Vroeg samenwerken in Parkstad Limburg (VIP)

Samenwerken vindt plaats via een internetapplicatie waarmee professionals kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar vroegtijdig kunnen signaleren. Dit wordt gedaan als er extra zorg voor een kind of jongere nodig is op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding of veiligheid. Er kunnen allerlei redenen zijn voor een professional om een signaal af te geven in de VIP.

De VIP valt binnen de Jeugdwet en is daarom wettelijk bepaald door de overheid. De overheid heeft deze bepaling ingesteld naar aanleiding van voorvallen met kinderen en jongeren waarbij professionals van verschillende organisaties niet van elkaar wisten dat ze in hetzelfde gezin werkzaam waren. Met de VIP wil de overheid meerdere professionals, die zich om het kind of de jongere ontfermen, snel tot elkaar brengen. De VIP is onderdeel van het gemeentelijk jeugdbeleid.

Registratie
Alleen algemene gegevens, zoals het burgerservicenummer, naam, adres en geboortedatum worden in de VIP opgenomen. De reden van registratie wordt niet vermeld. Als de school uw kind wil registreren in de VIP wordt u vooraf geïnformeerd. Samen met u en uw kind bekijkt de school welke hulp en ondersteuning het beste is.

Wat zijn uw rechten?
Over de registratie in de VIP wordt u vooraf geïnformeerd. De persoonsgegevens kunnen alleen worden ingezien door de school en de betrokken hulpverleners. U kunt vragen welke persoonsgegevens zijn opgenomen en vragen om correctie van de persoonsgegevens. U kunt ook bezwaar aantekenen tegen opname van de persoonsgegevens van uw kind.

Meer informatie?

Voor de regio Parkstad Limburg (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Nuth, Simpelveld, Voerendaal) verwijzen we naar de Verwijsindex Parkstad. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten met betrekking tot de registratie van persoonsgegevens in de VIP.

Bent u woonachtig buiten deze regio? Dan kunt u voor verdere informatie over de VIP terecht bij de betreffende gemeente.

Kom je werken bij MOVARE? Werken bij
We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers! Neem gerust een kijkje bij onze openstaande vacatures. Vacatures

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details