MOVARE-nieuwsbrief voor medewerkers, nummer 20 schooljaar 2023-2024


Belangrijke data


In het onderstaande overzicht vind je de data van events en onderwijscafés, die dit schooljaar plaatsvinden. Het schema wordt steeds geactualiseerd.

 DatumBijeenkomst – onderwerp Tijdstip & Locatie                         (Gast)spreker(s)/ trainer(s)
 31 januari 2024 Onderwijscafé – bijeenkomst 2
Thema: Eigenaarschap in werkgeluk en professionalisering (strategisch thema ‘medewerkers’).

Zie de reminder voor dit onderwijscafé onderaan in deze nieuwsbrief!
 Van 14.00 uur tot 17.00 uur in het MOVARE-huis 
 7 februari 2024 Informatiebijeenkomst over subsidieregeling begaafde leerlingen po-vo 2023-2025

Zie ook het nieuwsbericht over deze subsidieregeling in deze nieuwsbrief!
 Van 15.00 uur tot 16.00 uur in het MOVARE-huis 
 21 februari 2024 MOVARE Loopbaanevent 2024 Van 14.00 uur tot 16.30 uur in het MOVARE-huis

Zie ook het nieuwsbericht over het Loopbaanevent in deze nieuwsbrief!
 
 28 februari 2024 Onderwijscafé – bijeenkomst 3
Onderwerp/thema volgt!
 ’s Middags in het MOVARE-huis 
 29 februari 2024Mini-symposium ‘Gelijke onderwijskansen en inclusiviteit in de praktijk’

 Van 13.00 uur tot 16.00 uur in het MOVARE-huis


 
 20 maart 2024 Onderwijscafé – bijeenkomst 4
Thema: Burgerschap

Zie ook het nieuwsbericht in deze nieuwsbrief!
 14.00 uur tot 17.00 uur in het MOVARE-huis 
 17 april 2024 Onderwijscafé – bijeenkomst 5
Thema: Onderwijskansen en gezondheid (thema strategisch beleidsplan).
 ’s Middags in het MOVARE-huis 
 29 mei 2024 Onderwijscafé – bijeenkomst 6
Onderwerp/thema volgt!
 ’s Middags in het MOVARE-huis REMINDER: MOVARE Loopbaanevent 2024


Op woensdag 21 februari 2024 vindt van 14:00 uur tot 16:30 uur het MOVARE Loopbaanevent 2024 plaats in het MOVARE-huis. Staat deze datum al in jouw agenda?

Het MOVARE Loopbaanevent biedt jou de mogelijkheid om jouw loopbaanontwikkeling verder vorm te geven! Een kans om kennis te maken met andere scholen, een kijkje in een andere keuken te nemen, maar ook om jezelf te laten zien. In de eerste plaats is het een netwerkbijeenkomst voor zowel schooldirecteuren als medewerkers. Meer informatie over de invulling van dit event lees je binnenkort in de nieuwsbrief!

TipsHeb je een vraag? 
Neem voor inhoudelijke vragen contact op met jouw directeur of met de Adviseur P&O van jouw school. Heb je vragen over het loopbaanevent dan kun je contact opnemen met Ivana Erens (ivana.erens@movare.nl) of Ineke Moonen (ineke.moonen@movare.nl) 

Wij hopen je tijdens het MOVARE Loopbaanevent 2024 te mogen begroeten!


Inschrijvingen Onderwijscafé Burgerschap geopend!

Zoals je vorige week in de nieuwsbrief hebt kunnen lezen, vindt op 20 maart 2024 van 14.00 uur tot 17.00 uur  ons onderwijscafé ‘Burgerschap’ plaats. Locatie is het MOVARE-huis. Vanuit onze pedagogische opdracht willen we dat kinderen als betrokken jongvolwassenen de school verlaten, die weten wat ze in hun mars hebben en begrijpen hoe ze door de Nederlandse maatschappij moeten navigeren. Om dit te bereiken, is onze rol als onderwijsprofessional van cruciaal belang! Daarom is het nodig om te weten waar we het over hebben als we over burgerschap  en burgerschapsonderwijs spreken, welke impact burgerschapsonderwijs in de praktijk heeft en wat onze opdracht precies is en wat jij kunt doen vanuit jouw rol als professional om hieraan bij te dragen.

KLIK HIER voor het volledige nieuwsbericht van vorige week, met het programma en de link om je aan te melden. We zien je heel graag op 20 maart in het MOVARE-huis!


Livinglab: thema Partnering for Change


Onderwijsstichting MOVARE en Zuyd Hogeschool zijn een unieke samenwerking aangegaan in de vorm van het Living Lab ‘Gelijke Onderwijskansen en Inclusiviteit’ (GO&I). De kick-off van het Living Lab vindt plaats op donderdag 29 februari van 13:00 uur -16:00 uur in het MOVARE huis. In dit bericht lees je meer over één van de drie living lab thema’s: Partnering for Change.

Een living lab is een dynamische, inspirerende en levensechte omgeving waar leren, innoveren en onderzoek plaatsvindt. De kracht zit in de samenwerking tussen verschillende deskundigen en experts (leerkrachten, schoolleiders, kwaliteitscoördinatoren, onderwijsondersteuners, zorgmedewerkers, onderzoekers, studenten) in een levensechte omgeving. Door middel van co-creatie wordt aan collectieve kennis gebouwd die toegankelijk is voor de regio, huidige en toekomstige professionals en ouders. Living Lab GO&I ontwikkelt binnen drie thema’s kennis, tools en instrumenten die inclusie, participatie, erbij horen, gezondheid en vitaliteit van kinderen bevorderen. 1 van deze 3 thema’s is Partnering for Change.

Partnering for Change

De themalijn Partnering for Change (P4C) is een samenwerking tussen school/ leerkracht en een ergotherapeut voor de klas. Het project zet in op het optimaliseren van de sociale, fysieke, en organisatorische schoolomgeving om gelijke onderwijskansen en inclusie op de thuisnabije school te bevorderen. De basisschool en de ergotherapeut ontwikkelen in co-creatie nieuwe strategieën waar alle kinderen in de gehele klas baat bij hebben. De P4C expert heeft de hbo-bachelor opleiding voor ergotherapie gevolgd en aanvullende trainingen ten aanzien van de P4C aanpak gedaan.

Unieke en interdisciplinaire manier van samenwerken
De leerkracht leert P4C principes toepassen door één keer per week in de periode van 12-18 weken samen te werken in de klas met een P4C expert. Bij deze unieke en interdisciplinaire manier van samenwerken, ligt de focus op een inclusieve en collectieve aanpak in de klas waar alle leerlingen mee kunnen doen en het gevoel hebben erbij te horen. P4C onderscheidt zich daarmee van de individuele behandeling waarbij een traditionele ergotherapeut in een aantal sessies met één leerling buiten de groep werkt. Uit onderzoek weten we echter dat kinderen veel moeite hebben om de transfer te maken van dat wat ze tijdens de individuele sessies leren, naar de klassensituatie. Deze aanpak is uniek in de regio en in Nederland. Daarnaast wordt het ook al toegepast in Canada en Zweden.

Workshop ‘Gelijke onderwijskansen’
Naast de kick-off van het Living Lab op donderdag 29 februari, organiseert MOVAREde workshop ‘Gelijke onderwijskansen’ met daarin een rol voor Partnering4Change. Wil je meer weten over Gelijke Kansen en Partnering for Change? Geef je dan nu op voor de workshop ‘Gelijke Onderwijskansen’ op 28 februari aanstaande. Aanmelden kan bij Lars Goertzen via lars.goertzen@movare.nl.
Zowel het team van Partnering for Change uit Nederland, als het team uit Zweden is aanwezig!  De workshop vindt plaats in het MOVARE-huis en duurt van 14.00 uur tot 16.30 uur.


UPDATE project Migratie naar nieuwe ICT-beheerder Heutink


Afgelopen december zijn de eerste vijf scholen van MOVARE overgestapt naar Mijn Omgeving Online (MOO), de nieuwe digitale leer- en werkomgeving van Heutink ICT. De eerste ervaringen met MOO zijn heel positief. De uitrol op deze pilotscholen leverde daarnaast een aantal procesverbeteringen op, die we zullen toepassen bij de uitrol op de andere scholen.

Vanaf 30 januari is gestart met de overstap van de overige scholen van MOVARE. De totale uitrol duurt tot en met maart. Dit betekent dat gemiddeld zo’n 6 à 7 scholen per week overstappen naar de nieuwe omgeving van Heutink ICT. De uitrol duurt 1 dag per school. Op deze dag worden alle apparaten overgezet, worden de printers ingericht en wordt er een training gegeven. Om deze dag goed te laten verlopen, ontvangt elke school vooraf informatie ter voorbereiding. Op de dag zelf krijgt de school bezoek van de medewerkers van Heutink ICT. Daarnaast zal ook een collega van het MOVARE-bureau aanwezig zijn om toe te zien op een goed verloop.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met Danny Creusen (danny.creusen@movare.nl)  of met  Court Eberson (court.eberson@movare.nl).TIP: Gratis kennisevent ‘Meer bewegen gedurende de schooldag in het PO’Wil je meer weten over het stimuleren van bewegen gedurende de schooldag en het thema vakleerkracht 2.0? Dan is het gratis Kennisevent ‘Meer bewegen gedurende de schooldag in het PO’ op 9 april a.s. iets voor jou! Deze dag wordt georganiseerd door Kenniscentrum Sport & Bewegen in samenwerking met de KVLO.

Tijdens dit kennisevent verdiep je je in het stimuleren van bewegen gedurende de schooldag, het schoolplein en het thema vakleerkracht 2.0. Je kunt je aanmelden voor workshops rondom goede voorbeelden uit de praktijk, de samenwerking tussen gemeente en onderwijs, het integreren van beweging tijdens de schooldag en het organiseren van een kwalitatief goede les bewegingsonderwijs.

-> Wil je meer weten over de inhoud van de workshops? Klik dan op DEZE LINK en kies vervolgens voor ‘programma’.

-> Klik hier om je direct aan te melden voor het kennisevent. MHIDS: kindervoorstelling groepen 3 en 4 op dinsdag 5 maart a.s.


Het programma Meer Harmonie in de Samenleving biedt, in samenwerking met Vista College KTM, voor de leerlingen van groep 3 en 4 een kindervoorstelling aan op dinsdag 5 maart 2024. Meer informatie en inschrijven: Kindervoorstelling Vista College – Meer harmonie in de samenleving


MOVARE-runners trotseren besneeuwd parcours tijdens 58ste Abdijcross

Zondag 21 januari jl. stonden zeven sportieve MOVARE-runners aan de start van de 58e Abdijcross, die plaatsvond in de omgeving van Abdij Rolduc in Kerkrade. Op het volledig besneeuwde parcours was het voor de deelnemers een uitdagende en zware editie. Vincent Vlake wist een verdienstelijke derde plek binnen te slepen bij de mannen en Agnes Bemelmans liep naar een mooie vierde plek bij de vrouwen. Chapeau allemaal voor deze prestaties én voor jullie deelname!


Wil jij ook wel eens samen met je MOVARE-collega’s deelnemen aan een hardloopwedstrijd? Noteer dan alvast 7 april 2024 in jouw agenda: de 34e editie van de Parelloop in Brunssum!


Burgerschap en carnaval gaan hand in hand op OBS De Robbedoes

Op OBS De Robbedoes zijn de leerkrachten en leerlingen al volop bezig met het carnavalsfeest. Samen met het feestduo ‘Sjpringlaevend’ hebben zij zich in het Limburgs dialect al helemaal ondergedompeld in dit prachtige feest. Met tal van leuke activiteiten werken zij toe naar de carnavalsviering van 9 februari a.s. Ook op deze manier laat de school de kinderen zich ontwikkelen tot wereldburgers!


REMINDER: Onderwijscafé 31 januari 2024 ‘Eigenaarschap in werkgeluk en professionalisering

Graag nodigen wij jou uit voor ons onderwijscafé ‘Eigenaarschap in werkgeluk en professionalisering’ (strategisch thema “Medewerkers”), dat op 31 januari 2024 van 14.00 uur tot 17.00 uur plaatsvindt in het MOVARE-huis. Tijdens deze inspiratiebijeenkomst bespreken wij de professionalisering in relatie tot onderwijskwaliteit en jouw belangrijke rol hierin. Graag sparren wij samen met jou over werkgeluk en professionaliseringsbehoeften. Wat heeft de MOVARE medewerker nodig om duurzaam inzetbaar en wendbaar te blijven op professionaliseringsgebied?

Programma
– Inleiding; presentatie: sprekerspitch “Mindset tot werkgeluk”                                                                                                                                     
– Vooruitblik “Ontwikkelingen binnen MOVARE op het gebied van professionaliseringsmogelijkheden”.                                                                                                                                               
– In het tweede gedeelte van de bijeenkomst gaan wij met elkaar in gesprek over de behoeften op het gebied van professionalisering van OP en OOP medewerkers.                                                                                                                                                                                    
– Nuttige tips inzake eigenaarschap in professionalisering (Zelf aan Zet).

Meld je aan!
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je op 31 januari graag meedenken met ons? Meld je dan snel aan voor het onderwijscafé  via DEZE LINK (InSite-Cursussen).

Kom je werken bij MOVARE? Werken bij
We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers! Neem gerust een kijkje bij onze openstaande vacatures. Vacatures

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details