Achtergrond header

RK bs. De Spoorzoeker

school
foto
Schooldirecteur
Christel Withaar
RK bs. De Spoorzoeker

KERKRADE

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen, zichzelf mogen zijn en met plezier naar school komen.

Wij zorgen voor evenwicht tussen denken en doen.

Wij geven kinderen de ruimte om hun talenten te ontdekken en te groeien binnen hun mogelijkheden.


Missie
Op De Spoorzoeker staan we voor onderwijs waarbij we ons richten op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling met als doel onze leerlingen voor te bereiden op de toekomst en een plek in de maatschappij.

Visie
Op onze school voelen de kinderen zich prettig, mede doordat we zorgen voor structuur en regelmaat. Hierdoor creëren we een veilige leeromgeving. Het kind mag zichzelf zijn. De leerkrachten van De Spoorzoeker hebben oog voor het welbevinden van ieder kind. Met een kritische en open blik bieden we onderwijs voor de toekomst.

Binnen onze school hebben we aandacht voor talenten van kinderen. Hierbij sluiten we aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind. Wij hebben oog voor het kind als persoon. We gaan daarbij de uitdaging aan om kinderen te laten groeien in hun ontwikkeling, waarbij we de balans tussen denken en doen erg belangrijk vinden.Het team beschikt over diverse kwaliteiten, kennis en specialismen; deze worden optimaal ingezet ten behoeve van de kwaliteit van ons aanbod. Leerkrachten leren hierbij van elkaar.

We vinden het als school belangrijk om de omgeving bij ons onderwijs te betrekken om zo het onderwijs te verbreden en te verrijken. Daarom betrekken we ouders/verzorgers en werken we samen met peuterspeelzaal, speeltuin, culturele partners, de buurt en vakleerkrachten.

 

 

 

 

Adres

Plein 36

6466GG KERKRADE

Postadres

Plein 36

6466 GG KERKRADE

BRIN

06WL