Livinglab ‘Gelijke Onderwijskansen en Inclusiviteit’

MOVARE, Zuyd Hogeschool en de Nieuwste PABO zijn een unieke samenwerking aangegaan waarbij basisscholen van MOVARE meer toegerust worden om vanuit een groepsgerichte benadering kansengelijkheid te bevorderen en meer inclusief onderwijs te realiseren. Deze samenwerking krijgt vorm in het Living Lab ‘Gelijke Onderwijskansen en Inclusiviteit’ (GO&I).

Het techlab hoort bij het thema technologie

Een living lab is een dynamische, inspirerende en levensechte omgeving waar leren, innoveren en onderzoek plaatsvindt. De kracht zit in de samenwerking tussen verschillende deskundigen en experts (leerkrachten, schoolleiders, kwaliteitscoördinatoren, onderwijsondersteuners, zorgmedewerkers, onderzoekers, studenten) in een levensechte omgeving. Door middel van co-creatie wordt aan collectieve kennis gebouwd die toegankelijk is voor de regio, ouders en huidige en toekomstige professionals.

Gelijke onderwijskansen en inclusiviteit staan hoog op de landelijke onderwijsagenda. Reden hiervoor is de toename aan diversiteit van kinderen in basisschoolklassen met diverse ondersteuningsbehoeften. Ook in de regio Zuid-Limburg is deze ontwikkeling merkbaar. Het bieden van inclusief onderwijs op de thuisnabije school vormt voor basisscholen daarmee een steeds grotere uitdaging. Living Lab GO&I ontwikkelt binnen drie thema’s kennis, tools en instrumenten die inclusie, participatie, erbij horen, gezondheid en vitaliteit van kinderen bevorderen. Deze 3 thema’s zijn Partnering for Change, Technologie en Gezondheid en Vitaliteit.

1. Partnering for Change

De themalijn Partnering for Change (P4C) is een samenwerking tussen school/ leerkracht en een ergotherapeut voor de klas. Het project zet in op het optimaliseren van de sociale, fysieke, en organisatorische schoolomgeving om gelijke onderwijskansen en inclusie op de thuisnabije school te bevorderen. De basisschool en de ergotherapeut ontwikkelen in co-creatie nieuwe strategieën waar alle kinderen in de gehele klas baat bij hebben. De P4C expert heeft de hbo-bachelor opleiding voor ergotherapie gevolgd en aanvullende trainingen ten aanzien van de P4C aanpak gedaan.

Unieke en interdisciplinaire manier van samenwerken

De leerkracht leert P4C principes toepassen door één keer per week in de periode van 12-18 weken samen te werken in de klas met een P4C expert. Bij deze unieke en interdisciplinaire manier van samenwerken ligt de focus op een inclusieve en collectieve aanpak in de klas waar alle leerlingen mee kunnen doen en het gevoel hebben erbij te horen. P4C onderscheidt zich daarmee van de individuele behandeling waarbij een traditionele ergotherapeut in zo’n 10 sessies met één leerling buiten de groep werkt.

Deze aanpak is uniek in de regio en in Nederland. Daarnaast wordt het ook al toegepast in Canada en Zweden.

2. Technologie

De themalijn Technologie is gewijd aan het succesvol implementeren van technologie in het basisonderwijs, vanuit de gedachte dat technologie het leerproces van leerlingen kan ondersteunen, hun leerprestaties kan verbeteren en leraren kan helpen hun onderwijspraktijk te verbeteren zowel met betrekking tot het primaire proces van lesgeven als op organisatorisch niveau. Technologie draagt tevens bij aan meer inclusief onderwijs door schoolse participatie te verbeteren zodat meer leerlingen volwaardig toegang krijgen tot educatie.

Technologie draagt ook bij aan versterken van kansengelijkheid door gebruik te maken van didactische tools op het gebied van rekenen en taal ter ondersteuning van het leerproces. De integratie van technologie in onderwijs kent vele neveneffecten, zoals het aanwakkeren van een interesse voor bèta c.q. techniek, en mogelijkheden om het onderwijs effectiever, aantrekkelijker en efficiënter te maken. Voor deze themalijn is vastgesteld dat het Techlab Parkstad, waar veel MOVARE-scholen aan deelnemen, een rijke onderwijscontext is om aan de slag te gaan. Bij dit thema is er ook aandacht voor Duurzaamheid. Door technologie en het Techlab op te nemen in het curriculum is er plek om in te zoomen op concrete zaken als zonne-energie, windenergie en bijvoorbeeld een circulaire economie.


3. Gezondheid en Vitaliteit

De themalijn Gezondheid en Vitaliteit is gericht op het bevorderen van vitaliteit en een gezonde leefstijl onder medewerkers en leerlingen. Door het vergroten van kennis, het optimaliseren van vitaliteitsvaardigheden en het bijstellen van attitudes op het gebied van vitaliteit en welzijn, kunnen we bestaande initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld voeding versterken en willen we tot duurzame gedragsverandering bij leerlingen en medewerkers komen. Door in de praktijk van alledag ander gedrag uit te voeren, kunnen leerlingen en leerkrachten de positieve ervaringen opdoen die nodig zijn om tot een attitude verandering te komen.


Bekijk een presentatie over een living lab via deze LINK.

Kom je werken bij MOVARE? Werken bij
We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers! Neem gerust een kijkje bij onze openstaande vacatures. Vacatures

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details