Achtergrond header

AB bs. De Vlindertuin

school
foto
Schooldirecteur
Gavino Tirotto
AB bs. De Vlindertuin

TREEBEEK

Wij zijn een Kanjerschool met een sterk pedagogische visie

Wij zijn kleinschalig georganiseerd, kinderen in de onderbouw en bovenbouw hebben op loopafstand van elkaar een “eigen” gebouw. Tezamen zijn wij 1 school. Mogelijkheid voor kinderopvang is ook op school aanwezig.

De Vlindertuin is een school waar alle kinderen in een veilige omgeving samen leren, leven en lachen. Op onze school heerst een goede sfeer en er werkt een team met een brede deskundigheid. Wij willen graag passend onderwijs bieden aan alle kinderen bij ons op school. Dit betekent dat we tegemoet willen komen aan datgene wat kinderen nodig hebben.

De Vlindertuin onderwijst, begeleidt en coacht de ontwikkeling van hun leerlingen op maat, zodat de leerlingen in hun huidige en toekomstige leer- , leef- en werkomgeving kunnen functioneren en ze een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de complexe en snel veranderende maatschappij. 

De Vlindertuin zorgt dat leerlingen van school gaan met de basiskennis en vaardigheden die hiervoor nodig zijn en ondersteunt de leerlingen bij het ontwikkelen van hun talenten.

Binnen de Vlindertuin gaan wij ervan uit dat de aanwezigheid van kinderen, professionals en ouders de samenleving in het klein is. Binnen deze samenleving in school (een leer- en leefgemeenschap) bereiden wij kinderen voor op de maatschappij. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen een leven lang met elkaar kan leren en leven?

T 045-5216650 (bovenbouw) of 045-2096007 (onderbouw)

E info.abbsdevlindertuin@movare.nl

W https://www.bsdevlindertuin.nl/

Adres

Wijenweg 143a

6446AK TREEBEEK

Adres 2

Ir. De Katstraat 33

6446SR BRUNSSUM

Postadres

BRIN

12WD