Achtergrond header

RK bs. De Caleidoscoop

school
foto
Schooldirecteur
Rachelle Buursen-Slagter
RK bs. De Caleidoscoop

BRUNSSUM

Er wordt maatwerk en eigenaarschap gecreëerd door klassen doorbrekend werken en het gebruik van Snappet bij de kernvakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen in de groepen 6 tot en met 8.

Versteviging van de sociaal-emotionele vorming op schoolniveau en in het buitenspel door het inzetten van het Programma Alternatieve Denk strategieën, de ondersteuning van TSO medewerkers en de gymleerkracht.

Geef jezelf kleur!

Onze kernwaarden EnthoUsiast, VerboNdenheid, InspIrerend, PlEzier en Kleurrijk maken onze Caleidoscoop UNIEK.

Enthousiast: Ieder kind merkt dat het eigen keuzes kan maken en daar ondernemerschap aan kan verbinden.

Verbondenheid: We hebben aandacht voor elkaar waarbij school, kind en ouders in verbondenheid samen werken.

Inspirerend: Het team is jouw brandstof.

Plezier: Plezier in leren, in de school, in elkaar.

Kleurrijk: Ieder kind is uniek, laat elk kind zich optimaal ontplooien en maak gebruik van ieders talent.

Postadres

Essenstraat 1

6444CL BRUNSSUM

BRIN

03MX