Pestbeleid

Wat is pesten?
Pesten kan in verschillende vormen plaatsvinden, verbaal of fysiek. Steeds vaker wordt digitaal gepest, bijvoorbeeld door vervelende berichten naar iemand te sturen. Pesten is niet hetzelfde als plagen. Plagen is meestal spontaan en duurt minder lang dan pesten.

Wettelijke bepalingen over pesten
Sinds 1 augustus 2015 bestaat er een wettelijke zorgplicht voor sociale veiligheid op school. De komst van deze anti-pestwet betekent in de praktijk dat scholen moeten zorgen voor:

  • Een sociaal veiligheidsbeleid dat pesten tegengaat en zorgt voor sociale, fysieke en mentale veiligheid van de leerlingen;
  • Monitoring van de veiligheid van leerlingen;
  • Een coördinator voor het beleid van het tegengaan van pesten;
  • Een aanspreekpunt waarbij leerlingen en ouders terecht kunnen als het gaat om pesten.

Scholen kunnen gebruik maken van een anti-pestprogramma, maar dit is niet wettelijk verplicht.

Veiligheidsplan en pestprotocol
Sinds 1 januari 2006 moet elke school in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs een veiligheidsplan hebben. Dit is geregeld in de Arbowet en in de onderwijscao’s. Dit schoolveiligheidsplan ziet toe op de fysieke veiligheid, maar ook de sociale veiligheid. Een onderdeel van het veiligheidsplan kan een pestprotocol zijn. In het pestprotocol geeft de school aan hoe er met pesten moet worden omgegaan.

Iedere school heeft een eigen pestprotocol. Deze is terug te vinden op de website van uw basisschool.

Kom je werken bij MOVARE? Werken bij
We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers! Neem gerust een kijkje bij onze openstaande vacatures. Vacatures

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details