Gedrag en misstanden

Misstand melden: Klokkenluidersregeling
De Regeling omgaan met melden van vermoeden misstand of onregelmatigheid, ook wel Klokkenluidersregeling, is bedoeld voor het kunnen melden van een vermoeden van een misstand.

Vertrouwenspersoon MOVARE
MOVARE heeft een externe vertrouwenspersoon, aangaande de Klokkenluidersregeling.

Mr. Ernest Kneepkens
Telefoon         043-8802259
E-mail             kneepkens@nollenkneepkens.nl

Gedragsregels: integriteitscode
In de integriteitscode staan concrete regels en algemene gedragslijnen geformuleerd. De integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve van Onderwijsstichting MOVARE. De code biedt een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet aanvaardbaar gedrag. Denk hierbij aan het voorkomen van belangenverstrengelingen en hoe om te gaan met geschenken van relaties, het vervullen van nevenfuncties en het gebruik van voorzieningen van de stichting.

De integriteitscode heeft als doel medewerkers, directieleden, leden van het College van Bestuur en Raad van Toezicht en leden van de medezeggenschapsraden (GMR en MR-en), hun handelen binnen de specifieke context goed te kunnen laten interpreteren, beoordelen en afwegen.

Klachtenregeling of klokkenluidersregeling?
Ervaart een betrokkene een situatie binnen de organisatie als ongewenst of als een misstand, dan kan iemand dit intern aan de orde te stellen. Afhankelijk van de aard en zwaarte van de klacht of misstand kan de betrokkene daartoe gebruik maken van de voor MOVARE geldende Klachtenregeling of Klokkenluidersregeling.

Klacht indienen: klachtenregeling
Wanneer iemand het niet eens is met gedragingen of beslissingen van een persoon binnen Onderwijsstichting MOVARE, of juist met het nalaten van gedragingen of het niet nemen van beslissingen, dan kan deze een klacht indienen. Bij Onderwijsstichting MOVARE is de behandeling daarvan geregeld in een klachtenregeling, op grond van de Kwaliteitswet en conform artikel 14 Wet primair onderwijs.

Kom je werken bij MOVARE? Werken bij
We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers! Neem gerust een kijkje bij onze openstaande vacatures. Vacatures

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details