Achtergrond header

Bs. Wonderwijs

school
foto
Schooldirecteur
Birgitte van Hecke
Bs. Wonderwijs

HOENSBROEK

Op Bs Wonderwijs zijn de kinderen mede-eigenaar van hun eigen leerproces.

Op Bs Wonderwijs leren kinderen hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen

Bs Wonderwijs is een nieuwe school in Hoensbroek met een eigen innovatief onderwijsconcept dat is gericht op Persoonlijk Onderwijs, Sociaal Emotioneel Leren en Talentontwikkeling. In het nieuwe schoolgebouw wordt gewerkt met een jaarklasdoorbrekende onderwijsorganisatie. De kinderen werken in units en kunnen gedurende de dag gebruik maken van verschillende ruimtes met leer en werkplekken binnen het schoolgebouw of in het aangrenzende speel, leer- en ontdekpark. De school maakt tevens deel uit van een brede maatschappelijke voorziening met een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.

Adres

Auvermoerstraat 2

6433CC HOENSBROEK

Postadres

Auvermoerstraat 2

6433CC HOENSBROEK

BRIN

12OF