MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecteuren, nummer 18 schooljaar 2023-2024


Overzicht TO DO acties voor schooldirecteuren


Onderstaand zie je een overzicht met TO DO acties voor jou als directeur voor de komende periode. Dit overzicht dient als geheugensteuntje voor acties en reacties die wij van jou vragen via de MOVARE-nieuwsbrieven voor schooldirecteuren. We streven naar een zo compleet mogelijk overzicht. Echter kan het  voorkomen dat een TO DO actie er (nog) niet op staat.

Uiterlijke datum /deadline

Actie & onderwerpContactpersoon/ bijzonderheden
Tussen 10 en  31 januari 2024Mededelen voorlopige schooladviezen aan ouders/leerling en opnemen in ParnasSys bij de leerling onder kopje Onderwijs – Vervolgonderwijs. Extra informatie: laat leerkrachten eerst de datum selecteren en dan pas een voorlopig schooladvies.   S.v.p. deze informatie ook delen met jouw intern begeleider!
17 januari 2024Digitaal vragenuurtje Burgerschap
(’s middags)  
Iris Odekerken

In dit schema zie je de uiterlijke inleverdatum voor jouw school.  Aanleveren Rubrics burgerschap voor Q-gesprek bij Kitty Verwoerdt: kitty.verwoerdt@movare.nl Zie voor de juiste inleverdatum het schema in de kolom ‘uiterlijke datum/deadline’. Kitty zorgt ervoor dat de Rubrics bij het juiste CvB-lid en bij de onderwijsadviseur terecht komen.  


Gewijzigd GMR-reglement en medezeggenschapsstatuut


Na evaluatie van beide documenten (o.a. vergelijking met huidige model-documenten van Onderwijsgeschillen, www.infowms.nl) en verkregen instemming van de GMR heeft het College van Bestuur het gewijzigde GMR-reglement en het gewijzigde medezeggenschapsstatuut vastgesteld.


Loopbaanronde 2024


De loopbaanronde van 2024 gaat over de boventalligheid en vacatures in de schoolformatie aan de hand van de vastgestelde begroting. De tijdslijnen van de loopbaanronde zijn in dit document opgenomen.

Wat is belangrijk op korte termijn?

1. Het MOVARE Loopbaanevent
Binnenkort is het zover! Het MOVARE Loopbaanevent 2024. Dit vindt plaats op woensdag 21 februari 2024 van 14:00 uur tot 16:30 uur in het MOVARE-huis. Scholen die zich tijdens het loopbaanevent willen presenteren, kunnen zich t/m vrijdag 2 februari 2024 opgeven bij Ineke Moonen (ineke.moonen@movare.nl). Scholen met vacatureruimte wordt zeker geadviseerd zich tijdens het loopbaanevent te presenteren.

2. Boventalligheid
Vóór 28 januari 2024 geldt dat het gesprek en de schriftelijke vastlegging van boventalligheid heeft plaatsgevonden. Gebruik bij het kenbaar maken hiervan dit format (bijlage VI loopbaanontwikkelingsbeleid).
– Let op: zieke medewerkers mogen niet boventallig verklaard worden.
– In de CAO artikel 10.5 kun je informatie vinden over de overplaatsingsregeling.

3. Vacatures
– Vacatures dienen in de week van 29 januari t/m 4 februari 2024 opgesteld te worden. Het plaatsen van de vacatures op InSite gebeurt een week later. Gebruik bij het opstellen van een vacature voor jouw school dit format. De lay-out mag niet gewijzigd worden, de inhoud uiteraard wel.
– Tijdens het gehele proces vragen we aandacht voor de te hanteren sollicitatiecode. In het kader van het volgen en uitvoeren van een zorgvuldig proces is het belangrijk deze sollicitatiecode te volgen. De sollicitatiecode is uiteraard gebaseerd op de CAO.
– De hele loopbaanronde bestaat uit 2 ronden: in de eerste ronde mag iedereen met een dienstverband bij MOVARE solliciteren.
– Vacatures in het kader van het project NPO of de subsidie basisvaardigheden worden niet meegenomen in de loopbaanronde, maar dienen separaat te worden ingediend bij jouw Adviseur P&O.

De komende periode zullen we via de nieuwsbrief regelmatig updates over het proces Loopbaanontwikkeling 2024 geven. Aanspreekpunt voor vragen zijn Ivana Erens (ivana.erens@movare.nl) en Ineke Moonen (Ineke.Moonen@movare.nl). De adviseur P&O van jouw serviceteam is sparringpartner omtrent boventalligheid en vacaturestelling.


CAO PO: gewijzigde reiskostenregeling per 1 januari 2024


In de nieuwe CAO PO is een gewijzigde reiskostenregeling opgenomen die per 1 januari 2024 is ingegaan. De wijziging in de CAO heeft onder andere tot gevolg dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen de functiecategorieën. Daarnaast wordt de vergoeding op basis van het werkelijk aantal gereisde dagen bepaald.

Op 12 december 2023 heeft de PO Raad in overleg met de vakbonden een wijziging in deze regeling aangebracht, waarbij wordt afgezien van een vergoeding op basis van werkelijk gereisde kilometers.

De nieuwe cao-regeling heeft gevolgen voor de inrichting in AFAS. De nieuwe inrichting moet eerst goed getest worden. Hierdoor is het mogelijk dat deze maand geen reiskosten woonwerk uitbetaald worden. De reiskosten woonwerk zullen dan in februari uiteraard alsnog met terugwerkende kracht uitbetaald worden.Afspraak maken voor online voortgangsgesprek cursusaanbod MOVARE-huisacademie


Het online voortgangsgesprek over het cursusaanbod in de MOVARE-huisacademie (E-WISE) is een onderdeel van de implementatie. Tijdens deze online afspraak neemt Peter Teunis graag nog eens de inzet van het schoolplan met je door in relatie tot de online cursussen en de schoolposter. 

-> Voor het maken van een afspraak kun je gebruik maken van deze inschrijflink.

Via de link kun jij je gemakkelijk inschrijven voor een van de beschikbare data, die voor jou passend is. Na inschrijving is de afspraak direct bevestigd en ontvang je direct een link naar de online omgeving waar de afspraak plaatsvindt. De beschikbare momenten zijn data van eind januari tot eind februari. De afspraak wordt ingepland voor maximaal 45 minuten. 

Contactpersoon: Nicole Strolenberg, adviseur P&O aandachtsgebied ontwikkelen en leren, e-mail: nicole.strolenberg@movare.nl  


Verzuimpercentage kwartaal 4 – 2023

Zoals afgesproken, worden ieder kwartaal de verzuimcijfers met jullie gedeeld. Het gaat om het verzuimpercentage MOVARE breed. Hierbij komen we uit op een gemiddeld verzuimpercentage van 6,35% in het laatste kwartaal van 2023. Het normpercentage van MOVARE is 6%. Uiteraard is het gebruikelijk dat het verzuimpercentage in de winter iets stijgt door meer kortdurend verzuim.

Hieronder vind je een kort overzicht van de verzuimcijfers van de afgelopen drie maanden.


Gemiddeld verzuimpercentage 2023
Als we kijken naar het gehele jaar 2023 komt het gemiddelde verzuimpercentage uit op 6,51%.Kom je werken bij MOVARE? Werken bij
We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers! Neem gerust een kijkje bij onze openstaande vacatures. Vacatures

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details