Organisatie

MOVARE kent een statutair onderscheiden College van Bestuur en Raad van Toezicht. De bevoegdheden en werkwijzen zijn formeel vastgelegd in een reglement voor de Raad van Toezicht en een bestuursreglement.


Uitgangspunten voor de bestuurlijke vormgeving van MOVARE zijn de principes van ‘governance’ in het onderwijs (zie Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs):

 • deskundig en zorgvuldig bestuurlijk handelen;
 • het tegengaan van oneigenlijk gebruik van bevoegdheden;
 • een goede verdeling en deling van bevoegdheden (‘checks and balances’).

College van Bestuur
Het College van Bestuur bestuurt de stichting en vertegenwoordigt de stichting in én buiten rechte. Ook treedt het college op als werkgever voor alle medewerkers in dienst van MOVARE.

Samenstelling

Het College van Bestuur wordt gevormd door:

 • Mevrouw Kiki Huijnen-Becks (voorzitter);
 • De heer Maurice Bejas (lid).

De portefeuilleverdeling en nevenfuncties zijn in dit document terug te vinden.

Bekijk de statutenhet managementstatuut en het treasurystatuut.

Lees meer
Lees minder

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur, gericht op de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting en de algemene gang van zaken. Hierbij volgt de Raad van Toezicht de ‘Visie op toezicht en intern toezichtkader MOVARE’.

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

 • de heer J. (Hans) Vossen: voorzitter
 • de heer P.E.L. (Patrick) Tummers MME ( vice-voorzitter)
 • mevrouw M. (Monique) Kuik
 • de heer L.H.J. (Lars) Valkenberg
 • mevrouw M.A.H. (Mirjam) Clermonts-Aretz 

De RvT is te bereiken is via secretaris RvT: John Wevers (e-mail: john.wevers@movare.nl).

Kijk hier voor het rooster van aftreden.

MOVARE-bureau
Het MOVARE-bureau ondersteunt en adviseert de scholen en het College van Bestuur. Er zijn drie afdelingen:

Bedrijfsvoering

 • Facility management
 • Financiële administratie
 • Planning en control
 • Personeels- en salarisadministratie

Bestuurs- en Managementondersteuning

 • Bestuurssecretariaat
 • Juridisch-bestuurlijke zaken
 • Medezeggenschaps- aangelegenheden
 • PR en communicatie

Personeel, Onderwijs en Kwaliteit

 • Personele zaken (Medewerkers)
 • Onderwijskundige advies
 • Onderwijskwaliteit
 • Programmamanagement

Bovendien heeft MOVARE een statutair vastgelegde concerncontroller, die een zelfstandige positie heeft. Deze beoordeelt periodiek de interne beheersing van de organisatie en formuleert waar nodig

Kom je werken bij MOVARE? Werken bij
We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers! Neem gerust een kijkje bij onze openstaande vacatures. Vacatures

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details