Achtergrond header

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 2013 is de wet ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ van toepassing. Als de school een vermoeden heeft dat een leerling mogelijk te maken heeft met huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan is de school verplicht de volgende stappen te zetten:

• de signalen in kaart brengen;

• collegiaal overleg of raadplegen ‘Veilig Thuis’;

• afhankelijk van de situatie praten met ouders en/of kind of ‘Veilig Thuis’.

Hierna wordt besloten of er hulp nodig is en op welke wijze. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Protocol Meldcode

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op