MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecteuren, nummer 16 schooljaar 2023-2024


Overzicht TO DO acties voor schooldirecteuren


Onderstaand zie je een overzicht met TO DO acties voor jou als directeur voor de komende periode. Dit overzicht dient als geheugensteuntje voor acties en reacties die wij van jou vragen via de MOVARE-nieuwsbrieven voor schooldirecteuren. We streven naar een zo compleet mogelijk overzicht. Echter kan het  voorkomen dat een TO DO actie er (nog) niet op staat.

Uiterlijke datum /deadline

Actie & onderwerpContactpersoon/ bijzonderheden
Voor 10 januari 2024

Definitieve interesse voor subsidie brugfunctionaris kenbaar maken bij Noortje Frenken: noortje.frenken@movare.nl

Zie het nieuwsbericht over de (subsidie) brugfunctionaris in deze nieuwsbrief.
17 januari 2024Digitaal vragenuurtje Burgerschap
(’s middags – tijdstip volgt)
Zie het nieuwsbericht over burgerschap in deze nieuwsbrief.

In dit schema zie je de uiterlijke inleverdatum voor jouw school.  Aanleveren Rubrics burgerschap voor Q-gesprek bij Kitty Verwoerdt: kitty.verwoerdt@movare.nl Zie voor de juiste inleverdatum het schema in de kolom ‘uiterlijke datum/deadline’.  Kitty zorgt ervoor dat de Rubrics bij het juiste CvB-lid en bij de onderwijsadviseur terecht komen.  


Calamiteiten tijdens kerstvakantie


Moet je onverhoopt een calamiteit melden tijdens de kerstvakantie? Raadpleeg dan het calamiteiten-overzicht via deze link

-> Vergeet ook niet de tips voor de (brand)veiligheid van het schoolgebouw tijdens de kerstvakantie, die we twee weken geleden via de nieuwsbrief deelden. Lees het bericht HIER.


15 januari 2024: Definitieve leerlingaantallen per 1 februari 2024 worden bepaald


Vrij recent is de eerste formele stap in het begrotingsproces gezet; het opstellen van de pro-forma begroting en het bespreken van deze begroting in de RvT auditcommissie.

Ter herinnering willen we jullie erop attenderen dat 15 januari 2024 de definitieve leerlingaantallen per 1 februari 2024 bepaald zullen worden. Deze aantallen zijn leidend voor de bekostiging kalenderjaar 2025 en daarmee direct van invloed op de begroting schooljaar 2024-2025.

Bij afwijkingen tussen de leerlingaantallen in de pro-forma begroting en de telling per peildatum 15 januari 2024, zal dit tot een aanpassing van de cijfers leiden (bekostiging en formatie). Eindresultaat is een definitieve begroting die in materiële zin niet afwijkt van de in de RvT auditcommissie besproken begroting.

Advies/verzoek: werk zo spoedig mogelijk de leerlingadministratie bij en zorg dat deze actueel blijft. Controleer bij DUO welke leerlingen wel en niet voor bekostiging in aanmerking komen (bekostigingsgegevens, OSB-overzicht en signalen). DUO is leidend in dit verhaal!

 In de kaderbrief 2024-2027 kunnen jullie het hiervoor beschreven proces in detail nalezen.

Heb je vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Dan kun je contact opnemen met Eric Hendriks, e-mail: eric.hendriks@movare.nl


REMINDER: Declaraties boekjaar 2023 via InSite


Declaraties die in het boekjaar 2023  verwerkt moeten worden, moeten uiterlijk op 31 december 2023 ingestuurd zijn en op 9 januari 2024 geaccordeerd zijn. Declaraties die na 31 december 2023 worden ingestuurd, worden altijd verwerkt in het boekjaar 2024. Alle declaraties die voor 31 december 2023 ingestuurd zijn en niet op 9 januari 2024 geaccordeerd zijn, worden niet uitbetaald en zullen opnieuw ingestuurd moeten worden.

Kom je werken bij MOVARE? Werken bij
We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers! Neem gerust een kijkje bij onze openstaande vacatures. Vacatures

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details