Daarnaast daagt het uit om zelf, maar ook anderen te laten participeren in onze maatschappij.
  • Persoonlijke ontwikkeling – Verenigt ‘hoofd, hart en handen’ en bevordert de motorische ontwikkeling en (meta)cognitieve vermogens.

Wilt u meer weten over Meer Harmonie in de Samenleving? Kijk dan op de website.

Kom je werken bij MOVARE? Werken bij
We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers! Neem gerust een kijkje bij onze openstaande vacatures. Vacatures

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details