Achtergrond header

Sponsoring

Scholen en sponsoring

Veel scholen krijgen te maken met een vorm van sponsoring wanneer zij samenwerken met bedrijven om leerlingen te laten leren. Zo zijn er bedrijven die een gastles geven op school. Reclame in lesmaterialen en leermiddelen is echter uit den boze. En een bedrijf dat een school sponsort, mag nooit voordeel halen uit onkunde of goedgelovigheid van leerlingen.

Convenant

Om scholen en andere partijen houvast te geven bij het maken van afspraken met bedrijven en om leerlingen te beschermen is er het landelijk convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs sponsoring’, afgesloten tussen het ministerie van Onderwijs en organisaties vanuit onderwijs, ouders, leerlingen en bedrijfsleven. De ondertekenaars van het convenant vinden het belangrijk dat geen vormen van sponsoring ontstaan ‘die een negatief effect hebben op de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van leerlingen’. Het convenant helpt dit te voorkomen.

Dit convenant is ook van toepassing op alle MOVARE-scholen.

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op