MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecteuren, nummer 21 schooljaar 2023-2024


Overzicht TO DO acties voor schooldirecteuren


Onderstaand zie je een overzicht met TO DO acties voor jou als directeur voor de komende periode. Dit overzicht dient als geheugensteuntje voor acties en reacties die wij van jou vragen via de MOVARE-nieuwsbrieven voor schooldirecteuren. We streven naar een zo compleet mogelijk overzicht. Echter kan het  voorkomen dat een TO DO actie er (nog) niet op staat.

Uiterlijke datum /deadline

Actie & onderwerpContactpersoon/ bijzonderheden
In dit schema zie je de uiterlijke inleverdatum voor jouw school.  Aanleveren Rubrics burgerschap voor Q-gesprek bij Kitty Verwoerdt: kitty.verwoerdt@movare.nl Zie voor de juiste inleverdatum het schema in de kolom ‘uiterlijke datum/deadline’. Kitty zorgt ervoor dat de Rubrics bij het juiste CvB-lid en bij de onderwijsadviseur terecht komen.  
5 t/m 9 februari 2024Loopbaanronde 2024: plaatsen van de vacature op InSite.Zie ook de update in deze nieuwsbrief.  
Voor 1 maart 2024Werkplekleren: Uitvraag voor capaciteitsplanning / beschikbare stageplekken schooljaar 2024-2025   
Uiterlijk 8 maart 2024TLV-aanvragen aanleveren bij Lian van den Bosch. 


Nieuwe uitdaging


Collega Janine Deckers gaat binnenkort een nieuwe uitdaging aan. Graag deelt ze dit in onderstaand bericht met jullie.

“Na enige tijd wikken en wegen, de vacature weggelegd te hebben en weer erbij te pakken, besloot ik een tijdje geleden te solliciteren op een vacature bij SVOPL. Na enkele positieve gesprekken heb ik vorige week dinsdag bij Kiki en Maurice mijn baan bij MOVARE opgezegd. Ik treed per 1 april a.s. in dienst bij SVOPL in Heerlen als manager Onderwijskwaliteit. Ik mag het bestuur gaan adviseren over schooloverstijgende onderwijsontwikkelingen, de bovenschoolse kwaliteitszorg verder in gaan richten en borgen, onderwijsresultaten analyseren en vertalen naar acties, adviseren over het inspectiekader en inspectiebezoeken begeleiden. Gelukkig staat er ook in mijn functie dat ik betrokken blijf bij contacten met onderwijspartners zoals het primair onderwijs en dat ik een bijdrage lever aan een zo goed mogelijke overgang tussen de sectoren! Van kansrijk adviseren en alles wat daarbij komt kijken, ga ik een bijdrage leveren aan leerlingen kansrijk te ontvangen, te plaatsen en te volgen in hun ontwikkeling. Ik zie er – met enige gezonde spanning – erg naar uit.

Dank voor alle jaren die ik bij MOVARE van en met jullie heb mogen leren, inmiddels bijna 22 werkjaren, maar als leerling van de voorganger van BS Steltloper eigenlijk nog veel langer. Het was me een waar genoegen om jullie collega te zijn, ik blik met een warm hart terug en ik heb mooie vriendschappen eraan overgehouden. Meer kun je niet wensen denk ik. Graag tot ziens vanuit Heerlen!”

Calamiteiten tijdens carnavalsvakantie


Moet je onverhoopt een calamiteit melden tijdens de carnavalsvakantie? Raadpleeg dan het calamiteiten-overzicht via deze link.


UITNODIGING: Thema-avond GMR op donderdagavond 4 april


Voor schooldirecteuren en MR-en

Graag nodigt de GMR je uit voor de tweede GMR thema-avond van dit schooljaar, die plaatsvindt op donderdag 4 april 2024 in het MOVARE-huis. In deze uitnodiging lees je wat er die avond op het programma staat, wat de kosten zijn en hoe je je kunt aanmelden. De GMR kijkt ernaar uit om je tijdens de thema-avond te mogen begroeten en samen aan de slag te gaan!


Verkiezingen GMR 2024 – zes vacatures voor ouders / medewerkers

Graag informeren wij je hierbij over de verkiezingen van de GMR. Er zijn in totaal zes vacatures bij de GMR. Het gaat om drie vacatures voor ouders en drie vacatures voor medewerkers.

De planning voor de verkiezingen ziet er als volgt uit:

1 februari 2024Start termijn kandidaatstelling
5 maart 2024Sluiting kandidaatstelling
14 maart 2024Start verkiezingen
28 maart 2024Sluiting verkiezingen
29 maart 2024Voorlopige uitslag en start bezwaartermijn (1 week)
5 april 2024Nieuwe GMR-leden per 1 augustus definitief


Aanmelden van kandidaten
Kandidaatstelling is alleen mogelijk na instemming van de MR (zie artikel 5.2 van het verkiezingsreglement). Het is aan de MR om te beslissen welke ouder en/of welk personeelslid zij wil voordragen. Een kandidaat kan zich aanmelden als ‘kandidaat’ door dit voordrachtformulier in te vullen, het vervolgens door de voorzitter en de secretaris van de MR te laten ondertekenen en daarna per mail naar de GMR te sturen via GMR@movare.nl

Informeren ouders/verzorgers

De GMR wil de ouders/verzorgers van de kinderen van alle MOVARE-scholen graag over de GMR-verkiezingen informeren via het ouderportaal (Isy/Parro). Daarom het verzoek aan jou als schooldirecteur om dit bericht op het ouderportaal te plaatsen. Graag bij dit bericht de ‘infobrochure OGMR voegen. Naast een stukje algemene informatie doet de GMR een oproep aan de ouders/verzorgers om zich bij de MR te melden als zij interesse hebben om deel te nemen aan de GMR.

Meer informatie/ vragen
Verdere informatie over de verkiezingen en de manier van stemmen uitbrengen, volgt op het moment dat alle kandidaten kenbaar worden gemaakt en de verkiezingstermijn van start gaat. Mochten er op dit moment vragen zijn, neem dan gerust contact op met de GMR via GMR@movare.nl.

Veranderingen In module Burgerschap MSP

Graag dit bericht delen met jouw coördinator burgerschap.

In de tijd dat wij ons bezig houden met de ontwikkelingen van Burgerschap, staan de ontwikkelingen in tools en instrumenten voor het vormgeven van Burgerschap ook niet stil. Zo ook niet binnen de module burgerschap in Mijn School Plan.  De oplettende gebruiker heeft het wellicht al gezien: er zijn wat kopjes aangepast, maar ook wat kopjes toegevoegd. Dit heeft een aantal kleine gevolgen voor de invulling van MSP.

In dit document lees je de veranderingen, zie je waar je rekening mee moet houden bij het invullen en wordt er ook aangegeven wat je nog even kunt ‘parkeren’. Het overzicht zal ook in de Teams omgeving worden geplaatst in de map Overzicht MSP Module.

Contactpersoon: Iris Odekerken, e-mail:
iris.odekerken@movare.nl


Loopbaanronde 2024 – UPDATE


De loopbaanronde van 2024 gaat over de boventalligheid en vacatures in de schoolformatie aan de hand van de vastgestelde begroting.

Wat is belangrijk op korte termijn?

Loopbaanevent
Binnenkort is het zover! Het MOVARE Loopbaanevent 2024. Dit vindt plaats op woensdag 21 februari 2024 van 14:00 uur tot 16:30 uur in het MOVARE-huis. Tijdens het loopbaanevent is het van 14.00 uur tot 16:30 uur mogelijk om de volgende stands te bezoeken:

1. Scholen die zich presenteren
2. Startersbeleid
3. MOVARE-shop
4. MOVARE-huisacademie
5. Vacatures
6. Koffie drinken met P&O (heb je loopbaanvragen of wil je je CV laten checken, drink dan een kop koffie met P&O).

Vacatures
Het plaatsen van de vacatures op InSite (inclusief akkoord van P&O en Finance) is nog steeds mogelijk. Vacatures dienen uiterlijk 9 februari 2024 geregistreerd en gepubliceerd te zijn. Gebruik bij het opstellen van een vacature voor jouw school dit format. De lay-out mag niet gewijzigd worden, de inhoud uiteraard wel.
– Bij het registreren van de vacature dient de openingsdatum 12 februari 2024 te worden aangehouden; de sluitingsdatum van de vacature is 4 maart 2024.
– Tijdens het gehele proces vragen we aandacht voor de te hanteren sollicitatiecode. In het kader van het volgen en uitvoeren van een zorgvuldig proces is het belangrijk deze sollicitatiecode te volgen. De sollicitatiecode is uiteraard gebaseerd op de CAO.
– De hele loopbaanronde bestaat uit 2 ronden: in de eerste ronde mag iedereen met een dienstverband bij MOVARE solliciteren (inclusief LIO’s). 
– Vacatures in het kader van het project NPO of de subsidie basisvaardigheden worden niet meegenomen in de loopbaanronde, maar dienen separaat te worden ingediend bij jouw Adviseur P&O.

De komende periode geven we via de nieuwsbrief regelmatig updates over het proces Loopbaanontwikkeling 2024. Aanspreekpunt voor vragen zijn Ivana Erens (ivana.erens@movare.nl) en Ineke Moonen (ineke.moonen@movare.nl). De adviseur P&O van jouw serviceteam is sparringpartner omtrent boventalligheid en vacaturestelling.


REMINDER: Aanmelden voor Onderwijscafé Burgerschap!

Zoals je eerder in de nieuwsbrief hebt kunnen lezen, vindt op 20 maart 2024 van 14.00 uur tot 17.00 uur  ons onderwijscafé ‘Burgerschap’ plaats. Locatie is het MOVARE-huis. Vanuit onze pedagogische opdracht willen we dat kinderen als betrokken jongvolwassenen de school verlaten, die weten wat ze in hun mars hebben en begrijpen hoe ze door de Nederlandse maatschappij moeten navigeren. Om dit te bereiken, is onze rol als onderwijsprofessional van cruciaal belang! Daarom is het nodig om te weten waar we het over hebben als we over burgerschap  en burgerschapsonderwijs spreken, welke impact burgerschapsonderwijs in de praktijk heeft en wat onze opdracht precies is en wat jij kunt doen vanuit jouw rol als professional om hieraan bij te dragen.

KLIK HIER  voor het programma en de link om je aan te melden.
We zien je heel graag op 20 maart in het MOVARE-huis!


Informatie omtrent subsidie schoolmaaltijden


Afgelopen week zijn diverse scholen benaderd door het Jeugdeducatiefonds (JEF) over deelname aan de subsidie schoolmaaltijden.nl. Scholen worden min of meer verleid om het volledige budget op te maken, omdat men bang is dat het ministerie de regeling in 2025 niet zal continueren. Als MOVARE ondersteunen we deze ambitie, omdat deze in potentie gelijke kansen en een gezonde leefstijl bevordert. Onze voorkeur gaat daarbij nadrukkelijk uit naar aanbod en regie vanuit school en niet naar de boodschappenkaart. Het JEF brengt scholen nu echter in contact met cateraars die weliswaar leveren en ontzorgen, maar zeker niet allemaal de link naar een gezond aanbod leggen. 

Wij willen nadrukkelijk aangeven dat scholen, als het gaat om meer frequent aanbod van voeding of structureel voedingsaanbod, GEEN verplichtingen mogen aangaan met deze leveranciers / cateraars. MOVARE heeft voeding binnen de stichting aanbesteed en de geselecteerde leverancier is supermarkt JUMBO. Deze aanbesteding loopt t/m de zomervakantie 2024. Inmiddels wordt een nieuwe aanbesteding voorbereid.

Op dit moment zijn er 10 volledige GBT scholen binnen MOVARE en daarnaast werken circa 15 scholen ook met voeding. We sluiten hiermee aan bij het thema gezondheid in ons strategisch beleidsplan. Daarnaast geven we invulling aan de ambitie van Trendbreuk in deze regio op weg naar een gezonde generatie. De themalijn gezondheid zal in een komend directieberaad worden toegelicht en ook worden er gesprekken gepland met scholen om te kijken waar we kunnen ondersteunen vanuit MOVARE/ Gezonde school / JOGG. Mochten er reeds (ondersteunings)vragen zijn, neem dan contact op met Marc Hendriks: marc.hendriks@movare.nl.  


Vacatures Uitvoeringskracht binnen programmalijn Leren van het NPHLN ‘on hold’


Vorige week brachten wij deze uitvraag van de gemeente Heerlen onder jouw aandacht. De drie vacatures voor projectleiders zijn voorlopig ‘on hold’ gezet.

Kom je werken bij MOVARE? Werken bij
We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers! Neem gerust een kijkje bij onze openstaande vacatures. Vacatures

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details