Achtergrond header

RK bs. De Blokkenberg

school
foto
Schooldirecteur
Monique van Dongen
RK bs. De Blokkenberg

KERKRADE

Eigenaarschap van onze leerkrachten bij pedagogisch-didactisch concept “Ken je kind”

Betrokkenheid van leerlingen en ouders bij ons schoolklimaat.

Wij hebben de kern van onze missie in de volgende zin gegoten: “Iedereen op de Blokkenberg heeft zijn eigen vorm en kleur: stralend en vol vertrouwen zullen we samen aan de toekomst bouwen. Dit doen we niet alleen maar met alle mensen om ons heen.” 

Onze school is gericht op het leggen van een stevige basis voor de verdere ontwikkeling van de aan onze zorg toevertrouwde leerlingen. Die stevigheid ontstaat door de aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind. Het gaat op onze school dus niet alleen om kennis, maar ook om vaardigheden en attitude. Dit binnen een context waarin het woord ‘samen’ een belangrijke rol speelt en de focus ligt op de basisvakken rekenen en taal. Onze school biedt pedagogisch gezien een prettige, veilige omgeving voor kind en leerkracht, waar iedereen zich gewaardeerd voelt. We doen dat door de kinderen serieus te nemen en hen te leren op te komen voor zichzelf met daarbij ook oog te hebben voor de ander.

Adres

Akkerheide 19

6463DC KERKRADE

Postadres

Postbus 2001

6460 CA KERKRADE

BRIN

09LW