MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecteuren, nummer 14 schooljaar 2023-2024


Overzicht TO DO acties voor schooldirecteuren


Onderstaand zie je een overzicht met TO DO acties voor jou als directeur voor de komende periode. Dit overzicht dient als geheugensteuntje voor acties en reacties die wij van jou vragen via de MOVARE-nieuwsbrieven voor schooldirecteuren. We streven naar een zo compleet mogelijk overzicht. Echter kan het  voorkomen dat een TO DO actie er (nog) niet op staat.

Uiterlijke datum /deadline

Actie & onderwerpContactpersoon/ bijzonderheden
Voor 15 december 2023Invullen formulier Risico-inventarisatie via deze link 


Jouw school brandveilig, ook tijdens de feestdagen!


De feestmaand december is inmiddels weer aangebroken. Een periode waarin de scholen het schoolgebouw vaak extra gezellig maken met (kerst)versieringen. Een goede voorbereiding hierop zorgt voor zorgeloze, brandveilige en feestelijke dagen. Ook straks tijdens de kerstvakantie. Bekijk hier de preventietips en doe er je voordeel mee!

Contactpersoon: Peter Ruyten, e-mail: peter.ruyten@movare.nl


Declaraties boekjaar 2023 via InSite


Declaraties die in het boekjaar 2023  verwerkt moeten worden, moeten uiterlijk op 31 december 2023 via InSite ingestuurd zijn en op 9 januari 2024 geaccordeerd zijn. Declaraties die na 31 december 2023 worden ingestuurd, worden altijd verwerkt in het boekjaar 2024. Alle declaraties die voor 31 december 2023 ingestuurd zijn en niet op 9 januari 2024 geaccordeerd zijn, worden niet uitbetaald en zullen opnieuw ingestuurd moeten worden.


Verantwoording inzet werkdrukmiddelen


Voor de verantwoording van de inzet werkdrukmiddelen hebben wij ook voor 2023-2024 de getekende versie , door de P-MR, van het bestedingsplan nodig. Vriendelijk verzoek om dit document te delen met jullie Financieel Adviseur Wim Goossens of Martijn Manders. In de meerjarenbegroting hebben wij de bedragen voor de kalenderjaren gehanteerd.

Voor 2023-2024 wordt gekeken naar het leerlingaantal per 1 februari 2022 (deel aug-dec 2023) en 1 februari 2023 (deel jan-juli 2024). Het bedrag per leerling voor werkdrukvermindering en voor Professionalisering en Begeleiding Starters en Schoolleiders (PBSS) maken deel uit van de basisbekostiging (bedrag per leerling).

Voor werkdrukvermindering zijn de bedragen voor 2023 vastgesteld op:

Het bedrag per leerling voor PBSS bedraagt € 100,03 (2023). Uit de OCW-begroting blijkt dat voor 2024 de bekostiging wordt gecontinueerd. Op basis van lopende gesprekken met OCW wordt verwacht dat de regeling per 1 januari 2025 wijzigt.

In het strategisch beleidsplan 2023-2027 van MOVARE is ‘Het stimuleren, ondersteunen en faciliteren van leren en ontwikkelen van medewerkers’ als doel opgenomen. Naar verwachting ontvangen jullie in februari 2024 een keuzemenu om de inzet van de scholingsgelden te verantwoorden. Deze gelden bestaan uit bekostiging, waarvan nagenoeg de helft bovenschools is afgedragen ter dekking van meerjarenopleidingsplan, en CAO bedragen. Verklaring 2023-2024 is nu niet noodzakelijk.

Op de site van de PO-Raad staat de Toolbox Werkdrukmiddelen en professionalisering/begeleiding starters en schoolleiders. Met dit model kun je het budget berekenen dat een school ontvangt voor de aanpak van de werkdruk en voor de professionalisering/begeleiding van starters en schoolleiders (PBSS).

Contactpersonen: Martijn Manders, e-mail: martijn.manders@movare.nl of Wim Goossens, e-mail: wim.goossens@movare.nl


Onderwijsinspectie publiceert nieuwe schoolweging

#Onderwijskwaliteit #Schoolontwikkeling #Leerlingpopulatie #Schoolweging #Onderwijsinspectie #CBS

Op deze pagina vinden jullie de nieuwste open data van de Inspectie van het Onderwijs over de nieuwe schoolweging. Het wordt op korte termijn verwerkt in ParnasSys.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent de schoolweging van een school op basis van de volgende kenmerken: 

  1. het opleidingsniveau van de ouders;
  2. het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school;
  3. het land van herkomst van de ouders;
  4. de verblijfsduur van de moeder in Nederland;
  5. of ouders in de schuldsanering zitten.

Heb je hier vragen over of heb je vragen over hoe de onderwijsinspectie het driejaarsgemiddelde voor haar onderwijsresultatenmodel (ORM) berekent en rekening houdt met jouw leerlingenpopulatie? Neem dan contact op met Andrew Simons of Janine Deckers.

Kom je werken bij MOVARE? Werken bij
We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers! Neem gerust een kijkje bij onze openstaande vacatures. Vacatures

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details