Achtergrond header

RK bs. Mijn Spoor

school
foto
Schooldirecteur
Ilona Ploem
RK bs. Mijn Spoor

HEERLEN

Veel partners inpandig: peuteropvang, voor- en naschoolse opvang, ergotherapeut, logopediste, schoolmaatschappelijk werk

Startklas

We willen allemaal, dat basisschool Mijn Spoor voor iedereen een prettige school is, waar je graag bent en waar je succes haalt in leren en werken, want:

  • wij willen een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen 
  • wij willen een prettige, veilige en een stimulerende speelleer- en onderwijssituatie
  • wij willen de veiligste plek in de wijk zijn, waarbij een sterke verbinding MET de wijk is

Wij willen kwalitatief goed en passend onderwijs waarbij de kinderen cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden verder ontwikkelen, waardoor zij groeien tot verantwoordelijke burgers in de maatschappij. De ouders en kinderen zijn hierbij een volwaardige partner.

Adres

Belemnieterf 10

6413LZ HEERLEN

Postadres

Belemnieterf 10

6413 LZ HEERLEN

BRIN

09ML