MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecteuren, nummer 17 schooljaar 2023-2024


Overzicht TO DO acties voor schooldirecteuren


Onderstaand zie je een overzicht met TO DO acties voor jou als directeur voor de komende periode. Dit overzicht dient als geheugensteuntje voor acties en reacties die wij van jou vragen via de MOVARE-nieuwsbrieven voor schooldirecteuren. We streven naar een zo compleet mogelijk overzicht. Echter kan het  voorkomen dat een TO DO actie er (nog) niet op staat.

Uiterlijke datum /deadline
Actie & onderwerpContactpersoon/ bijzonderheden
Voor 10 januari 2024
Definitieve interesse voor subsidie brugfunctionaris kenbaar maken bij Noortje Frenken: noortje.frenken@movare.nl
Zie het nieuwsbericht over de (subsidie) brugfunctionaris in deze nieuwsbrief.
Voor 15 januari 2024Op 15 januari a.s. worden de definitieve leerlingaantallen per 1 februari 2024 bepaald.
Advies/verzoek: werk zo spoedig mogelijk de leerlingadministratie bij en zorg dat deze actueel blijft.
Zie ook de reminder met meer informatie in deze nieuwsbrief.
17 januari 2024Digitaal vragenuurtje Burgerschap
(’s middags – tijdstip volgt)
Zie het nieuwsbericht over burgerschap in deze nieuwsbrief.
In dit schema zie je de uiterlijke inleverdatum voor jouw school.  Aanleveren Rubrics burgerschap voor Q-gesprek bij Kitty Verwoerdt: kitty.verwoerdt@movare.nl Zie voor de juiste inleverdatum het schema in de kolom ‘uiterlijke datum/deadline’.  Kitty zorgt ervoor dat de Rubrics bij het juiste CvB-lid en bij de onderwijsadviseur terecht komen.  


BELANGRIJKE REMINDER! 15 januari 2024: Definitieve leerlingaantallen per 1 februari 2024 worden bepaald

Vorig jaar is de eerste formele stap in het begrotingsproces gezet; het opstellen van de pro-forma begroting en het bespreken van deze begroting in de RvT auditcommissie.

Ter herinnering willen we jullie erop attenderen dat 15 januari 2024 de definitieve leerlingaantallen per 1 februari 2024 bepaald zullen worden. Deze aantallen zijn leidend voor de bekostiging kalenderjaar 2025 en daarmee direct van invloed op de begroting schooljaar 2024-2025.

Bij afwijkingen tussen de leerlingaantallen in de pro-forma begroting en de telling per peildatum 15 januari 2024, zal dit tot een aanpassing van de cijfers leiden (bekostiging en formatie). Eindresultaat is een definitieve begroting die in materiële zin niet afwijkt van de in de RvT auditcommissie besproken begroting.

Advies/verzoek: werk zo spoedig mogelijk de leerlingadministratie bij en zorg dat deze actueel blijft. Controleer bij DUO welke leerlingen wel en niet voor bekostiging in aanmerking komen (bekostigingsgegevens, OSB-overzicht en signalen). DUO is leidend in dit verhaal!

 In de kaderbrief 2024-2027 kunnen jullie het hiervoor beschreven proces in detail nalezen.

Heb je vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Dan kun je contact opnemen met Eric Hendriks, e-mail: eric.hendriks@movare.nlTer informatie: Registratie VVE-leerlingen in het ROD


Scholen kunnen in het ROD:

Meer informatie vind je via de volgende link: Inschrijven leerling regulier basisonderwijs – DUO Zakelijk


Subsidie brugfunctionaris: maak jouw definitieve interesse voor 10 januari bekend!


Een paar weken geleden informeerden wij jou via de nieuwsbrief over de aanstaande subsidie rondom de inzet van een brugfunctionaris. Om een en ander in goede banen te leiden omtrent de subsidie, is ervoor gekozen om Noortje Frenken hiervoor als projectleider aan te stellen. Hier ligt ook de verbinding met gemeenten en met het samenwerkingsverband. We vragen je om voor 10 januari 2024 jouw definitieve interesse voor de subsidie brugfunctionaris bij Noortje kenbaar te maken via noortje.frenken@movare.nl

Aanvullende informatie subsidie
Inmiddels is er meer duidelijk rondom deze subsidie, die van 8 januari t/m 16 februari 2024 wordt opengesteld. Aanvragen worden centraal gedaan, dus niet zelf indienen. Scholen die zich willen aanmelden voor de subsidie maken dit dus kenbaar bij Noortje Frenken. Aansluitend ontvangen jullie een formulier voor het aanleveren van de informatie die van belang is voor de aanvraag. Noortje Frenken zal zorgdragen voor de aanvragen aangevuld met de verklaringen van gemeenten, verklaring SWV en accordering CvB Onderwijsstichting MOVARE. 

Een verdere uitwerking van de subsidie brugfunctionaris, zoals voorwaarden en verantwoording, kun je bekijken via deze link


Kindkans 2.0


Zoals jullie wellicht al gemerkt hebben, is Kindkans vlak voor de kerstvakantie overgestapt naar de versie 2.0. Er is een aantal verbeteringen doorgevoerd. De grootste wijzingen zijn:

Verder is er een aantal kleinere wijzigingen aangebracht. Informatie hierover kunnen jullie lezen in de brochure “Op weg naar Kindkans 2.0”. Deze brochure vinden jullie op de startpagina van Kindkans onder algemeen nieuws (release 21 oktober 2023).

Daarnaast delen we graag enkele tips met jullie, die het gebruik van Kindkans wellicht iets vereenvoudigen:

De versie Kindkans 2.0. is ingesteld op een zoompercentage van 100%

Op sommige devices is dit te groot waardoor een gedeelte van de pagina wegvalt, niet alle knoppen te gebruiken zijn en/of niet alles leesbaar is. Bij een zoominstelling van 67% is dit verholpen. De zoominstelling kun je als volgt wijzigen:

Indien dit eenmaal gewijzigd is, blijven de instellingen automatisch zo staan.

Bij de koppeling van Parnassys naar Kindkans wordt de inschrijfdatum van de leerling op jullie school niet automatisch overgenomen naar het tabblad schoolgegevens. Daar staat standaard 01-08-2023. Deze moet handmatig aangepast worden. Dit kan als volgt:

Dit geldt ook voor het onderdeel doublures in het tabblad schoolgegevens

Bijlagen in PDF kunnen nu rechtstreeks ingezien worden en hoeven niet eerst gedownload te worden. Dat geldt wel echt alleen voor bijlagen in PDF.

Zorg ervoor dat alle bijlagen, die je bij de hulpvraag toevoegt, in PDF staan. Op deze manier voorkomen we dat allerlei mensen gegevens toch nog moeten downloaden en deze op devices staan waar ze niet thuis horen.

Als jullie bezig zijn met het vullen van de aanvraag in Kindkans krijgt de procesbegeleider daar een melding van.

Zij kan dan niet inschatten of er al een actie van haar gevraagd wordt of dat de aanvraag nog niet gereed is. Daarom graag een mail naar Lian van den Bosch sturen op het moment dat de aanvraag volledig is en zij ermee aan de slag kan.

Eind januari vindt een overleg met de procesbegeleiders van de andere besturen plaats waarbij de trajectbegeleiders ook aansluiten en is er een overleg met Kindkans. Mocht er dan weer nieuws zijn, dan horen jullie dat van Lian van den Bosch/ via de nieuwsbrief.

Indien er vragen zijn, kunnen jullie terecht bij Lian van den Bosch, procesbegeleider, e-mail: lian.vandenbosch@movare.nl.


Verzuimmodule: WvP documenten tussentijds opslaan

We ontvangen regelmatig vragen en opmerkingen van directeuren over de nieuwe verzuimmodule in InSite. Meerdere directeuren hebben aangegeven dat ze de optie missen om een plan van aanpak, bijstelling plan van aanpak, eerstejaarsevaluatie of eindevaluatie tussentijds op te slaan. We hebben hier navraag naar gedaan. 

De conclusie is dat het bij alle WvP documenten mogelijk is om deze tussentijds op te slaan en er op een later moment weer mee door te gaan. Je slaat het document op door te klikken op “aanpassen“.  Echter moet je wel alle verplichte velden hiervoor hebben ingevuld

Zo lang je iets ingevuld hebt in alle verplichte vakken, kun je op “aanpassen” klikken. Wat je ingevuld hebt, wordt dan opgeslagen. Je kan er vervolgens, wanneer je meer tijd hebt, mee verder gaan.  Bertens Bouw en Graus Bouw nieuwe partners voor Bouwkundig Onderhoud bij MOVARE


Vanaf 1 januari 2024 heeft MOVARE nieuwe contracten afgesloten voor het bouwkundig onderhoud in onze gebouwen. We willen jullie graag voorstellen aan de bedrijven die dat gaan doen: Bertens bouw en Graus bouw. Deze ervaren aannemers zijn de komende vier jaar verantwoordelijk voor zowel storings- en planmatig onderhoud, met een focus op het bieden van goede service aan al onze scholen.

Storingsmeldingen en reparatieverzoeken
Storingsmeldingen en reparatieverzoeken kunnen nog steeds eenvoudig worden ingediend via InSite, volgens de gebruikelijke procedure. Zodra de melding is ontvangen, wordt deze direct doorgezet naar de aannemer die gekoppeld is aan jouw school (zie hiervoor het overzicht “verdeling scholen”). Beide bedrijven zullen zich ook nog persoonlijk voorstellen aan “hun” scholen in het nieuwe kalenderjaar. Voor scholen waarvan het gebouw in beheer is bij de gemeente verandert er niets.

In geval van een calamiteit hebben de nieuwe aannemers telefoonnummers beschikbaar gesteld voor snelle en directe hulp:
Bertens bouw: overdag: 088-13429016, na 17:00: 088-1342090.
Graus bouw: overdag: 045-5252623, na 17:00: 06-51811390

Planmatig onderhoud
Jaarlijks zullen beide aannemers een aanbod doen voor de uitvoering van het planmatig onderhoud. De opdracht wordt uiteindelijk gegund aan één van beide partijen.  De voorbereidingen voor 2024 zijn al begonnen en scholen die hierbij betrokken zijn worden binnenkort nader door ons geïnformeerd.

Storingsmeldingen via InSite
Vanaf 8 januari 2024 kunnen storingsmeldingen niet meer telefonisch gemeld worden bij de huidige leveranciers, waaronder aannemersbedrijf Henk de Haan. We vragen alle scholen vriendelijk om storingsmeldingen via InSite te versturen.MOVARE Abdij-kidscrossen op zondag 21 januari 2024

Informatie voor ouders en leerlingen graag delen

Atletiekvereniging Achilles-Top Kerkrade organiseert op zondag 21 januari a.s. voor de 58ste keer de Abdijcross, in de omgeving van Abdij Rolduc in Kerkrade. Tijdens dit leuke sportevenement staan zeven MOVARE Abdij-kidscrossen voor basisscholen op het programma. Voor de winnende school is een scholenbeker beschikbaar. De nummers 1, 2 en 3 van elke loop worden gehuldigd op het podium en ontvangen een extra medaille. Alle deelnemers ontvangen een herinneringsmedaille.

Graag deze brief met informatie over de MOVARE Abdij-kidscrossen delen met ouders/verzorgers via het ouderportaal en/of de nieuwsbrief van school. Leerlingen kunnen zich aanmelden via dit formulier. Graag dit aanmeldingsformulier uitdelen aan de leerlingen c.q. ter beschikking stellen via het ouderportaal of via de nieuwsbrief van school. Dank alvast!


Leergeld Parkstad – vergoedingsregeling 2024


Leergeld Parkstad heeft haar vergoedingsregeling voor 2024 met ons gedeeld. Deze vergoedingsregeling kun je bekijken via deze link. Graag de link naar de vergoedingsregeling 2024 delen met ouders/verzorgers van jullie leerlingen. Dank!

Kom je werken bij MOVARE? Werken bij
We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers! Neem gerust een kijkje bij onze openstaande vacatures. Vacatures

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details