MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecteuren, nummer 13 schooljaar 2023-2024


Overzicht TO DO acties voor schooldirecteurenOnderstaand zie je een overzicht met TO DO acties voor jou als directeur voor de komende periode. Dit overzicht dient als geheugensteuntje voor acties en reacties die wij van jou vragen via de MOVARE-nieuwsbrieven voor schooldirecteuren. We streven naar een zo compleet mogelijk overzicht. Echter kan het  voorkomen dat een TO DO actie er (nog) niet op staat.

Uiterlijke datum /deadline

Actie & onderwerpContactpersoon/ bijzonderheden
Voor 1 december 2023Minicompetitie hardware 2023-2024 
Voor 15 december 2023Invullen formulier Risico-inventarisatie via deze link 


Waarnemend directeur bs. De Spoorzoeker


Zoals wij jullie eerder hebben laten weten, is Christel Withaar per 1 november jl. benoemd tot waarnemend directeur van basisschool De Veldhof en gaat zij basisschool De Spoorzoeker verlaten. Wij gaven toen ook aan dat, totdat voorzien is in de opvolging van Christel, zij voorlopig beide functies zou uitoefenen.

Inmiddels kunnen wij jullie laten weten, dat na verkregen positief advies van de medezeggenschapsraad het College van Bestuur heeft besloten per 1 december a.s. tot einde schooljaar Ilona Ploem, directeur bs. Mijn Spoor in Heerlen, te benoemen tot parttime waarnemend directeur van De Spoorzoeker. Zij is gedurende deze periode directeur van beide scholen.


Teksten schoolgids 2023-2024

Gewijzigd document met nieuwe links!


Eind mei deelden wij met jullie het document ‘Teksten schoolgids 2023-2024’. In dit document staan teksten met links die verwijzen naar de MOVARE-website. Doordat onlangs onze nieuwe website live is gegaan, werken de links niet meer. Inmiddels is het document ‘Teksten schoolgids 2023-2024’ aangepast en verwijzen de links naar onze nieuwe website. Je kunt het gewijzigde document HIER downloaden.

–> In het aanpaste document zie je dat ‘Jeugd en Gezin Parkstad Limburg’ is vervangen door ‘Opgroeien in Parkstad’. Hier is dus zowel de tekst als de link aangepast!
–> Graag de betreffende teksten en links aanpassen in jouw digitale schoolgids 2023-2024.
–> Je vindt het document ‘Teksten schoolgids 2023-2024’ ook op intranet: Documenten -> Directeuren.  


Verdiepend onderzoek werkdruk en grensoverschrijdend gedrag

Inmiddels zijn de resultaten van het verdiepend onderzoek ten aanzien van werkdruk en grensoverschrijdend gedrag beschikbaar. In de nieuwsbrief voor medewerkers van deze week delen we de eerste inzichten op MOVARE-niveau.

Voor directeuren is het van belang om met het team te bekijken of de uitkomsten van de school aanleiding zijn voor een verder gesprek of een plan van aanpak. Indien hier vragen over zijn of ondersteuning nodig/ gewenst is, kun je contact opnemen met de adviseur P&O uit jouw serviceteam.
Daarnaast zullen we bovenschools een werkgroep samenstellen. Wil je hierin meedenken? Meld je dan aan bij Danny Krijgsman: danny.krijgsman@movare.nl

Tot slot delen we ter informatie de link naar het protocol grensoverschrijdend gedrag en de informatie over de vertrouwenspersoon. Klik HIER voor deze informatie.

Kom je werken bij MOVARE? Werken bij
We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers! Neem gerust een kijkje bij onze openstaande vacatures. Vacatures

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details