MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecteuren, nummer 10 schooljaar 2023-2024

Overzicht TO DO acties voor schooldirecteuren

Onderstaand zie je een overzicht met TO DO acties voor jou als directeur voor de komende periode. Dit overzicht dient als geheugensteuntje voor acties en reacties die wij van jou vragen via de MOVARE-nieuwsbrieven voor schooldirecties. We streven naar een zo compleet mogelijk overzicht. Echter kan het  voorkomen dat een TO DO actie er (nog) niet op staat.

Uiterlijke datum /deadline

Actie & onderwerpContactpersoon/ bijzonderheden
Voor 17 november 2023Invullen evaluatie-instrument rubrics, ter voorbereiding op het q-gesprek. Via DEZE LINK kun je de rubrics invullen. Graag mailen naar iris.odekerken@movare.nl

Contactpersoon is Iris Odekerken.  
Voor 17 november 2023Invullen Forms-formulier incidenten registratie tweede helft schooljaar 2022-2023.Zie ook de reminder van het nieuwsbericht van vorige week in deze nieuwsbrief.  

Subsidie rondom inzet brugfunctionaris op school

Graag willen we onze scholen attenderen op de subsidie rondom de inzet van een brugfunctionaris op school. Deze subsidie zal in 2024 worden opengesteld. Wij brengen dit nu al onder jouw aandacht, zodat je vooraf en tijdig geïnformeerd bent én omdat deze subsidie een nadrukkelijke verbinding heeft met onze ambitie in het strategisch beleidsplan 2023-2027, op het gebied van het creëren van gelijke onderwijskansen. Daarnaast heeft de inzet van een brugfunctionaris ook raakvlakken met onze doelstellingen op het gebied van onderwijskwaliteit en medewerkers. Wellicht is het goed om kennis te nemen van de informatie die hierover al bekend is. Klik HIER om deze informatie te bekijken.

Natuurlijk roept een en ander ook nieuwe vervolgvragen op waar de antwoorden nu nog niet helder van zijn. De subsidie gaat over een “structurele inzet” van 2024 t/m 2027, maar heel veel voorwaarden of criteria zijn helaas nog onbekend.  Een enkele school van MOVARE werkt reeds met een brugfunctionaris. Graag horen wij welke scholen dit zijn. Mail dit s.v.p. naar Marc Hendriks (marc.hendriks@movare.nl). 

Contactpersoon: Marc Hendriks, e-mail: marc.hendriks@movare.nl

MOVARE Leiderschapsontwikkeling

Medio november geven we een vervolg aan de inzet van de ZF360 meting in het kader van de leiderschapsontwikkeling binnen MOVARE. Zie voor aanvullende informatie DIT DOCUMENT.  Indien je niet eerder hebt deelgenomen, vindt er een eerste meting plaats. Voor de meeste directeuren zal er een Pulsecheck (vervolgmeting op ZF360) plaatsvinden.
Heb je beiden al eerder doorlopen? Dan is er sprake van een hermeting.

De tijdslijnen zijn als volgt:

 Collega’s in de kweekvijver doorlopen de ZF360 als onderdeel van het kweekvijvertraject.
 Heb je vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met Danny Krijgsman, e-mail: danny.krijgsman@movare.nl.

Professionaliseringsaanbod visiekwadrant

Er is een mogelijkheid voor directeuren om in het kader van de herregistratie aan te haken op de inhouse modules van de kweekvijver. Het visiekwadrant komt in module 1, 2 en 3 aan bod.


 Ben je geïnteresseerd? Wil je meer informatie? Of wil je hier gebruik van maken? Neem dan contact op met Danny Krijgsman, e-mail: danny.krijgsman@movare.nl.

Wijzigingen verzuimmodule in InSite

  1. Eerste plan van aanpak (moet binnen 8 weken na de eerste ziektedag).
  2. Bijstelling plan van aanpak (iedere 6 weken). Alleen in te vullen als er wijzigingen zijn in de situatie. Zo niet, dan kun je klikken op “Bijstelling plan van aanpak niet van toepassing”.
  3. Eerstejaarsevaluatie (vóór bereiken 1 jaar ziek).
  4. Eindevaluatie (vóór bereiken 2 jaar ziek).

Indien je tussentijds een bijstelling plan van aanpak wil maken, gaat dit ook via de verzuimmodule in InSite. Dit doe je door naar de verzuimmodule te gaan en te klikken op de groene button “Evaluatie”.

De taak gaat eerst naar de afdeling P&O. Deze controleert het document op o.a. het niet inzetten van medische termen. Na akkoord van P&O komt de taak in de takenbak van de betreffende medewerker en leidinggevende voor digitale ondertekening. Het document wordt dan automatisch in het verzuimdossier opgeslagen.

REMINDER: Incidentenregistratie VIOS

Het VIOS is een convenant tussen de lokale overheden, onderwijs en veiligheidspartners. Het convenant is erop gericht dat zowel leerlingen en personeel als bezoekers (zoals ouders) van de school veilig zijn en zich veilig voelen binnen de school- en lesomgeving. Het convenant geeft daartoe handvatten over de eigen rol en het aandeel van de school. Het convenant is daarnaast bedoeld om te komen tot een concrete en heldere invulling van taken en afspraken tussen de school en andere veiligheidspartners.  

Het is de bedoeling dat de sociale veiligheid op scholen, van basisscholen tot het MBO, versterkt wordt. Na een aantal gesprekken werd duidelijk dat scholen aangaven dat het VIOS niet effectief was. Naar aanleiding daarvan is er onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het VIOS. In het onderzoek werd specifiek gekeken naar de incidenten registratie en de samenwerking tussen het VIOS en de organisaties (scholen). Het doel is dat het VIOS effectiever wordt voor de betrokken organisaties. 

De manier van registreren is aangepast door het VIOS. De registratie verloopt vanaf nu via een forms formulier. VIOS evalueert de incidentenregistratie twee keer per jaar. De werkgroep gaat met de uitkomst van de registratie aan de slag om zodoende op termijn met scholen in gesprek te kunnen gaan en hen te kunnen adviseren

Invullen Forms-formulier
We vragen jullie om de registratie van de incidenten van de tweede helft van schooljaar 2022- 2023 (1 januari 2023 t/m 15 juli 2023) middels het forms formulier via deze link  uiterlijk 17 november a.s. aan te leveren.

Feedback en vragen

Feedback na het invullen van het forms formulier is van harte welkom. Lever deze per mail aan bij Lian van den Bosch (lian.vandenbosch@movare.nl). De feedback zal meegenomen worden in het overleg VIOS. Als er vragen zijn kun je contact opnemen met Lian van den Bosch.

Bestellen producten via MOVARE-shop mogelijk tot en met 10 december a.s.

In de nieuwsbrief van vorige week heb je kunnen lezen dat per 1 november een aantal productgroepen in de MOVARE-shop (FiscFree) beperkt is opengezet. Naar aanleiding van de nieuwe CAO met de loonstijging is er namelijk extra loonruimte ontstaan in de Werkkostenregeling (WKR).

Ter aanvulling op dat bericht laten wij je weten dat het bestellen van producten via de MOVARE-shop (FiscFree) mogelijk is tot en met 10 december 2023. Dat is de sluitingsdatum van dit kalenderjaar, mits het budget het toe laat. Vanaf 1 januari 2024 zijn alle productgroepen weer toegankelijk om bestellingen te plaatsen.

Kom je werken bij MOVARE? Werken bij
We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers! Neem gerust een kijkje bij onze openstaande vacatures. Vacatures

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details