Achtergrond header

RK bs. t Valder

school
foto
Schooldirecteur
Mechelien Caelen
RK bs. t Valder

LANDGRAAF

Vernieuwend onderwijs

Peuterspeelzaal en B.S.O. in school gevestigd

We vinden het belangrijk dat onze kinderen vaardigheden geleerd krijgen voor nu en in de toekomst. Daarom willen we een zo passend mogelijk aanbod realiseren. Kinderen uitdagen en nieuwsgierig maken, aansluiten op het individuele niveau van onze kinderen, nadenken over het eigen handelen en leren, plannen, in een betekenisvolle context leren, een goede werkhouding, respectvol en verantwoordelijk samen- en naast elkaar kunnen werken, ontwikkelen van zelfvertrouwen, zorg voor elkaar en voor de leefomgeving zijn zaken waar we binnen ons onderwijs aandacht aan geven.

Adres

Belvauer 62

6373TT LANDGRAAF

Postadres

LANDGRAAF

BRIN

20TN