Achtergrond header

Werken bij

Zet jij je elke dag weer met passie en bevlogenheid in voor de ontwikkeling van het kind? Heb je aandacht voor de individuele leerbehoeften van kinderen? Ben je leergierig? Dan pas je zeker bij MOVARE, want wij zijn een lerende organisatie. We werken samen, leren van elkaar en maken gebruik van elkaars kwaliteiten en ervaringen.

Typisch MOVARE

Binnen MOVARE staan de kernwaarden transparantie, respect, veiligheid en samen(werking) centraal. Persoonlijke aandacht, zorg en waardering voor onze medewerkers lopen als rode draad door alle geledingen binnen MOVARE. Goed werkgeverschap én goed werknemerschap staan centraal. In dit kader zijn de leiderschapsontwikkeling en de ontwikkeling van het persoonlijk leiderschap van medewerkers op alle terreinen van belang.

Altijd op zoek naar vernieuwing

Verbetering en vernieuwing zijn kernaspecten binnen een lerende organisatie. Om dit te realiseren zijn een aanspreekcultuur en de professionalisering van medewerkers en leidinggevenden cruciaal. Ook ontwikkelen wij ondersteunend beleid om directeuren en medewerkers hierin te begeleiden.

Lees hier meer over werken bij MOVARE.
Share to Facebook Share to Twitter Share to Pinterest Share by mail More...

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op