MOVARE-nieuwsbrief voor medewerkers, nummer 18 schooljaar 2023-2024


Belangrijke data


In het onderstaande overzicht vind je de data van events en onderwijscafés, die dit schooljaar plaatsvinden. Het schema wordt steeds geactualiseerd.

 DatumBijeenkomst – onderwerp Tijdstip & Locatie                         (Gast)spreker(s)/ trainer(s)
 31 januari 2024 Onderwijscafé – bijeenkomst 2
Thema: Eigenaarschap in werkgeluk en professionalisering (strategisch thema ‘medewerkers’).

Zie de reminder voor dit onderwijscafé in deze nieuwsbrief!
 Van 14.00 uur tot 17.00 uur in het MOVARE-huis 
 7 februari 2024 Informatiebijeenkomst over subsidieregeling begaafde leerlingen po-vo 2023-2025

Zie ook het nieuwsbericht over deze subsidieregeling in deze nieuwsbrief!
 Van 15.00 uur tot 16.00 uur in het MOVARE-huis 
 21 februari 2024 MOVARE Loopbaanevent 2024

Zie ook het nieuwsbericht over het Loopbaanevent in deze nieuwsbrief!
 Van 14.00 uur tot 16.30 uur in het MOVARE-huis

 
 28 februari 2024 Onderwijscafé – bijeenkomst 3
Onderwerp/thema volgt!
 ’s Middags in het MOVARE-huis 
 29 februari 2024Mini-symposium ‘Gelijke onderwijskansen en inclusiviteit in de praktijk’

Zie ook het nieuwsbericht en de ‘save the date’ die wij vorige week met jou deelden!
 Van 13.00 uur tot 16.00 uur in het MOVARE-huis
 
 20 maart 2024 Onderwijscafé – bijeenkomst 4
Thema: Burgerschap

Zie ook deze “save the date” die wij voor de kerstvakantie met jou deelden!
 ’s Middags in het MOVARE-huis 
 17 april 2024 Onderwijscafé – bijeenkomst 5
Thema: Onderwijskansen en gezondheid (thema strategisch beleidsplan).
 ’s Middags in het MOVARE-huis 
 29 mei 2024 Onderwijscafé – bijeenkomst 6
Onderwerp/thema volgt!
 ’s Middags in het MOVARE-huis 


REMINDER: Onderwijscafé 31 januari 2024 ‘Eigenaarschap in werkgeluk en professionalisering

Heb jij je al aangemeld?


Graag nodigen wij jou uit voor ons onderwijscafé ‘Eigenaarschap in werkgeluk en professionalisering’ (strategisch thema “Medewerkers”), dat op 31 januari 2024 van 14.00 uur tot 17.00 uur plaatsvindt in het MOVARE-huis. Tijdens deze inspiratiebijeenkomst bespreken wij de professionalisering in relatie tot onderwijskwaliteit en jouw belangrijke rol hierin. Graag sparren wij samen met jou over werkgeluk en professionaliseringsbehoeften. Wat heeft de MOVARE medewerker nodig om duurzaam inzetbaar en wendbaar te blijven op professionaliseringsgebied?

Programma
– Inleiding; presentatie: sprekerspitch “Mindset tot werkgeluk”                                                                                                                                     
– Vooruitblik “Ontwikkelingen binnen MOVARE op het gebied van professionaliseringsmogelijkheden”.                                                                                                                                               
– In het tweede gedeelte van de bijeenkomst gaan wij met elkaar in gesprek over de behoeften op het gebied van professionalisering van OP en OOP medewerkers.                                                                                                                                                                                    
– Nuttige tips inzake eigenaarschap in professionalisering (Zelf aan Zet).

Meld je aan!
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je op 31 januari graag meedenken met ons? Meld je dan snel aan voor het onderwijscafé  via DEZE LINK (InSite-Cursussen).


Binnenkort is het al zover: MOVARE Loopbaanevent 2024

Noteer dit event in jouw agenda!


Op woensdag 21 februari 2024 vindt van 14:00 uur tot 16:30 uur het MOVARE Loopbaanevent 2024 plaats in het MOVARE-huis.

Dit is de mogelijkheid om jouw loopbaanontwikkeling verder vorm te geven! Een kans om kennis te maken met andere scholen, een kijkje in een andere keuken te nemen, maar ook om jezelf te laten zien. In de eerste plaats is het een netwerkbijeenkomst voor zowel schooldirecteuren als medewerkers. Binnenkort word je via de nieuwsbrief nader geïnformeerd over de invulling van dit event.

Tips

Heb je een vraag? 
Neem voor inhoudelijke vragen contact op met jouw directeur of met de Adviseur P&O van jouw school. Heb je vragen over het loopbaanevent dan kun je contact opnemen met Ivana Erens (ivana.erens@movare.nl) of Ineke Moonen (ineke.moonen@movare.nl) 

Wij hopen je tijdens het MOVARE Loopbaanevent 2024 te mogen begroeten!

CAO PO: gewijzigde reiskostenregeling per 1 januari 2024


In de nieuwe CAO PO is een gewijzigde reiskostenregeling opgenomen die per 1 januari 2024 is ingegaan. De wijziging in de CAO heeft onder andere tot gevolg dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen de functiecategorieën. Daarnaast wordt de vergoeding op basis van het werkelijk aantal gereisde dagen bepaald.

Op 12 december 2023 heeft de PO Raad in overleg met de vakbonden een wijziging in deze regeling aangebracht, waarbij wordt afgezien van een vergoeding op basis van werkelijk gereisde kilometers.

De nieuwe cao-regeling heeft gevolgen voor de inrichting in AFAS. De nieuwe inrichting moet eerst goed getest worden. Hierdoor is het mogelijk dat deze maand geen reiskosten woonwerk uitbetaald worden. De reiskosten woonwerk zullen dan in februari uiteraard alsnog met terugwerkende kracht uitbetaald worden.


Subsidieregeling begaafde leerlingen po-vo 2023-2025


(Hoog)begaafde leerlingen profiteren niet altijd genoeg van het bestaande onderwijsaanbod. Daarom worden samenwerkingsverbanden passend onderwijs (primair en voortgezet onderwijs) d.m.v. subsidie gestimuleerd om deze leerlingen extra ondersteuning te geven. Deze ondersteuning kan bestaan uit nieuwe activiteiten, het aantrekken of ontwikkelen van meer expertise, maar ook uit het uitbouwen van bestaande arrangementen of voorzieningen. Het is belangrijk dat de kennis over (hoog)begaafdheid wordt vergroot en beter wordt verspreid en dat het aanbod voor deze leerlingen wordt uitgebreid. Er wordt extra aandacht gevraagd voor vroegtijdig signaleren, en een aanbod voor (zeer) hoogbegaafde leerlingen, en (hoog)begaafde leerlingen die niet naar school gaan of dreigen niet naar school te gaan.

Subsidie aan MOVARE toegekend
MOVARE heeft in september 2023 een subsidie aanvraag ingediend bij DUS-I . Afgelopen week is door het samenwerkingsverband 3106 bevestigd dat de subsidie is toegekend. Dat is fantastisch nieuws! Jacqueline Ruiters en Lian van den Bosch zullen de contactpersonen zijn voor vragen over de inzet en verantwoording van de subsidiegelden.

Informatiebijeenkomst
We willen jullie graag informeren over en meenemen in de manier waarop we bij MOVARE de subsidie kunnen gaan inzetten. Daarom organiseren we een informatiebijeenkomst in het MOVARE-huis op  woensdag 7 februari van 15.00 uur tot 16.00 uur. Deze bijeenkomst is bedoeld voor MOVARE HB specialisten en andere geïnteresseerden. Aanmelden voor de bijeenkomst kan bij Kitty Verwoerdt, e-mail: kitty.verwoerdt@movare.nl.  

Contactpersonen: Jacqueline Ruiters, e-mail: jacqueline.ruiters@movare.nl en Lian van de Bosch, e-mail: lian.vandenbosch@movare.nl


MHIDS: deelproject ‘Parade 2024’

Voor Brunssumse basisschoolleerlingen


Het programma Meer Harmonie in de Samenleving en Worldfestival Parade zijn voor de komende editie een samenwerking aangegaan om de Brunssumse basischoolleerlingen mee te nemen in de achtergrond en uitgangspunten van het festival waarin aandacht voor burgerschapsonderwijs centraal zal staan. De Brunssumse basisscholen kunnen optioneel deelnemen aan dit deelproject binnen de leerlijn MHIDS. Voor meer informatie en inschrijven klik je op deze link.  


Bouw nieuw IKC Droomhof in Eygelshoven vordert gestaag

“Stap voor stap verrijst het nieuwe IKC Droomhof in Eygelshoven, een samenwerking tussen MOVARE en de Gemeente Kerkrade”


Op de plek waar tot mei vorig jaar basisschool De Veldhof stond, zie je nu langzaam de contouren verschijnen van het gloednieuwe Integraal Kindcentrum (IKC) Droomhof. In juli is de aannemer gestart met de sloop van het oude schoolgebouw. Aansluitend is de paalfundering aangebracht en is de fundering gestort. Voor de kerstvakantie werd de laatste hand gelegd aan de betonnen constructie. Deze constructie is vanaf de begane grondvloer tot en met het dak, inclusief dragende kolommen en wanden, prefab in de fabriek gemaakt. Dat maakte het mogelijk om binnen een kort tijdsbestek de ruwbouw te realiseren. Inmiddels wordt de dakbedekking aangebracht en worden de buitenwanden geplaatst met behulp van houtskeletbouw. Nadat de buitenkozijnen zijn geplaatst, kan de binnen afwerking beginnen. De planning is erop gericht dat basisschool De Veldhof het nieuwe schooljaar 2024-2025 kan beginnen in het Integrale Kindcentrum Droomhof.


Naast Kinderopvang Flow, met aanbod voor Buitenschoolse Opvang, peuteropvang en kinderdagverblijf, verwelkomt het IKC binnenkort ook andere partners. Impuls en de GGD hebben al interesse getoond. Bovendien zullen in het gebouw ook diensten zoals logopedie, kinderfysiotherapie en ergotherapie worden aangeboden.

Schaarste op het elektriciteitsnet
Een bouwproject van deze omvang kent echter zijn eigen uitdagingen. De overstap naar een duurzaam en gasloos ontwerp vergde een grotere elektriciteitsbehoefte, waarvoor een beroep werd gedaan op Enexis voor een grootverbruikaansluiting. Helaas kon Enexis vanwege schaarste op het elektriciteitsnet pas over 5 tot 10 jaar voldoende capaciteit garanderen. Maar met een slimme aanpassing in het installatieontwerp heeft het projectteam samen met de gemeente een unieke oplossing gevonden en kan het gasloze gebouw geheel volgens planning worden gerealiseerd. Het bouwspektakel gaat onverminderd door en Eygelshoven kan zich verheugen op een stralende toekomst met het gloednieuwe IKC Droomhof als kloppend hart van de gemeenschap.


Pit Cultuurwijzer: Gratis inspiratiebijeenkomst met beeldende workshop


Pit Cultuurwijzer organiseert op woensdag 31 januari a.s. een gratis inspiratiebijeenkomst inclusief beeldende workshop bij SCHUNCK. Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle interne cultuurcoördinatoren en leerkrachten uit Parkstad. Kijk HIER voor meer informatie.


Kom je werken bij MOVARE? Werken bij
We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers! Neem gerust een kijkje bij onze openstaande vacatures. Vacatures

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details