MOVARE-nieuwsbrief voor schooldirecteuren, nummer 11 schooljaar 2023-2024

Overzicht TO DO acties voor schooldirecteuren 


Onderstaand zie je een overzicht met TO DO acties voor jou als directeur voor de komende periode. Dit overzicht dient als geheugensteuntje voor acties en reacties die wij van jou vragen via de MOVARE-nieuwsbrieven voor schooldirecties. We streven naar een zo compleet mogelijk overzicht. Echter kan het  voorkomen dat een TO DO actie er (nog) niet op staat.  

Uiterlijke datum /deadline 
 
Actie & onderwerp Contactpersoon/ bijzonderheden 
Voor 17 november 2023 Invullen evaluatie-instrument rubrics, ter voorbereiding op het q-gesprek. Via DEZE LINK kun je de rubrics invullen. Graag mailen naar iris.odekerken@movare.nl  
 
Contactpersoon is Iris Odekerken.    
Voor 17 november 2023 Invullen Forms-formulier incidenten registratie tweede helft schooljaar 2022-2023.  Zie ook de reminder van het nieuwsbericht van vorige week in deze nieuwsbrief.   
 
Voor 1 december 2023 Minicompetitie hardware 2023-2024 Zie ook het nieuwsbericht in deze nieuwsbrief.    


Waarneming schooldirecteur Steltloper


Frank van Erve, schooldirecteur Steltloper, is voor enkele weken afwezig als gevolg van ziekte. Hij wordt vanaf deze week waargenomen door Sander Hawinkels, directeur OBS De Schatkist, en Leander Versleijen, directeur basisschool De Schakel.Minicompetitie hardware schooljaar 2023-2024 


Ook dit jaar kan er nieuwe hardware centraal worden besteld. De inkoop verloopt, zoals gebruikelijk, via een minicompetitie. Via deze link kan de bestelling worden doorgeven.  

Het formulier dient uiterlijk vrijdag 1 december a.s. ingevuld te zijn, waarna de minicompetitie door Facility Management wordt gestart. We willen nu iedereen vragen om het formulier in te vullen, ook al wordt er niets besteld.  
 
We hebben het formulier aangepast waardoor je snel en eenvoudig aan kan geven wanneer er niets besteld wordt. De genoemde prijzen zijn richtbedragen (incl. BTW) gebaseerd op de laatste minicompetitie en de marktontwikkeling.  

Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met Court Eberson, tel: 06-14426616, e-mail: court.eberson@movare.nl of met Danny Creusen, tel: 06-53172639, e-mail: danny.creusen@movare.nl   

Inputsessie Professionaliseringsbeleid MOVARE 2023-2027  

Als vervolg op de online inputsessie over het thema “Medewerkers” in het Strategisch Beleidsplan 2023-2027,organiseren wij een verdiepingssessie om uitvoering te geven aan professionalisering van medewerkers.  

Wil jij met ons meedenken?
We nemen jou dan tijdens een online Teams-sessie mee in de ontwikkeling van de MOVARE-visie op professionalisering. En horen graag wat je daarvan vindt! De Teams-sessie vindt plaats op 15 december 2023, van 15.30 uur – 16.30 uur. Samen bespreken we hoe MOVARE medewerkers faciliteert en verder uitvoering kan geven aan professionalisering, zodat medewerkers duurzaam inzetbaar en wendbaar blijven tijdens hun loopbaan. Het doel van deze bijeenkomst is enerzijds het ophalen van input om deze doelen te realiseren en anderzijds feedback op te halen op de conceptversie van het professionaliseringsbeleid. 

 Aanmelden/ vragen 
Heb je interesse om deel te nemen aan deze sessie? Meld je dan snel aan! Dit kan tot 5 december a.s. bij Sabine Habets, e-mail: sabine.habets@movare.nl . Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Nicole Strolenberg, e-mail: nicole.strolenberg@movare.nl  


REMINDER: Incidentenregistratie VIOS 

Het VIOS is een convenant tussen de lokale overheden, onderwijs en veiligheidspartners. Het convenant is erop gericht dat zowel leerlingen en personeel als bezoekers (zoals ouders) van de school veilig zijn en zich veilig voelen binnen de school- en lesomgeving. Het convenant geeft daartoe handvatten over de eigen rol en het aandeel van de school. Het convenant is daarnaast bedoeld om te komen tot een concrete en heldere invulling van taken en afspraken tussen de school en andere veiligheidspartners.   
 
Het is de bedoeling dat de sociale veiligheid op scholen, van basisscholen tot het MBO, versterkt wordt. Na een aantal gesprekken werd duidelijk dat scholen aangaven dat het VIOS niet effectief was. Naar aanleiding daarvan is er onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het VIOS. In het onderzoek werd specifiek gekeken naar de incidenten registratie en de samenwerking tussen het VIOS en de organisaties (scholen). Het doel is dat het VIOS effectiever wordt voor de betrokken organisaties.   
De manier van registreren is aangepast door het VIOS. De registratie verloopt vanaf nu via een forms formulier. VIOS evalueert de incidentenregistratie twee keer per jaar. De werkgroep gaat met de uitkomst van de registratie aan de slag om zodoende op termijn met scholen in gesprek te kunnen gaan en hen te kunnen adviseren. 

Invullen Forms-formulier  
We vragen jullie om de registratie van de incidenten van de tweede helft van schooljaar 2022- 2023 (1 januari 2023 t/m 15 juli 2023) middels het forms formulier via deze link  uiterlijk 17 november a.s. aan te leveren. 
 
Feedback en vragen 
Feedback na het invullen van het forms formulier is van harte welkom. Lever deze per mail aan bij Lian van den Bosch (lian.vandenbosch@movare.nl). De feedback zal meegenomen worden in het overleg VIOS. Als er vragen zijn kun je contact opnemen met Lian van den Bosch.  

Kom je werken bij MOVARE? Werken bij
We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers! Neem gerust een kijkje bij onze openstaande vacatures. Vacatures

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details