Achtergrond header

Werkgroep Vitaliteit

 

1. Kirsten Weerts

"Ik ben Kirsten Weerts, 41 jaar en sinds 2000 werkzaam bij MOVARE in diverse functies. Op dit moment ben ik trotse schoolleider op SBO de Wissel in Landgraaf. Daarnaast ben ik moeder van een dochter van 12 en studeer ik dieptepsychologie in Nijmegen. 
Uit eigen ervaring (en zeker ook binnen mijn werk als schoolleider in relatie tot collega's) ken ik de energie-gevers en energie-vreters in ons mooie vakgebied. Het duurzaam inzetbaar zijn en blijven is in het onderwijs een behoorlijke uitdaging. Toen de vraag kwam wie er aan de Werkgroep Vitaliteit wilde deelnemen voelde ik me direct geroepen. Meedenken over de manier waarop we als stichting aandacht kunnen hebben voor “de mens achter de werknemer” vind ik heel belangrijk. Ik zie het als mijn taak als schoolleider om mensen te zien, spiegelen en aan het denken te zetten in hun gedrag en werkaanpak. Tegelijkertijd hebben collega's ook prima zelf zicht op hun eigen behoeften als het gaat om persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit en welbevinden. Hopelijk draagt de inbreng van de werkgroep bij aan jullie vitaliteit. Laat ons gerust weten als je ideeën hebt! Graag zelfs!" 
 

2. Eefje Rooyakkers

"Ik ben Eefje Rooyakkers, 37 jaar en sinds 2011 werkzaam bij MOVARE als groepsleerkracht. Sinds 2018 werk ik op Bs. De Wegwijzer in Landgraaf waar ik met heel veel plezier lesgeef aan groep 1-2.  Ik heb me samen met een aantal andere enthousiastelingen opgegeven voor de werkgroep Vitaliteit. We zijn nu een jaar onderweg en hebben in deze periode mooie dingen mogen leren van inspirerende mensen en van elkaar. De reden dat ik me geroepen voel om aan deze werkgroep deel te nemen is simpel: ik wil graag een verschil maken. Gezondere en vitalere medewerkers zijn gelukkigere medewerkers en dat gun ik iedereen. Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. We zijn Zelf aan zet! " 
 

3. Ed Doveren

"Ik ben Ed Doveren 57 jaar en ben sinds 2019 werkzaam voor MOVARE als onderwijsassistent bij  SBO De Wissel in Landgraaf. Sport en bewegen is van jongs af aan altijd belangrijk voor mij geweest. Hierbij speelde het presteren in de sport een grote rol. Al doende ik ouder werd is dat steeds minder belangrijk geworden. Je gewoon fit en vitaal voelen en genieten van outdoor sporten dat is nu het belangrijkste! Het liefst fiets ik graag in de Euregio en tijdens vakanties in de Alpenlanden. Zwitserland is mijn favoriete vakantieland. Ik ben ook altijd werkzaam geweest binnen de sport eerst als hobby en later steeds meer beroepsmatiger o.a. binnen de kinderopvang, naschoolse sport, The Move Factory en Choice4Sport. Verder heb ik ook werkervaring binnen de voedingssector vooral in de OuderenZorg.  Ook ben ik nog werkzaam voor een sportvereniging in Landgraaf waar ik sporttechnisch coördinator van verschillende doelgroepen ben, peuter/kleutergym, turnen, freerunnen en seniorensport vallen onder mijn verantwoordelijkheid. Gezondheid is ieders waardevolste bezit, ik hoop dan ook mijn steentje hieraan te kunnen bijdragen vanuit deze werkgroep Vitaliteit. "

 

4. Lilian Schiffers

"Ik ben Lilian Schiffers en ben 29 jaar werkzaam binnen SBO Arcadia, als leerkracht in diverse groepen en de laatste jaren als intern begeleider van het jonge kind en onderbouw. Ik ben een van de stimulators van goed bewegingsonderwijs en behalve de lessen ook om extra te bewegen d.m.v.  het enthousiasmeren voor de daily mile en motorlab voor de groepen 1 t/m 4. Daar waar wenselijk wordt in samenwerking met ouders MRT (motore remedial teaching) ingezet. De laatste jaren wordt steeds meer d.m.v. wetenschappelijk onderzoek de waarde van bewegen op de ontwikkeling van leren en het welbevinden aangetoond. Zelf merk ik het belang van de 4 dimensies die in balans gehouden moeten worden, niet alleen als oudere maar ook voor alle werknemers/- gevers om zo met plezier te (blijven) werken. Vandaar dat ik mee wil denken en me wil inzetten om dat voor iedereen binnen MOVARE binnen zijn of haar bereik te krijgen of te behouden. 
 

5. Marina de Man

"Ik ben Marina de Man en werk als personeelsadviseur op het MOVARE bureau. Mijn aandachtsgebied is Vitaliteit & Verzuim. Wie ooit voor een langere periode ziek is geweest heeft ongetwijfeld wel eens kennis gemaakt met mij. Met mijn 63 jaar behoor ik tot wat ze noemen de “oudere” medewerkers binnen MOVARE. Mijn drive is er niet minder om! Vitaliteit is voor mij iets van alle leeftijden. Elk mens, elke werknemer, komt in zijn leven en in zijn werk diverse uitdagingen tegen. Soms hele leuke, vaak ook ongewenste uitdagingen. Ook ik ben er diverse op mijn levenspad tegengekomen.  Vitaliteit begint in de eerste plaats bij jezelf; door gezond te leven, door letterlijk én figuurlijk in beweging te blijven, te blijven ontwikkelen in je vak, over de (school)grens heen te kijken, je horizon te verbreden, uitdagingen aan te gaan. Daar moet je werk van maken. De wereld om je heen en ook het onderwijs is in beweging; wie stil blijft staan wordt onder de voet gelopen. De werkgever wil graag bijdragen met het bieden van de benodigde randvoorwaarden en je te ondersteunen waar wenselijk en mogelijk.  Als “missieleider” van de Werkgroep Vitaliteit hoop ik dat wij een essentiële bijdrage kunnen leveren aan het creëren van optimale voorwaarden om de vitaliteit van alle medewerkers van bij MOVARE te vergroten. Daar ligt mijn uitdaging." 
 

6. Marion Kleinen

"Mijn naam is Marion Kleinen. Ik ben sinds 1996 werkzaam bij Movare in diverse functies en vanaf 2000 als directeur van BS Schinveld. Daarnaast ben ik op dit moment een dagdeel per week directeur met de taak vervangingen. Samen met een collega-directeur ben ik de leidinggevende van de vervangers in de bovenschoolse pool.  

Vanuit mijn functie als leidinggevende heb ik dagelijks te maken met vitaliteit. In de diverse leeftijdsgroepen leven verschillende vragen omtrent dit onderwerp. Dat zet aan het denken! Wat doen wij binnen MOVARE aan vitaliteit voor en met de medewerkers? Personeel is het kapitaal van een organisatie. Om die reden wil ik graag meedenken over het onderwerp vitaliteit en ben ik lid van de werkgroep. Zelf aan zet! is een van de uitgangspunten van Movare. Het is dus een zoektocht naar de balans tussen de verantwoordelijkheid van de medewerker en die van de werkgever als het gaat om fysieke, emotionele en mentale vitaliteit.  Ik hoop van harte dat ik een positieve bijdrage kan leveren aan het geluk van de medewerkers van MOVARE."   

 

7. Miriam Panek

"Ik ben Miriam Panek en ben werkzaam bij SBO Arcadia te Kerkrade. Gedurende mijn loopbaan heb ik ervaren dat het begrip vitaliteit als een rode draad door mijn leven loopt. Denk hierbij o.a. aan: communicatie, evenwicht, gezondheid, veerkracht en creativiteit.

Deze begrippen vormen de basis voor mijn belangstelling voor deelname aan de Werkgroep Vitaliteit. Een van mijn kwaliteiten is oog hebben voor het welbevinden van een ander. Ervoor zorgen dat mensen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen.

Zich bewust worden van hun kwaliteiten zodat zij in hun eigen kracht komen te staan en oude patronen durven los te laten om nieuwe uitdagingen aan te gaan." 

8. Christel Withaar

"Mijn naam is Christel Withaar en ben werkzaam als directeur van basisschool de Spoorzoeker in Kerkrade. Sinds april 2021 ben ik aangesloten bij de werkgroep Vitaliteit. MOVARE vindt Vitaliteit als werkgever belangrijk; reden ook om deze werkgroep in het leven te roepen die hierover iets in beweging gaat brengen. Vitaliteit moet, wat mij betreft, niet alleen een thema van deze werkgroep zijn. Ik zie het als onze werkgroeptaak dat Vitaliteit bij iedere medewerker op de agenda komt en blijft. Maar ook bij MOVARE. Wij als medewerkers verstaan allemaal iets anders onder het begrip Vitaliteit; ga maar eens met je collega’s hierover in gesprek. Wat de één verstaat onder Vitaliteit, ziet de ander totaal niet zo. Dat maakt het ook zo’n interessant onderwerp. En…verstaat MOVARE hetzelfde onder Vitaliteit als de medewerkers van haar organisatie? Hoe laat MOVARE zien dat ze Vitaliteit als organisatie voor haar medewerkers een belangrijk thema vindt? 

We zullen als werkgroep regelmatig jullie mening vragen over zaken die te maken hebben met Vitaliteit; help ons met meedenken en met het geven van handen en voeten aan dat mooie thema voor jezelf en voor je team. Met jullie input (ook uit het MTO) zullen wij aanknopingspunten vinden om Vitaliteit een gezamenlijke definitie te geven en aan de hand daarvan een kader te scheppen met hele praktische handvaten. Hiermee streven wij ernaar Vitaliteit binnen MOVARE een vanzelfsprekend dagelijks thema te laten zijn."