Achtergrond header

SO/VSO St. Jan Baptist

school
foto
Schooldirecteur
Ilja Theunissen
SO/VSO St. Jan Baptist

KERKRADE

Gespecialiseerd in Autisme

Unieke samenwerking met Zorgpartners

Trots op onze bestendigingscijfers

Onze school is een school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs, voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Ons onderwijs is afgestemd op het voor elk kind optimaliseren van de individuele ontwikkeling waarbij zelfontplooiing van ieder kind centraal staat. We streven naar een zo breed mogelijke ontwikkeling op sociaal, emotioneel, maatschappelijk en cultureel gebied. Die ontwikkeling wordt beïnvloed door verstandelijke, lichamelijke en sociaal-emotionele factoren. We houden rekening met de mogelijkheden en onmogelijkheden van ieder kind. Onze missie luidt: “SAMEN OP WEG NAAR ZELF DOEN WAAR HET KAN” 

Adres

Schoolstraat 81

6466HV KERKRADE

Postadres

Postbus 1210

6460 BE KERKRADE

BRIN

16PB