Achtergrond header

OBS Harlekijn

school
foto
Schooldirecteur
Wim de Groot
OBS Harlekijn

LANDGRAAF

We bieden plek aan zoveel mogelijk leerlingen, ook leerlingen met een lichamelijke en/of zintuiglijke beperking

OBS Harlekijn is een beweegschool, met veel aandacht voor beweging en gezond gedrag

Als OBS Harlekijn vinden wij het belangrijk dat kinderen zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. Daarom richt ons onderwijsaanbod zich op balans in de 3 doeldomeinen (Biesta):

Kwalificatie (kennis en vaardigheden); Socialisatie (omgaan met de ander); Persoonsvorming (ontwikkeling eigen identiteit)

Wij willen kinderen voorbereiden op het leven in de huidige, steeds veranderende samenleving; zowel nu als straks. We geven hen de bagage mee, die hiervoor nodig is.

Het welbevinden van het kind vinden wij daartoe een belangrijke voorwaarde. Daarom werken wij samen aan een veilige en uitdagende leeromgeving, waarin alle kinderen erkend en gewaardeerd worden zoals zij zijn.

Adres

Strijthagerweg 10

6372SL LANDGRAAF

Postadres

Postbus 31044

6370 AA LANDGRAAF

BRIN

00CG