Ons verhaal

Wij besturen en verbinden 46 scholen in de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Sittard-Geleen en Vaals. Dit zijn 41 reguliere basisscholen, 1 taalschool, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs. In totaal bieden wij onderwijs aan 11.603 leerlingen met 1079 medewerkers.

Voor informatie over onze individuele scholen, verwijzen we u graag door naar de eigen websites van onze scholen. Wij geven scholen nadrukkelijk de ruimte en autonomie om hun eigen visie en werkwijzen in te zetten, passend bij hun leerlingenpopulatie.

Missie en visie
Minder

Missie

MOVARE staat voor goed onderwijs waaraan alle leerlingen mogen en kunnen meedoen, op maat voor elke leerling. Dit gebeurt met aandacht voor individuele autonomie, authenticiteit en met respect. Zowel voor elkaar als voor de wereld waarin wij leven.

Visie

MOVARE gaat voor goed onderwijs voor al haar leerlingen, voor nu én in de toekomst. Het onderwijs is net als de maatschappij continu in beweging. Om goed onderwijs te kunnen geven, is het belangrijk om mee te bewegen. MOVARE geeft die beweging nadrukkelijk richting in de vorm van een vooruitstrevende aanpak en werkwijze.

MOVARE is zowel letterlijk als figuurlijk continu in beweging om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Kenmerkend zijn het hoge ambitieniveau, de ondernemingszin en de aandacht voor innovatie. Alle medewerkers geven hun activiteiten zodanig vorm en inhoud dat het de kwaliteit van het onderwijs aan al onze leerlingen ten goede komt.

MOVARE wil haar leerlingen ondersteunen in hun ontwikkeling tot gelukkige en optimistische mensen. Het kind heeft het recht op onderwijs en wij hebben de plicht om onderwijs te bieden waarin alle leerlingen zo optimaal mogelijk aan hun trekken komen. Ook de kinderrechten geven mede richting aan ons werk. Wij willen dat leerlingen mogen zeggen wat ze denken en voelen. Wij willen dat leerlingen gezond en veilig opgroeien en erkennen hun recht dat spelenderwijs te mogen doen.

Organisatiestructuur

MOVARE kent het Raad van Toezichtmodel met een statutair onderscheiden College van Bestuur en Raad van Toezicht. Het MOVARE-bureau verricht ondersteunende diensten voor de diverse geledingen binnen de stichting.

“Ieder kind is uniek. Net zoals elke MOVARE school uniek is. Met 46 verschillende scholen is er voor elk kind een goede match.”

Onze kernwaarden

MOVARE heeft transparantie, respect, veiligheid en samen als kernwaarden die leidend zijn in ons denken en doen. Zij helpen ons de juiste keuzes te maken en op koers te blijven.

Transparantie
Wij zijn open, eerlijk en duidelijk over onze ambities en in ons gedrag. Wij informeren leerlingen, ouders, elkaar, partners en partijen en leggen rekenschap af over ons handelen.

transparantie

Respect
Wij gaan met zorg en zorgvuldigheid om met leerlingen, ouders, elkaar, partners en partijen. Wij houden rekening met ieders belangen, bieden ruimte en hebben begrip voor ieders eigenheid. Een respectvolle omgang met onze directe omgeving (school en stichting) en indirecte omgeving (de maatschappij) waarin wij leven, maakt daar onderdeel van uit.

respect

Veiligheid
Wij staan voor de emotionele en fysieke veiligheid van onze leerlingen, medewerkers en samenwerkingspartners. “Ik mag zijn wie ik ben, hoor erbij, mag meedoen, word gewaardeerd en voel me veilig”.

veiligheid

Samen
Om goed onderwijs voor onze leerlingen te realiseren, werken wij samen met alle betrokken partijen. Door samenwerken leren wij van en met elkaar, nemen wij gezamenlijk verantwoordelijkheid, gebruiken en delen wij elkaars ervaringen, talenten en kennis, stemmen wij op elkaar af en zorgen wij voor een opbouwende en prettige werksfeer.

samen

Successen om te delen!

Ontdek onze trotsprojecten, zoals de Gezonde Basisschool van de Toekomst en Meer Harmonie in de Samenleving.
Laat je inspireren, en wie weet maak jij binnenkort deel uit van onze succesverhalen.

Kom je werken bij MOVARE? Werken bij
We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers! Neem gerust een kijkje bij onze openstaande vacatures. Vacatures

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details