MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecteuren, nummer 12 schooljaar 2023-2024


Overzicht TO DO acties voor schooldirecteuren

Onderstaand zie je een overzicht met TO DO acties voor jou als directeur voor de komende periode. Dit overzicht dient als geheugensteuntje voor acties en reacties die wij van jou vragen via de MOVARE-nieuwsbrieven voor schooldirecteuren. We streven naar een zo compleet mogelijk overzicht. Echter kan het  voorkomen dat een TO DO actie er (nog) niet op staat.

Uiterlijke datum /deadline

Actie & onderwerpContactpersoon/ bijzonderheden
Voor 1 december 2023Minicompetitie hardware 2023-2024Zie ook de reminder in deze nieuwsbrief.  
Voor 15 december 2023Invullen formulier Risico-inventarisatie via deze linkZie het nieuwsbericht in deze nieuwsbrief voor een toelichting.  


N.a.v. directeurenberaad: Presentatie en casussen ‘Boze ouders’

Graag delen wij de presentatie over ‘Boze ouders’, die tijdens het directeurenberaad van 9 november is gehouden. Je kunt deze HIER bekijken/ downloaden. Directeuren Ron van Mierlo (De Droomboom) en Diana Heiligers (De Diabolo) hebben over dit onderwerp casussen gedeeld met de aanwezigen. Ron van Mierlo heeft naar aanleiding hiervan dit overzicht gemaakt.

Attentieregeling vastgesteld

Tijdens de CvB-vergadering van 14 november 2023 is de attentieregeling vastgesteld. Ingangsdatum van de attentieregeling is 1 januari 2024. Je kunt de attentieregeling HIER bekijken.

Voorlegger met verzoek over iDeal betalingen

Enige tijd geleden is een voorlegger ingediend (een collectief initiatief van schooldirecteuren) met het verzoek iDeal betalingen mogelijk te maken. Deze voorlegger is door de afdeling Bedrijfsvoering nog niet in behandeling genomen. Het eventueel toekennen van iDeal functionaliteit heeft vele gevolgen voor andere processen, dan wel voor vastgesteld beleid. We willen hier dus zorgvuldig naar kijken om tot een weloverwogen advies te komen, of met werkbare alternatieven.

Gezien de drukte rondom begroting, jaarafsluiting en dergelijke vragen wij nog enig geduld. Begin volgend kalenderjaar zullen we hierop terugkomen.

Met vragen en opmerkingen kun je terecht bij Eric Hendriks, e-mail: eric.hendriks@movare.nl

Risico-inventarisatie MOVARE

Risico-inventarisatie is een instrument om de belangrijkste risico’s in kaart te brengen zodat gekeken kan worden of we ze kunnen beperken door maatregelen. We voeren al enkele jaren op verschillende niveaus in de organisatie risico-inventarisaties uit, zodat we vanuit verschillende perspectieven kijken.

Dit najaar ronden we de inventarisatie van de risico’s op het MOVARE-bureau af. Dit willen we graag aanvullen met de risico’s die jullie zien. Dit kunnen risico’s zijn, die alleen op jouw school spelen of algemenere risico’s. Tenslotte doen we ook nog een risico-inventarisatie met de RvT. De resultaten hiervan zullen we met jullie delen.

Invullen formulier risico-inventarisatie
We hebben een formulier ontworpen zonder categorieën van risico’s; het gaat om de risico’s die jullie zien. In tegenstelling tot de vorige keer vragen we je om risico’s die te maken hebben met het gebouw niet meer te melden. Deze risico’s komen al uit de RI&E naar voren. Je kunt per formulier maximaal 5 risico’s benoemen. Maar als er meer risico’s zijn, kan het formulier meerdere keren verzonden worden.

Graag het formulier voor 15 december 2023 invullen en verzenden. Als er geen risico’s op jouw school zijn, wil je dat dan invullen bij het eerste risico en het formulier toch insturen? Dank!

Met vragen kun je terecht bij Muriël Giesen, tel: 06-14579204, e-mail: muriel.giesen@movare.nl


Waarschuwing voor louche bedrijven die bellen voor een betaalde advertentie

Helaas bereiken ons berichten dat scholen worden benaderd door louche bedrijven die aanbieden de school tegen betaling op te nemen in een bedrijvengids. Zij bellen de school, nemen het hele telefoongesprek op en proberen dan mondeling toestemming te verkrijgen voor een betaalde plaatsing van jouw school in de gids. Zij claimen daarbij dat alle scholen van MOVARE ook in de gids staan. Dit is incorrect. Vervolgens sturen ze een mail met een factuur voor de plaatsing.

Let op met deze bedrijven en geef als ze bellen nooit toestemming voor een betaalde plaatsing. Mocht je dit toch hebben gedaan, betaal de factuur dan niet maar stuur deze op naar John Wevers, e-mail: john.wevers@movare.nl .

Aanvullend advies Wij betalen eigenlijk nooit voor een advertentie/ plaatsing en dit zouden we dan ook altijd afraden. Ook adviseren wij scholen alleen te kiezen voor GRATIS vermelding in de gemeentegids.

Themasessie 3 Burgerschap

Volgende week woensdag, 29 november, staat de derde en voor dit kalenderjaar laatste themasessie Burgerschap gepland. Omdat enerzijds vanuit de opgehaalde feedforward veelal de vraag naar voren is gekomen om samen met andere scholen te werken en sparren, en anderzijds het CvB deze samenwerking ook graag wil bevorderen, is deze themasessie vanuit deze gedachtes ingericht.

Meer informatie

Tijdstip:     14.00 uur – 17.00 uur.
Locatie: MOVARE-huis Landgraaf.
Inrichting: Gezamenlijke opstart; daarna werken met twee groepen.

Wisselprogramma
Ronde ARonde B
Begeleide werkvorm gericht op
bespreking inzichten clusterrapportage
en delen inhoud vanuit Rubrics
Werkvorm voor het verzamelen van
aanbod + pluspunten.
Eigen werktijd voor: Herijking Rubrics week 48
Maken presentatie q-gesprek vanuit rubrics.
Invullen module burgerschap MSP.  

In ronde B mag de coördinator burgerschap aansluiten, in ronde A hoeft dit niet. Als je wilt weten op welke tijd ronde B voor jouw cluster plaatsvindt, klik dan op deze link om het uitgewerkte programma te zien.


Aanpak thuiszitters MOVARE

Al een aantal jaren doen we uitvraag naar het aantal thuiszitters binnen MOVARE. Uit de uitvraag blijkt dat we als stichting niet altijd goed zicht hebben op het aantal thuiszitters en dat niet altijd duidelijk is welke stappen er gezet moeten worden als er op een school sprake is van een thuiszitter.

In de afgelopen twee schooljaren heeft een werkgroep nagedacht over een werkwijze die er toe leidt dat we goed zicht hebben op onze thuiszitters. Hieruit is het beleidsstuk “thuiszitters MOVARE” voortgekomen dat goedgekeurd is door het CvB en vanaf december schooljaar 2023-2024 binnen MOVARE geïmplementeerd gaat worden.

Het beleid geeft aan wat MOVARE verstaat onder een “thuiszitter” en richt zich op het voorkomen van thuiszitters en/of terugkeren van thuiszitters in het onderwijs. Als jouw school een nieuwe thuiszitter heeft, meld je dat via de mail thuiszitters@movare.nl Deze mail komt terecht bij de procesbegeleider. Je ontvangt vervolgens een automatische reply-mail. In de reply-mail wordt verwezen naar de “routekaart thuiszitters MOVARE”. Hierin staat in stappen weergegeven wat de te volgen route is. Daarnaast wordt er verwezen naar de “handleiding routekaart thuiszitters MOVARE”. In deze handleiding vind je uitgebreide informatie die jullie helpt om de juiste stappen te zetten.

Jullie, de school, laten ouders daarna via een brief weten wat de stappen zijn die ondernomen moeten worden. Hiervoor is een standaardbrief ontwikkeld als het ongeoorloofd verzuim betreft. Deze brief kun je HIER downloaden. Er is ook een standaardbrief ontwikkeld als het ziekteverzuim betreft waarvoor de Variawet niet van toepassing is. Deze brief kun je HIER downloaden.

Als blijkt dat het verzuim ongeoorloofd is of als blijkt dat het ziekteverzuim betreft waarvoor de Variawet niet van toepassing is, dan zullen ouders namens het CvB een uitnodiging ontvangen om met school en procesbegeleider in gesprek te gaan. De uitnodiging voor het gesprek over ongeoorloofd verzuim kun je HIER downloaden. De uitnodiging voor het gesprek over ziekteverzuim waarvoor de Variawet niet van toepassing is, kun je HIER downloaden. De procesbegeleider zal voor dit gesprek contact met jou opnemen om een afspraak te plannen.

Je ontvangt daarnaast een formulier met een aantal vragen omtrent de thuiszitter, dat je ingevuld aan de procesbegeleider kunt sturen. Op die manier kunnen we als stichting zicht blijven houden op de thuiszitters en samen toewerken naar GEEN THUISZITTERS BINNEN MOVARE.

Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met Lian van den Bosch, procesbegeleider, lian.vandenbosch@movare.nl


Nieuwsbrief Migratie naar nieuwe ICT-beheerder – november 2023

De voorbereiding van de overgang van Skool naar Heutink is in volle gang. Samen met Heutink-ICT zijn we achter de schermen druk bezig om alles in kaart te brengen en voor te bereiden zodat deze overgang, ook wel migratie genoemd, zo soepel mogelijk verloopt. We proberen de migratie eerst uit tijdens een pilot op vijf scholen. In deze nieuwsbrief informeren we jullie over de aanstaande pilot en wat al bekend is van het vervolg.


REMINDER: Minicompetitie hardware schooljaar 2023-2024

Ook dit jaar kan er nieuwe hardware centraal worden besteld. De inkoop verloopt, zoals gebruikelijk, via een minicompetitie. Via deze link kan de bestelling worden doorgeven.

Het formulier dient uiterlijk vrijdag 1 december a.s. ingevuld te zijn, waarna de minicompetitie door Facility Management wordt gestart. We willen nu iedereen vragen om het formulier in te vullen, ook al wordt er niets besteld.

We hebben het formulier aangepast waardoor je snel en eenvoudig aan kan geven wanneer er niets besteld wordt. De genoemde prijzen zijn richtbedragen (incl. BTW) gebaseerd op de laatste minicompetitie en de marktontwikkeling.

Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met Court Eberson, tel: 06-14426616, e-mail: court.eberson@movare.nl of met Danny Creusen, tel: 06-53172639, e-mail: danny.creusen@movare.nl  

Inputsessie Professionaliseringsbeleid MOVARE 2023-2027

Als vervolg op de online inputsessie over het thema “Medewerkers” in het Strategisch Beleidsplan 2023-2027, organiseren wij een verdiepingssessie om uitvoering te geven aan professionalisering van medewerkers.

Wil jij met ons meedenken? 
We nemen jou dan tijdens een online Teams-sessie mee in de ontwikkeling van de MOVARE-visie op professionalisering. En horen graag wat je daarvan vindt! De Teams-sessie vindt plaats op 15 december 2023, van 15.30 uur – 16.30 uur. Samen bespreken we hoe MOVARE medewerkers faciliteert en verder uitvoering kan geven aan professionalisering, zodat medewerkers duurzaam inzetbaar en wendbaar blijven tijdens hun loopbaan. Het doel van deze bijeenkomst is enerzijds het ophalen van input om deze doelen te realiseren en anderzijds feedback op te halen op de conceptversie van het professionaliseringsbeleid.

Aanmelden/ vragen
Heb je interesse om deel te nemen aan deze sessie? Meld je dan snel aan! Dit kan tot 5 december a.s. bij Sabine Habets, e-mail: sabine.habets@movare.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Nicole Strolenberg, e-mail: nicole.strolenberg@movare.nl.


Update van Ryszard Kruszel over JustDiggit (Smiles)

Bij zijn afscheid heeft Ryszard Kruszel beloofd om jullie te informeren over de realisatie van de, voor ons gezamenlijk aangekochte, 120 aardse glimlachjes (bunds) die moeten gaan zorgen voor minder woestijn en meer groen. Lees hieronder de twee updates, die Ryszard inmiddels per mail heeft gekregen en graag met jullie wil delen!


Update 1


Hi Ryszard,

This month (august), we don’t just have one, but two important bund updates to share with you!

First, we’re busy preparing a new large bund project in the Kuku Group Ranch, Kenya. In just a few weeks’ time, we will start digging 10,600 fresh bunds in this area. Quite the task! Luckily, we’re doing this together with our awesome implementing partner: Maasai Wilderness Conservation Trust (MWCT). Thanks to MWCT and the three communities (Oyarata, Iltilal and Moilo) that will participate in the digging, all bunds will soon be ready to receive lots of invaluable rainwater. We can’t wait to see the Earth heal itself here!

Another thing you should know is that we will soon introduce a new way to buy bunds, replacing our old buy-a-bund platform. The most important change will be that we will no longer send any unique photos of bunds that have been purchased on this platform. The reason is simple: it’s too time-consuming for the farmers to photograph every single bund, plus the photo is often of too low quality to give an accurate representation of vegetation development. From now on, we will share general before/after photos of our interventions and a bund certificate. This gives you far better insight into the growth of vegetation in and around the bund!

No worries: until we’ve introduced our new way of buying bunds, you can still use our old platform. And of course you will keep receiving these monthly bund updates (with, from now on, photos of our project areas!) 

Thanks for all your support.

Update 2

Hi Ryszard,

Great news: from September 6th to September 29th, our dedicated team of diggers dug 10,600 new bunds in Kuku Group Ranch! Let’s break down this amazing achievement

This remarkable result means that approximately 600 bunds were being constructed each day, all thanks to our team of 100 community members hailing from Oyarata, Iltilal, and Moilo. In addition to these diggers, we had 10 supervisors diligently ensuring the quality of each bund that was dug. The impact of these bunds extends far beyond the numbers. They serve as tools for capturing and conserving rainwater, which is essential for a greener transformation of the landscape. 

This incredible effort by this dedicated and motivated team inspires us to persist in our mission of creating a greener and cooler planet. Together with them, our partner MWCT, and our wonderful supporters (you and your colleagues!!) from all over the world, we are making a meaningful difference for a brighter and more sustainable future

Thanks for all your support.

Kom je werken bij MOVARE? Werken bij
We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers! Neem gerust een kijkje bij onze openstaande vacatures. Vacatures

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details