Achtergrond header

Vakantierooster

Rooster 2020-2021

Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE geldt de vakantieregeling Zuid- en Midden-Limburg, zoals deze is opgesteld door de regionale Initiatiefgroep Vakantieregeling 2020-2021. Dit vakantierooster is na verkregen positief advies van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad vastgesteld door het College van Bestuur.

Herfstvakantie 
Maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 oktober 2020

Kerstvakantie
Maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021

Carnavalsvakantie
Maandag 15 februari tot en met vrijdag 19 februari 2021

Pasen
Maandag 5 april 2021

Koningsdag
Dinsdag 27 april 2021

Meivakantie
Maandag 3 mei tot en met vrijdag 14 mei 2021

Bevrijdingsdag
Woensdag 5 mei 2021; valt in de meivakantie

Hemelvaart
Donderdag 13 mei 2021; valt in de meivakantie

Pinksteren
Maandag 24 mei 2021

Zomervakantie
Maandag 26 juli tot en met vrijdag 3 september 2021
 

Rooster 2021-2022

(vastgesteld door CvB-d.d. 9-3-2021, na verkregen positief advies GMR d.d. 4-3-2021)

Herfstvakantie 
Maandag 25 oktober tot en met vrijdag 29 oktober 2021

Kerstvakantie
Maandag 27 december 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022

Carnavalsvakantie
Maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart 2022

Pasen
Maandag 18 april 2022

Meivakantie
Maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei 2022

Koningsdag
Woensdag 27 april 2022; valt in de meivakantie

Bevrijdingsdag
Donderdag 5 mei 2022; valt in de meivakantie

Hemelvaart
Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022

Pinksteren
Maandag 6 juni 2022

Zomervakantie
Maandag 25 juli tot en met vrijdag 2 september 2022


Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op