Achtergrond header

OBS Harlekijn

school
foto
Schooldirecteur
Wim de Groot
OBS Harlekijn

LANDGRAAF

We bieden plek aan zoveel mogelijk leerlingen, ook leerlingen met een lichamelijke en/of zintuiglijke beperking

OBS Harlekijn is een beweegschool, met veel aandacht voor beweging en gezond gedrag

Passend bij onze slogan "OBS Harlekijn, bijzonder in beweging als 'leer-leefschool' ”, is onze school een leer-leefgemeenschap waar kinderen binnen een veilige, vertrouwde, kansrijke en uitdagende omgeving, zich zo breed mogelijk moeten kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig en positief kritisch denkend mens.

Hierbij is van belang dat we bijdragen aan gelijke kansen voor iedereen, ongeacht afkomst en capaciteiten, om te kunnen worden wie je wilt zijn met al je talenten en interesses. Het welzijn en welbevinden van onze kinderen zijn voor ons hierbij belangrijke basisvoorwaarden. Als “Gezonde Basisschool van de Toekomst” en “Kanjerschool” waar we bewust aandacht hebben voor een gezonde leefstijl, bewegend leren, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling dragen we hier dan ook zeker aan bij.

In die zin vinden wij het belangrijk dat kinderen zich zo breed mogelijk moeten kunnen ontwikkelen. Daarom richt ons onderwijsaanbod zich in balans op 3 doeldomeinen namelijk: kwalificatie (kennis en vaardigheden) , socialisatie (omgaan met de ander) en persoonsvorming (ontwikkeling eigen identiteit). Dit willen we aan zoveel mogelijk kinderen aanbieden. Vandaar dat ook kinderen met een lichamelijke en/of zintuigelijke beperking waarvan wij denken dat we zorg aan kunnen welkom zijn op onze school.

Adres

Strijthagerweg 10

6372SL LANDGRAAF

Postadres

Postbus 31044

6370 AA LANDGRAAF

BRIN

00CG