MOVARE-nieuwsbrief voor medewerkers, nummer 19 schooljaar 2023-2024


Belangrijke data


In het onderstaande overzicht vind je de data van events en onderwijscafés, die dit schooljaar plaatsvinden. Het schema wordt steeds geactualiseerd.

 DatumBijeenkomst – onderwerp Tijdstip & Locatie                         (Gast)spreker(s)/ trainer(s)
 31 januari 2024 Onderwijscafé – bijeenkomst 2
Thema: Eigenaarschap in werkgeluk en professionalisering (strategisch thema ‘medewerkers’).

Zie de reminder voor dit onderwijscafé in deze nieuwsbrief!
 Van 14.00 uur tot 17.00 uur in het MOVARE-huis 
 7 februari 2024 Informatiebijeenkomst over subsidieregeling begaafde leerlingen po-vo 2023-2025

Zie ook het nieuwsbericht over deze subsidieregeling in deze nieuwsbrief!
 Van 15.00 uur tot 16.00 uur in het MOVARE-huis 
 21 februari 2024 MOVARE Loopbaanevent 2024 Van 14.00 uur tot 16.30 uur in het MOVARE-huis

Zie ook het nieuwsbericht over het Loopbaanevent in deze nieuwsbrief!
 
 28 februari 2024 Onderwijscafé – bijeenkomst 3
Onderwerp/thema volgt!
 ’s Middags in het MOVARE-huis 
 29 februari 2024Mini-symposium ‘Gelijke onderwijskansen en inclusiviteit in de praktijk’

 Van 13.00 uur tot 16.00 uur in het MOVARE-huis

Zie ook de ‘save the date’ in deze nieuwsbrief.
 
 20 maart 2024 Onderwijscafé – bijeenkomst 4
Thema: Burgerschap

Zie ook deze “save the date” die wij voor de kerstvakantie met jou deelden!
 ’s Middags in het MOVARE-huis 
 17 april 2024 Onderwijscafé – bijeenkomst 5
Thema: Onderwijskansen en gezondheid (thema strategisch beleidsplan).
 ’s Middags in het MOVARE-huis 
 29 mei 2024 Onderwijscafé – bijeenkomst 6
Onderwerp/thema volgt!
 ’s Middags in het MOVARE-huis 


Enquête vitaliteit medewerkers MOVARE

MOVARE hecht veel waarde aan de vitaliteit en het welbevinden van haar medewerkers. Dit is ook een belangrijk onderdeel binnen het nieuwe personeelsplan (beleidsperiode 2023-2027). In dat kader onderzoekt Stan Van Tuel (stagiair P&O) in opdracht van de afdeling P&O van MOVARE de vitaliteit van de medewerkers binnen MOVARE.

Middels een vragenlijst willen we graag inzicht krijgen in hoe vitaal de medewerkers van MOVARE zich voelen. De gegevens worden gebruikt om adviezen te geven voor het nieuw te ontwikkelen levensfasebewuste vitaliteitsbeleid van MOVARE. Daarom is het heel waardevol om de volledig anonieme vragenlijst in te vullen.

Werk jij mee aan jouw vitaliteit én de vitaliteit van jouw collega’s?  Vul dan de enquête in via deze link.

Alvast hartelijk bedankt!


REMINDER: Onderwijscafé 31 januari 2024 ‘Eigenaarschap in werkgeluk en professionalisering

Heb jij je al aangemeld?


Graag nodigen wij jou uit voor ons onderwijscafé ‘Eigenaarschap in werkgeluk en professionalisering’ (strategisch thema “Medewerkers”), dat op 31 januari 2024 van 14.00 uur tot 17.00 uur plaatsvindt in het MOVARE-huis.Tijdens deze inspiratiebijeenkomst bespreken wij de professionalisering in relatie tot onderwijskwaliteit en jouw belangrijke rol hierin. Graag sparren wij samen met jou over werkgeluk en professionaliseringsbehoeften. Wat heeft de MOVARE medewerker nodig om duurzaam inzetbaar en wendbaar te blijven op professionaliseringsgebied?

Programma
– Inleiding; presentatie: sprekerspitch “Mindset tot werkgeluk”                                                                                                                                     
– Vooruitblik “Ontwikkelingen binnen MOVARE op het gebied van professionaliseringsmogelijkheden”.                                                                                                                                               
– In het tweede gedeelte van de bijeenkomst gaan wij met elkaar in gesprek over de behoeften op het gebied van professionalisering van OP en OOP medewerkers.                                                                                                                                                                                    
– Nuttige tips inzake eigenaarschap in professionalisering (Zelf aan Zet).

Meld je aan!
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je op 31 januari graag meedenken met ons? Meld je dan snel aan voor het onderwijscafé  via DEZE LINK (InSite-Cursussen).

Binnenkort is het al zover: MOVARE Loopbaanevent 2024

Noteer dit event in jouw agenda!


Op woensdag 21 februari 2024 vindt van 14:00 uur tot 16:30 uur het MOVARE Loopbaanevent 2024 plaats in het MOVARE-huis.

Dit is de mogelijkheid om jouw loopbaanontwikkeling verder vorm te geven! Een kans om kennis te maken met andere scholen, een kijkje in een andere keuken te nemen, maar ook om jezelf te laten zien. In de eerste plaats is het een netwerkbijeenkomst voor zowel schooldirecteuren als medewerkers. Binnenkort word je via de nieuwsbrief nader geïnformeerd over de invulling van dit event.

Tips


Heb je een vraag?
 
Neem voor inhoudelijke vragen contact op met jouw directeur of met de Adviseur P&O van jouw school. Heb je vragen over het loopbaanevent dan kun je contact opnemen met Ivana Erens (ivana.erens@movare.nl) of Ineke Moonen (ineke.moonen@movare.nl) 

Wij hopen je tijdens het MOVARE Loopbaanevent 2024 te mogen begroeten!

Inschrijvingen Onderwijscafé Burgerschap geopend!

Graag nodigen wij jou uit voor ons onderwijscafé ‘Burgerschap’ (strategisch thema “Burgerschap”), dat op 20 maart 2024 van 14.00 uur tot 17.00 uur plaatsvindt in het MOVARE-huis.

Vanuit onze pedagogische opdracht willen we dat kinderen als betrokken jongvolwassenen de school verlaten, die weten wat ze in hun mars hebben en begrijpen hoe ze door de Nederlandse maatschappij moeten navigeren. Om dit te bereiken, is onze rol als onderwijsprofessional van cruciaal belang! Daarom is het nodig om te weten waar we het over hebben als we over burgerschap  en burgerschapsonderwijs spreken, welke impact burgerschapsonderwijs in de praktijk heeft en wat onze opdracht precies is en wat jij kunt doen vanuit jouw rol als professional om hieraan bij te dragen.

Programma

Deel 1:
– Inleiding: sprekerspitch -> Burgerschap bij MOVARE.
– Inspiratiespreker: Karim Amghar -> Een ‘must see’! Hij is programmamaker, televisiepresentator, onderwijsprofessional, trainer, docent en expert op het gebied van burgerschap, diversiteit & kansenongelijkheid en gaat in een interactieve workshop dieper in op burgerschap  i.r.t. diversiteit en kansengelijkheid. Hoe kun je de klas als minisamenleving inzetten? Welke relatie heeft diversiteit en inclusie met burgerschap?
– Gastspreker: Danielle Andriën -> Daniëlle is adviseur bij het Expertisepunt burgerschap en adviseert scholen en besturen over de inrichting en implementatie van burgerschap. Tijdens deze sessie geeft zij antwoord op de vragen: ‘Wat is burgerschap en burgerschapsonderwijs’?  ‘Wat is de inhoud van de wet en hoe vertaal je dit naar de praktijk in school?’

Deel 2:
– Interactief burgerschapsspel -> Dit spel maakt het mogelijk om op een effectieve en ontspannen manier met collega’s het gesprek aan te gaan over burgerschap. Het spel biedt de mogelijkheid tot verdieping en/of reflectie van bepaalde thema’s over burgerschap en spiegelt je in jouw rol als professional.

Meld je aan!
Ben je nieuwsgierig geworden en wil jij je op 20 maart laten inspireren en informeren zodat jij op jouw school ook een bewuste bijdrage kan leveren vanuit jouw rol als professional? Meld je dan snel aan voor het onderwijscafé  via DEZE LINK (InSite-Cursussen).


Gelijke Onderwijskansen – Workshop 28 februari a.s.

Tijdens de ‘Week van inclusief onderwijs’ – 25 februari tot 1 maart 2024


In het strategisch beleidsplan 2023-2027 van MOVARE wordt het scheppen van gelijke onderwijskansen als een van de 3 centrale thema’s genoemd. Tegelijkertijd stuurt het ministerie van OCW aan op realisatie van inclusief onderwijs in 2035. Belangrijk dus om dit thema specifieker onder de loep te nemen en met elkaar te verkennen en te bespreken.                                                                      

Gelijke onderwijskansen realiseren we bij MOVARE door:   
1. Samenwerking in clusters;
2. Ontwikkelen van leerpotentieel.

“Maar hoe doen we dit dan?”, “Waar is het zichtbaar?”, “Hebben we goede voorbeelden?”, “Wat kan ik morgen uitproberen in mijn groep?”…

Lars Goertzen, Jacqueline Ruiters, Partnering4change en Hogeschool Zuyd gaan proberen om antwoorden of denkrichtingen voor gelijke onderwijskansen aan te reiken. Daarom nodigen we jullie graag uit voor deelname aan de workshop ‘Gelijke Onderwijskansen’ op 28 februari aanstaande.
Uniek is dat Partnering for Change tijdens de workshop vertegenwoordigd wordt door het team uit Nederland (Zuyd Hogeschool) én het team uit Zweden. Vanwege het uitwisselingsbezoek dat onze Zweedse collega’s aan Nederland brengen, kunnen bevindingen en inzichten van beide landen gedeeld gaan worden met het werkveld.

De workshop vindt plaats in het MOVARE-huis en duurt van 14.00 uur tot 16.30 uur. Wil jij deelnemen aan de workshop? Meld je dan aan bij Lars Goertzen: lars.goertzen@movare.nl.

Save the date
Tot slot delen we graag een ‘save the date’ over dit actuele onderwerp: Op 30 oktober 2024 is Bert Wienen uitgenodigd als gastspreker tijdens ons onderwijscafé. Zijn boek “van individueel naar inclusief onderwijs“ is een ‘must read’ voor iedereen die in het onderwijs werkt. Na de zomervakantie komen we hierop terug, via de nieuwsbrief. Dan krijg je ook de mogelijkheid om je aan te melden voor dit onderwijscafé.


Save the date 29 februari!

Mini-symposium ‘Gelijke onderwijskansen en inclusiviteit’ in de praktijk


Op donderdag 29 februari a.s. organiseren MOVARE en Zuyd Hogeschool het mini-symposium ‘Gelijke onderwijskansen en inclusiviteit in de praktijk’ met drie workshops: Partnering for Change, Technologie, Vitaliteit & Gezondheid. Hier wil je bij zijn!

Programma minisymposium

13.00 uur: inloop

13:15 uur: opening

13:30 uur: start workshops Partnering for Change, Technologie, Vitaliteit & Gezondheid

15:00 uur: koffiepauze + vlaai

15:30 uur: ondertekening (samenwerkingsovereenkomst MOVARE – Zuyd Hogeschool)

16.00 uur: eindtijd

Locatie: het MOVARE-huis in Landgraaf.


Meld je nu gratis aan!
Heb je interesse om deel te nemen of wil je meer weten? Stuur dan een e-mail naar Lars Goertzen: lars.goertzen@movare.nl met jouw naam ter aanmelding.

Achtergrond – Waar gaat het over?
MOVARE en Zuyd Hogeschool zijn een unieke samenwerking aangegaan waarbij basisscholen van MOVARE meer toegerust worden om vanuit een groepsgerichte benadering kansengelijkheid te bevorderen en meer inclusief onderwijs te realiseren. Deze samenwerking krijgt vorm in het Living Lab ‘Gelijke Onderwijskansen en Inclusiviteit’ (GO&I). De Nieuwste Pabo is als partner bij de samenwerking betrokken.

Een living lab is een dynamische, inspirerende en levensechte omgeving waar leren, innoveren en onderzoek plaatsvindt. De kracht zit in de samenwerking tussen verschillende deskundigen en experts (leerkrachten, schoolleiders, kwaliteitscoördinatoren, onderwijsondersteuners, zorgmedewerkers, onderzoekers, studenten) in een levensechte omgeving. Door middel van co-creatie wordt aan collectieve kennis gebouwd die toegankelijk is voor de regio, huidige en toekomstige professionals en ouders.

Gelijke onderwijskansen en inclusiviteit staan hoog op de landelijke onderwijsagenda. Reden hiervoor is de toename aan diversiteit van kinderen in basisschoolklassen met diverse ondersteuningsbehoeften. Ook in de regio Zuid-Limburg is deze ontwikkeling merkbaar. Het bieden van inclusief onderwijs op de thuisnabije school vormt voor basisscholen daarmee een steeds grotere uitdaging. Living Lab GO&I ontwikkelt binnen drie thema’s kennis, tools en instrumenten die inclusie, participatie, erbij horen, gezondheid en vitaliteit van kinderen bevorderen: Partnering for Change, Technologie, Vitaliteit & Gezondheid.


Afname van de doorstroomtoetsen, herhaling tijdspad en link naar MOVARE-beleid ‘Schooladviesprocedure’

#Onderwijskwaliteit #Onderwijsprocessen #Afsluiting #Doorstroomtoetsen #Schooladviezen

Graag delen we deze informatie voor alle medewerkers over de doorstroomtoetsen en het beleid rondom de afsluitende schooladviezen in groep 8. Scholen in Nederland nemen de digitale doorstroomtoetsen af vanaf 29 januari. De papieren doorstroomtoetsen worden afgenomen op 6 en 7 februari. Dit zijn wettelijk vastgestelde datums. Voordat de leerlingen deze toets maken, hebben zij van hun leerkracht  tussen 10 en 31 januari al een voorlopig schooladvies ontvangen. Menig school zit dus nog midden in dit proces van gesprekken met ouders en leerlingen!  

Uiterlijk 15 maart ontvangen scholen de uitslag van de doorstroomtoets die zij hebben afgenomen. Er zijn 6 doorstroomtoetsen goedgekeurd waar scholen uit kunnen kiezen. MOVARE-scholen hebben gekozen voor Route8, DIA, IEP én ook al de nieuwe LIB-doorstroomtoets. Afhankelijk van het toetsadvies dat hieruit resulteert, wordt het voorlopig schooladvies wel of niet bijgesteld. Bijstellen mag alleen naar boven en alleen als de doorstroomtoets daar aanleiding voor geeft. Uitgangspunt voor het ministerie en de onderwijsinspectie is dat het toetsadvies wordt overgenomen en tot definitief schooladvies wordt gemaakt. De leerling laat immers zien over meer kennis en vaardigheden te beschikken dan het voorlopig schooladvies. De toets dient dan eigenlijk ook als objectief gegeven, maar enkel didactisch gezien. We wensen alle scholen waar dit van toepassing gaat zijn veel wijsheid! Bewaar rust, en kijk vooral naar de leerling, of het in het belang van hem/haar is om wel of niet bij te stellen. De meeste scholen hebben van tevoren al een inschatting gemaakt -stel de toets valt hoger uit- en met ouders en leerling gesproken over kansen en risico’s. De wens van de ouders en leerling speelt hierin ook een belangrijke rol.  

Als scholen afwijken van het overnemen van het toetsadvies moet dit kort en bondig worde gemotiveerd naar ouders en leerling en verplicht opgenomen worden in ParnasSys. Uiterlijk 24 maart ontvangen ouders en leerlingen dan hun definitieve schooladvies en mogen zij hun kind digitaal aanmelden bij een VO-school naar keuze in de centrale aanmeldweek die loopt van 25 tot 31 maart. VO-scholen mogen al een week eerder een voorinschrijving openzetten. Dat lijkt in onze regio bij de scholen van SVOPL niet het geval te worden. Op het moment dat duidelijk is welke school de leerling met zijn/haar ouders heeft gekozen zet de basisschool het onderwijskundig rapport klaar in ParnasSys met de benodigde informatie. De ontvangende VO-school haalt het tenslotte op via hun systeem en plant een warme overdracht omdat zij de leerling natuurlijk kansrijk willen plaatsen. Een spannende tijd voor iedereen!

Vragen hierover mag je altijd stellen aan je onderwijsadviseur of aan Janine Deckers van de afdeling Onderwijskwaliteit (janine.deckers@movare.nl). Of neem snel een kijkje in het MOVARE-beleid ‘Schooladviesprocedure’ dat recentelijk (januari 2024) is vastgesteld.


Toetsen doelgericht benutten M-periode

#Onderwijskwaliteit #Zichtopontwikkeling #Toetsen #Analyseren #LIB #DIA #ParnasSys

Voor de meeste scholen staan de niet-methodegebonden toetsen op het programma in december, januari, februari, maart. Deze periode wordt binnen ParnasSys en binnen Leerling in beeld de ‘M-periode’ genoemd, waarbij de meeste scholen kiezen om te toetsen in januari of februari om daarna zo snel mogelijk hun onderwijs te optimaliseren. Een drukke periode, zeker rond carnaval en met de voorjaarsvakantie zo vroeg ertussen. We delen graag wat tips van onderwijsadviseurs van de Gouwe Academie om voldoende informatie uit deze toetsafnames te halen.

Tip 1: Hebben jullie als team eigenlijk helder wat je visie op toetsing is? Waarom toets je, wat is je doel en de bedoeling? Heb je de niet-methodetoetsen altijd nodig om anders te handelen? Wat ga je doen met de resultaten? Besef dat niet-methodetoetsen slechts een hulpmiddel zijn (leestip: het artikel ‘Relaxter omgaan met Cito’ van Bert van der Mel).

Tip 2: Als je gaat analyseren, haal dan de juiste overzichten op! Afhankelijk van je rol in school heb je overzichten nodig op leerling-, groeps- en/of schoolniveau. Je kunt via de website van Gouwe Academie een stappenplan downloaden voor de overzichten in ParnasSys.

Tip 3: Kijk naar de groei van leerlingen en van je groep als geheel. Het gaat dus niet om het niveau van een leerling of groep, maar of er voldoende is geprofiteerd van het onderwijsaanbod in de achterliggende periode. Zo kan een V of rode score toch prima zijn. Het is maar hoe je ernaar kijkt en wat de verwachte ontwikkeling van de leerling is. Weet je eigenlijk niet wat je van de leerling mag verwachten? Breng dit dan zo snel als mogelijk in beeld om te voorkomen dat je leerling onderpresteert!

Tip 4: Kijk vanuit leerlijnen wat leerlingen nodig hebben na jouw toetsafname: in welk domein zijn ze al best ver? En in welk domein moeten ze nog stappen zetten? Met ondersteunende software van je methode of adaptieve verwerkingssoftware zoals Snappet of Gynzy kun je ook al ver komen om daarachter te komen.

Met deze tips heb je waardevolle handvatten om niet-methodetoetsen meer doelgericht te benutten. Van visie op toetsen tot analyseren van resultaten. Waar ga jij mee aan de slag? Vragen mag je altijd stellen aan je onderwijsadviseur van de afdeling onderwijskwaliteit.


Save the date 18 april:Limburg Leert Samen’

Een initiatief van Maastricht University en Zuyd Hogeschool


Op donderdag 18 april 2024 vindt  van 12.00 uur tot 18.00 uur de kennis- en inspiratiemiddag ‘Limburg Leert Samen’ plaats. Deze middag is speciaal bedoeld voor alle onderwijsprofessionals in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo óf hoger onderwijs in Limburg, van docent tot directeur en onderwijsassistent. Locatie is Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6.

Je kunt deze middag genieten van boeiende sessies naar keuze en inspiratie opdoen op het leerplein. Uiteraard is deze middag ook een mooie gelegenheid om collega’s van andere scholen (weer eens) te ontmoeten. De bijeenkomst wordt afgesloten met een gezellige borrel.

Kun je niet de hele middag komen? Dat geeft niet! Een latere inloop is namelijk ook mogelijk. Het leerplein is de hele middag open en er zijn twee workshoprondes.

De officiële uitnodiging met het volledige programma volgt binnenkort. Heb je in de tussentijd vragen? Neem dan contact op met Noëlle Tillie, projectmedewerker Regionaal Ambitieplan via info-scholen@maastrichtuniversity.nl.


Sneeuwpret op bs. De Diabolo


Het zal medio vorige week niemand zijn ontgaan: Koning Winter toonde zich in vol ornaat in Zuid-Limburg en zorgde voor een dik pak sneeuw. Sneeuwpret gegarandeerd! Ook op bs. De Diabolo werd er volop van het winterse weer genoten. De gymlessen van de groepen 3 tot en met 8 werden naar buiten verplaatst en bestonden uit sleeën, iglo’s bouwen, sneeuwballen gooien en heel veel pret!

De media 1Limburg en NOS besteedden ook aandacht aan deze winterse gymlessen. Je kunt het item van 1Limburg HIER lezen. Het item van de NOS lees je HIER.  


Leerlingen groep 6 van De Vlindertuin opgeleid tot Junior Energiecoaches


De leerlingen van groep 6 van basisschool De Vlindertuin in Brunssum werden de afgelopen weken opgeleid tot Junior Energiecoach. Dit in het kader van het gelijknamige project ‘Junior Energiecoach’, waar de school aan deelgenomen heeft. Hun opdracht was om ‘een beetje zuiniger om te gaan met energie’. Met deze heuse challenge ‘op zak’ gingen zij in hun rol van Energiecoach ook thuis aan de slag.

Benieuwd hoe de Junior Energiecoaches de afgelopen weken hebben ervaren én wat ze hebben geleerd? Je leest het in dit artikel met filmpje (website gemeente Brunssum).  

Kom je werken bij MOVARE? Werken bij
We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers! Neem gerust een kijkje bij onze openstaande vacatures. Vacatures

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details