Achtergrond header

RK bs. Op gen Hei

school
foto
Schooldirecteur
Marjo Brinkman
RK bs. Op gen Hei

LANDGRAAF

Ieder individueel, samen één geheel

Leerlingen werken op een verdiepende manier

Basisschool Op gen Hei hecht belang aan een veilige school, schoolomgeving en een klimaat waarin kinderen zich naar eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen.  Ons motto is “ieder individueel, samen één geheel”. Orde, rust en regelmaat, EDI, onderwijs op maat, kindgesprekken en schoolverslagen waarbij de totale ontwikkeling van het kind belangrijker is dan een rijtje cijfers, zijn kernbegrippen. We streven naar onderwijs dat boeiend, passend en opbrengstgericht is. Ouders zien we als full-partners. Welbevinden is in onze visie het sleutelwoord. Als we erin slagen om ieder kind blij te laten zijn met wie het is en wat het kan, is de kans dat het kind een succesvolle burger in de 21e eeuw wordt, groot.

Adres

An de Voeegelsjtang 12

6373BJ LANDGRAAF

Postadres

An de Voeegelsjtang 12

6373 BJ LANDGRAAF

BRIN

20TD