Achtergrond header

Gezonde Basisschool

Dit voor Nederland unieke programma is een initiatief van MOVARE, Universiteit Maastricht, de GGD Zuid Limburg en kinderopvangorganisaties in nauwe samenwerking met veel private en maatschappelijke organisaties. Al deze organisaties dragen aanzienlijk bij, zowel in materiele als immateriële zin.

Ontdek meer over de Gezonde Basisschool van de Toekomst.

Evaluatie april 2019: Wat weten we tot nu toe over de De Gezonde Basisschool van de Toekomst?

Een basisschool waar kinderen niet alleen leren, maar ook gezond leren leven. Met dat uitgangspunt startten vier basisscholen in Parkstad in 2015 met het programma de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Een school die kinderen een volledig pakket biedt van leren en leren leven: van leer- naar leefschool dus. Zodat alle kinderen gelijke kansen krijgen om gezond op te groeien. En wellicht ook alle ouders en opvoeders bereikt worden.

Informatieboek voor ouders

Dit boek volgt de weg die de vier scholen voor dat doel hebben afgelegd. Hoe ingewikkeld die weg vaak was, wat er in het begin misging en hoe leerkrachten, ouders en leerlingen reageerden. Maar ook: wat er allemaal goed ging en hoe de vier basisscholen in korte tijd écht veranderden. Bovendien volgden wetenschappelijke onderzoekers de weg die de scholen aflegden. En brachten zij de effecten in beeld: die duidelijk meer dan bemoedigend, zowel voor de lichamelijke als geestelijke gezondheid van de kinderen. Niet voor niets wil geen van de deelnemende basisscholen nog terug naar hoe het was.

Waarom de Gezonde Basisschool van de Toekomst?

Jonge kinderen hebben nog geen vast omlijnde patronen in hun leefstijl. Ze kopiëren gedrag van de mensen om hen heen en ontwikkelen deze patronen naarmate ze ouder worden. Als we de leefstijl van de volgende generaties dus een positieve impuls willen geven, dan is het verstandig om bij de jongste jeugd (kinderen van de basisschool te beginnen) te starten. Zuid-Limburg in het algemeen en de regio Parkstad in het bijzonder, laat voor wat betreft de gezondheid ontwikkeling op de meeste landelijke onderzoeken een behoorlijke achterstand zien. De laatste decennia hebben we vooral curatief gewerkt om deze achterstand op te heffen. De Gezonde Basisschool van de Toekomst is een initiatief dat aan de voorkant van de problemen wil komen. De ontwikkeling van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen nu, draagt bij aan een gezondere generatie straks.

Welke MOVARE-scholen zijn hierbij betrokken?

De Gezonde Basisschool van de toekomst kent volledige interventiescholen en beweegscholen Op de volledige interventiescholen is de schooldag verlengd en worden een gezond tussendoortje en een gezonde lunch geserveerd. Daarnaast is er een actief sport- en cultuurprogramma tijdens de middagpauze en sluiten de scholen aan op het bioritme van kinderen. Op de beweegscholen ontbreekt het voedingscomponent. Naast deze scholen zijn er met het oog op het wetenschappelijk onderzoek een viertal controlescholen Hier worden de interventies niet uitgevoerd.

De volledige interventiescholen zijn:
  • BS De Schatgraver Landgraaf
  • OBS Wereldwijs Landgraaf
De beweegscholen zijn:
  • BS Langeberg Brunssum
  • OBS Harlekijn Landgraaf
De controlescholen zijn:
  • BS De Schakel Kerkrade
  • BS De Spoorzoeker Kerkrade
  • BS An d‘r Put Landgraaf
  • BS De Vlieger Hoensbroek

 

Symposium eindresultaten van de Gezonde Basisschool 

Tijdens een symposium in Venlo op 22 september zijn de eindresultaten bekendgemaakt van het onderzoeksproject Gezonde Basisschool van de Toekomst. De avond daaraan voorafgaand was het project op veel plekken in het nieuws.  Met dank aan de directeuren en kinderen van OBS Wereldwijs en OBS De Schatgraver in Landgraaf.Een overzicht van alle media-aandacht. 

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op