MOVARE-nieuwsbrief voor medewerkers, nummer 17 schooljaar 2023-2024

Belangrijke data


In het onderstaande overzicht vind je de data van events en onderwijscafés, die dit schooljaar plaatsvinden. Het schema wordt steeds geactualiseerd.

 DatumBijeenkomst – onderwerp Tijdstip & Locatie                         (Gast)spreker(s)/ trainer(s)
31 januari 2024Onderwijscafé
Thema: Eigenaarschap in werkgeluk en professionalisering (strategisch thema ‘medewerkers’).

Zie de uitnodiging voor dit onderwijscafé in deze nieuwsbrief!
 Van 14.00 uur tot 17.00 uur in het MOVARE-huis 
28 februari 2024Onderwijscafé
Onderwerp/thema volgt!
 ’s Middags in het MOVARE-huis 
29 februari 2024Mini-symposium ‘Gelijke onderwijskansen en inclusiviteit in de praktijk’

 Van 13.00 uur tot 16.00 uur in het MOVARE-huis

Zie ook de ‘save the date’ in deze nieuwsbrief, in het bericht over Living Lab ‘Gelijke Onderwijskansen & Inclusie’.
 
20 maart 2024Onderwijscafé
Thema: Burgerschap

Zie ook deze “save the date” die wij voor de kerstvakantie met jou deelden!
 ’s Middags in het MOVARE-huis 
17 april 2024Onderwijscafé
Thema: Onderwijskansen en gezondheid (thema strategisch beleidsplan).
 ’s Middags in het MOVARE-huis 
 29 mei 2024Onderwijscafé
Onderwerp/thema volgt!
 ’s Middags in het MOVARE-huis REMINDER: Onderwijscafé 31 januari 2024 ‘Eigenaarschap in werkgeluk en professionalisering


Graag nodigen wij jou uit voor ons onderwijscafé ‘Eigenaarschap in werkgeluk en professionalisering’ (strategisch thema “Medewerkers”), dat op 31 januari 2024 van 14.00 uur tot 17.00 uur plaatsvindt in het MOVARE-huis. Tijdens deze inspiratiebijeenkomst bespreken wij de professionalisering in relatie tot onderwijskwaliteit en jouw belangrijke rol hierin. Graag sparren wij samen met jou over werkgeluk en professionaliseringsbehoeften. Wat heeft de MOVARE medewerker nodig om duurzaam inzetbaar en wendbaar te blijven op professionaliseringsgebied?

Programma
– Inleiding; presentatie: sprekerspitch “Mindset tot werkgeluk”                                                                                                                                     
– Vooruitblik “Ontwikkelingen binnen MOVARE op het gebied van professionaliseringsmogelijkheden”.                                                                                                                                               
– In het tweede gedeelte van de bijeenkomst gaan wij met elkaar in gesprek over de behoeften op het gebied van professionalisering van OP en OOP medewerkers.                                                                                                                                                                                    
– Nuttige tips inzake eigenaarschap in professionalisering (Zelf aan Zet).

Meld je aan!
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je op 31 januari graag meedenken met ons? Meld je dan snel aan voor het onderwijscafé  via DEZE LINK (InSite-Cursussen).

Living Lab ‘Gelijke Onderwijskansen & Inclusie’


MOVARE en Zuyd Hogeschool zijn een unieke samenwerking aangegaan waarbij basisscholen van MOVARE meer toegerust worden om vanuit een groepsgerichte benadering kansengelijkheid te bevorderen en meer inclusief onderwijs te realiseren. Deze samenwerking krijgt vorm in het Living Lab ‘Gelijke Onderwijskansen en Inclusiviteit’ (GO&I).

Een living lab is een dynamische, inspirerende en levensechte omgeving waar leren, innoveren en onderzoek plaatsvindt. De kracht zit in de samenwerking tussen verschillende deskundigen en experts (leerkrachten, schoolleiders, kwaliteitscoördinatoren, onderwijsondersteuners, zorgmedewerkers, onderzoekers, studenten) in een levensechte omgeving. Door middel van co-creatie wordt aan collectieve kennis gebouwd die toegankelijk is voor de regio, huidige en toekomstige professionals en ouders.

Gelijke onderwijskansen en inclusiviteit staan hoog op de landelijke onderwijsagenda. Reden hiervoor is de toename aan diversiteit van kinderen in basisschoolklassen met diverse ondersteuningsbehoeften. Ook in de regio Zuid-Limburg is deze ontwikkeling merkbaar. Het bieden van inclusief onderwijs op de thuisnabije school vormt voor basisscholen daarmee een steeds grotere uitdaging. Living Lab GO&I ontwikkelt binnen drie thema’s kennis, tools en instrumenten die inclusie, participatie, erbij horen, gezondheid en vitaliteit van kinderen bevorderen:

1. Partnering for Change
De themalijn Partnering for Change (P4C) is een samenwerking tussen school/ leerkracht en een ergotherapeut voor de klas. Het project zet in op het optimaliseren van de sociale, fysieke, en organisatorische schoolomgeving om gelijke onderwijskansen en inclusie op de thuisnabije school te bevorderen. De basisschool en de ergotherapeut ontwikkelen in co-creatie nieuwe strategieën waar alle kinderen in de gehele klas baat bij hebben. De P4C expert heeft de hbo-bachelor opleiding voor ergotherapie gevolgd en aanvullende trainingen ten aanzien van de P4C aanpak gedaan.

De leerkracht leert P4C principes toepassen door één keer per week in de periode van 12-18 weken samen te werken in de klas met een P4C expert. Bij deze unieke en interdisciplinaire manier van samenwerken ligt de focus op een inclusieve en collectieve aanpak in de klas waar alle leerlingen mee kunnen doen en het gevoel hebben erbij te horen. P4C onderscheidt zich daarmee van de individuele behandeling waarbij een traditionele ergotherapeut in zo’n 10 sessies met één leerling buiten de groep werkt.

Deze aanpak is uniek in de regio en in Nederland. Daarnaast wordt het ook al toegepast in Canada en Zweden.

2. Technologie
De themalijn Technologie is gewijd aan het succesvol implementeren van technologie in het basisonderwijs, vanuit de gedachte dat technologie het leerproces van leerlingen kan ondersteunen, hun leerprestaties kan verbeteren en leraren kan helpen hun onderwijspraktijk te verbeteren zowel met betrekking tot het primaire proces van lesgeven als op organisatorisch niveau. Technologie draagt tevens bij aan meer inclusief onderwijs door schoolse participatie te verbeteren zodat meer leerlingen volwaardig toegang krijgen tot educatie.

Technologie draagt ook bij aan versterken van kansengelijkheid door gebruik te maken van didactische tools op het gebied van rekenen en taal ter ondersteuning van het leerproces. De integratie van technologie in onderwijs kent vele neveneffecten, zoals het aanwakkeren van een interesse voor bèta c.q. techniek, en mogelijkheden om het onderwijs effectiever, aantrekkelijker en efficiënter te maken. Voor deze themalijn is vastgesteld dat het Techlab Parkstad, waar veel MOVARE-scholen aan deelnemen, een rijke onderwijscontext is om aan de slag te gaan.

3. Gezondheid en Vitaliteit
De themalijn Gezondheid en Vitaliteit is gericht op het bevorderen van vitaliteit en een gezonde leefstijl onder medewerkers en leerlingen. Door het vergroten van kennis, het optimaliseren van vitaliteitsvaardigheden en het bijstellen van attitudes op het gebied van vitaliteit en welzijn, kunnen we bestaande initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld voeding versterken en willen we tot duurzame gedragsverandering bij leerlingen en medewerkers komen. Door in de praktijk van alledag ander gedrag uit te voeren, kunnen leerlingen en leerkrachten de positieve ervaringen opdoen die nodig zijn om tot een attitude verandering te komen.

Save the date! Mini-symposium ‘Gelijke onderwijskansen en inclusiviteit in de praktijk’
Op donderdag 29 februari a.s. organiseren MOVARE en Zuyd Hogeschool het mini-symposium ‘Gelijke onderwijskansen en inclusiviteit in de praktijk’ met drie workshops: Partnering for Change, Technologie, Vitaliteit & Gezondheid. Locatie is het MOVARE-huis in Landgraaf. Het mini-symposium start om 13.00 uur, eindtijd is omstreeks 16.00 uur.

-> Heb je interesse of wil je meer weten? Stuur dan een e-mail naar Lars Goertzen: lars.goertzen@movare.nl


Voorlopige schooladviezen in LAS ParnasSys en registratie in ROD

Informatie voor alle betrokkenen bij de schooladviesprocedure

#Onderwijskwaliteit #Afsluiting #Voorlopigeschooladviezen

Via jouw administratiesysteem ParnasSys voer jij deze maand het voorlopig schooladvies in dat je aan ouders en leerling mededeelt, automatisch geregistreerd bij ROD. Dit moet door de school gebeuren tussen 10 en 31 januari 2024. Let op dat je éérst de datum in ParnasSys kiest en dan pas een voorlopig schooladvies uit de lijst kiest. Je krijgt anders een lijst met ‘oude’, niet meer geldende schooladviezen. Het voorlopig schooladvies van januari moet blijven staan en mag je niet meer wijzigen. Het voorlopig schooladvies moet in ieder geval vastgesteld zijn vóór de doorstroomtoets. Sommige scholen kiezen voor een digitale afname eind januari, dus let bij deze keuze extra op dat de datum van het voorlopig schooladvies vóór de afnamedatum ligt.

Het tijdspad is al een tijdje helder, maar herhalen we graag nog een keer:

  1. Voorlopig schooladvies
  2. Doorstroomtoets
  3. Doorstroomtoets uitslag
  4. Definitief schooladvies

Heb je vragen over de schooladviesprocedure tot nu toe? We organiseren bovenschools drie digitale ‘inloopuurtjes’ voor alle betrokkenen bij de schooladviesprocedure op 11, 17 en 22 januari van 14.00 uur tot 16.00 uur. Aanmelden kan hier via Forms. Je ontvangt dan z.s.m. van Janine Deckers de deelnamelink. Iedereen is welkom!


Ter informatie: Nieuwsbrief RIF Werkplekleren


Graag delen wij de tweede nieuwsbrief van het RIF Werkplekleren. Dit is een Publiek-Private Samenwerking tussen VISTA opleiding Pedagogisch Werk & Onderwijsassistent, (primair) onderwijs en kinderopvang. In deze nieuwsbrief lees je over de recente ontwikkelingen van WPL. Je kunt de nieuwsbrief HIER lezen.


MHIDS: theatervoorstelling ‘Voor de draad ermee’ – voor kleuters


Het programma Meer Harmonie in de Samenleving begint het jaar goed met de mogelijkheid voor de kleutergroepen om deel te nemen aan de theatervoorstelling ‘Voor de draad ermee’. Deze voorstelling vindt plaats op maandag 15 april en dinsdag 16 april 2024. De lesstof die bij de voorstelling hoort, wordt voorbereid door de muziekdocenten van MHIDS. Voor de scholen die deelnemen aan het programma MHIDS is de voorstelling gratis.
-> Meer informatie en/of inschrijven? Ga naar https://www.meerharmonieindesamenleving.nl/voorstelling-voor-de-draad-ermee/


Loop jij mee tijdens de Abdijcross op 21 januari a.s.?


Atletiekvereniging Achilles-Top Kerkrade organiseert op zondag 21 januari a.s. voor de 58ste keer de Abdijcross, in de omgeving van Abdij Rolduc in Kerkrade. Onderdeel van dit leuke sportevenement is de Abdijcross-businessloop 5,2 km. (info: www.abdijcross.nl). De starttijd van deze loop is 10.45 uur.

Heb jij ook zin om mee te lopen met het MOVARE hardloopteam?
Geef dan voor vrijdag 12 januari a.s., 12.00 uur de volgende gegevens per mail door via receptie@movare.nl:

– achternaam, voornaam
– m/v
– geboortedatum
– woonplaats
– naam van de school

-> Heb je nog geen MOVARE-hardloopshirt? Vermeld dat dan ook in jouw mail!
-> John Wevers draag zorg voor de gezamenlijke inschrijving. Enkele dagen voor de loop mailt hij de deelnemers nog nadere informatie.

Kom je werken bij MOVARE? Werken bij
We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers! Neem gerust een kijkje bij onze openstaande vacatures. Vacatures

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details