Achtergrond header

OBS De Droomboom

school
foto
Schooldirecteur
Ron van Mierlo
OBS De Droomboom

HEERLEN

We werken aan een stevige BASIS zowel op pedagogisch als didactisch gebied

We matchen en stretchen bewust de talenten van de kinderen

Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we m.n. de vakken Taal en Rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Adres

Limburgiastraat 34

6415VT HEERLEN

Postadres

Limburgiastraat 34

6415 VT HEERLEN

BRIN

18QK