MOVARE-nieuwsbrief voor medewerkers, nummer 16 schooljaar 2023-2024


Belangrijke data


In het onderstaande overzicht vind je de data van events en onderwijscafés, die dit schooljaar plaatsvinden. Het schema wordt steeds geactualiseerd.

 DatumBijeenkomst – onderwerp Tijdstip & Locatie                         (Gast)spreker(s)/ trainer(s)
 31 januari 2024Onderwijscafé
Thema: Eigenaarschap in werkgeluk en professionalisering (strategisch thema ‘medewerkers’).

-> Zie de uitnodiging voor dit onderwijscafé in deze nieuwsbrief!
 Van 14.00 uur tot 17.00 uur in het MOVARE-huis 
 28 februari 2024Onderwijscafé
Onderwerp/thema volgt!
 ’s Middags in het MOVARE-huis 
 20 maart 2024Onderwijscafé
Thema: Burgerschap

Zie ook de “save the date” in deze nieuwsbrief!
 ’s Middags in het MOVARE-huis 
 17 april 2024Onderwijscafé
Thema: Onderwijskansen en gezondheid (thema strategisch beleidsplan).
 ’s Middags in het MOVARE-huis 
 29 mei 2024Onderwijscafé
Onderwerp/thema volgt!
 ’s Middags in het MOVARE-huis 


MOVARE-huis tijdens kerstvakantie gesloten


Tijdens de kerstvakantie genieten ook de medewerkers van het MOVARE-bureau van twee weken verlof. Het MOVARE-huis is dan ook van maandag 25 december 2023 tot en met vrijdag 5 januari 2024 gesloten. Maandag 8 januari staan wij graag weer voor jullie klaar.

Gezellige feestdagen en een ontspannen vakantie gewenst!


Vakantierooster schooljaar 2024-2025


Onlangs is het vakantierooster 2024-2025 vastgesteld door het College van Bestuur. Bekijk de data van de vakanties in schooljaar 2024-2025 HIER.


Onderwijscafé 31 januari 2024:  ‘Eigenaarschap in werkgeluk en professionalisering


Graag nodigen wij jou uit voor ons onderwijscafé ‘Eigenaarschap in werkgeluk en professionalisering’ (strategisch thema “Medewerkers”), dat op 31 januari 2024 van 14.00 uur tot 17.00 uur plaatsvindt in het MOVARE-huis.Tijdens deze inspiratiebijeenkomst bespreken wij de professionalisering in relatie tot onderwijskwaliteit en jouw belangrijke rol hierin. Graag sparren wij samen met jou over werkgeluk en professionaliseringsbehoeften. Wat heeft de MOVARE medewerker nodig om duurzaam inzetbaar en wendbaar te blijven op professionaliseringsgebied?

Programma
– Inleiding; presentatie: sprekerspitch “Mindset tot werkgeluk”.
– Vooruitblik “Ontwikkelingen binnen MOVARE op gebied van professionaliseringsmogelijkheden.
– In het tweede gedeelte van de bijeenkomst gaan wij met elkaar in gesprek over de behoeften op het gebied van professionalisering van OP en OOP medewerkers.      
– Nuttige tips inzake eigenaarschap in professionalisering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Meld je aan!
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je op 31 januari graag meedenken met ons? Meld je dan snel aan voor het onderwijscafé  via DEZE LINK (InSite-Cursussen).


Save the date! Onderwijscafé Burgerschap –  20 maart 2024

Wist je dat Burgerschap:

“Wat houdt Burgerschap en burgerschapsonderwijs eigenlijk in?”

“Wat is een visie op burgerschap en hebben wij als school een visie op burgerschap?”

“Hoe geven wij vorm aan doelmatig en samenhangend burgerschapsonderwijs?”

“Hoe leren we de kinderen wat de spelregels van de maatschappij zijn?”

“Met welke invloeden en/of maatschappelijke ontwikkelingen moeten we rekening houden?”

“Welke rol heb of neem ik daarin als leerkracht?”

Noteer 20 maart 2024 alvast in jouw agenda! Deze dag zorgen wij voor een inspirerend, informatief en interactief onderwijscafé rondom Burgerschap, zodat jij met de opgedane kennis en ervaring jouw burgerschapsonderwijs (verder) vorm kunt gaan geven.


Help jij mee bij een afstudeeronderzoek over schoolkeuze?


Vragenlijsten voor leerkrachten én ouders

Een groep studenten van de opleiding Pedagogische wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen is bezig met een afstudeeronderzoek over ‘schoolkeuze’. Voor hun onderzoek hebben zij een vragenlijst opgesteld met vragen voor zowel leerkrachten als ouders. De studenten willen voor hun onderzoek graag een gevarieerde steekproef en daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk leerkrachten en ouders in Nederland de vragenlijst invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Inhoud vragen
De vragenlijst voor leerkrachten gaat over wat leerkrachten belangrijk vinden in het onderwijs dat zij geven; de vragenlijst voor ouders gaat over de basisschoolkeuze van hun kind, waarop deze is gebaseerd en over wat zij belangrijk vinden in het onderwijs voor hun kind.

Doe jij mee?
Wil jij als leerkracht graag je steentje bijdragen aan dit afstudeeronderzoek door de vragenlijst voor leerkrachten in te vullen? Dan kan dat via deze link.

Vragenlijst voor ouders
We stellen het op prijs als scholen de vragenlijst voor ouders beschikbaar willen stellen via het ouderportaal met de vraag of ouders de vragenlijst willen invullen. De link naar de vragenlijst is: https://psychru.qualtrics.com/jfe/form/SV_6lYQRhm8DDm3H26  (dit is overigens dezelfde link als de link voor leerkrachten). Na het aanklikken van de link kunnen ouders lezen wat er met hun gegevens gebeurt.

Namens de studenten Eline Teurlings-Bos, Demi Krol, Lynn Hartman en Robin Schellekens alvast hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijsten!


Bereid je als leerkracht voor op ‘De Zilveren Weken’


#Onderwijskwaliteit #Aanbod #Pedagogischhandelen #Socialecompetenties #Burgerschap #Veiligheid #Schoolklimaat #Groepsvorming

‘De Zilveren Weken’ is de periode na de kerstvakantie tot het einde van het schooljaar. Het is de periode waarin scholen de gelegenheid hebben om terug te kijken op het eerste deel van het schooljaar en vooruit te kijken naar de resterende tijd.

Een groep doorloopt een aantal fasen in de eerste zes schoolweken (dit is de periode ‘De Gouden Weken’). Wanneer de leerkracht deze fase volgt -die uiteraard alle kanten op kan schieten als er ook maar iets onvoorziens gebeurt- en de leerkracht op het juiste moment bijstuurt, helpt het de groep bij het vormen van een positieve sfeer waar voor pesten amper plek is. Zijn ‘De Gouden Weken’ minder vlot verlopen? Dan bieden ‘De Zilveren Weken’ een nieuwe kans! Daarom geven wij graag de tip om het boek van Boaz Bijleveld over ‘De Zilveren Weken’ in te komen zien in onze MOVARE-bieb! Je kunt hiervoor een afspraak bij de receptie maken om het boek onder het genot van een kopje koffie of thee in te zien en te beoordelen of het passend voor je groep en/of school kan zijn.


Contactpersoon: Janine Deckers, beleidsadviseur Onderwijskwaliteit, e-mail: janine.deckers@movare.nl  


PO-raad Kwaliteitswaaier ‘Effectief begrijpend lezen’

#Onderwijskwaliteit #Basisvaardigheden #Nederlandsetaal #Begrijpendlezen

Het is je vast niet ontgaan in de media: de resultaten van PISA 2022 zijn zorgelijk en met name leesvaardigheid van 15-jarigen in Nederland was nog niet eerder zo laag! Klik hier om het rapport ‘Resultaten PISA-2022 in vogelvlucht’ te downloaden en de resultaten te lezen. Een derde van de deelnemende leerlingen (15-jarigen in het VO) lijkt onvoldoende geletterd in leesvaardigheid. Op de reguliere scholen binnen onze stichting behalen bijna alle leerlingen bij begrijpend lezen het fundamentele referentieniveau 1F (98%).

Daarnaast zien we dat stabiel rond de 65% van onze leerlingen het referentieniveau 2F bij begrijpend lezen haalt in groep 8 (bron: eindtoetsen 2021, 2022, 2023 uitgezonderd ontheffingen). De kwaliteitswaaier van de PO- en VO-raad (zie ook de link onderaan dit nieuwsbericht) is een stimulans vanuit afdeling Onderwijskwaliteit om ons leesonderwijs door te ontwikkelen. Wij denken dat iedereen iets aan deze waaier heeft! De waaier bestaat uit kaarten voor leerkrachten, leesspecialisten, schoolleiders en bestuurders. Laten we samen, binnen MOVARE – en stimuleer ook je contactpersonen in het VO er kennis van te nemen – de kwaliteitswaaier gebruiken om het leesonderwijs in begrijpend lezen te versterken!


Leraren krijgen:

• zicht op de bouwstenen van het bieden van effectief leesonderwijs aan leerlingen.

Leesspecialisten krijgen:

• zicht op de zes samenhangende activiteiten waarmee je als leesspecialist bijdraagt aan effectief leesonderwijs op school.

Schoolleiders krijgen:

• zicht op de vijf samenhangende activiteiten waarmee je als schoolleider bijdraagt aan effectief leesonderwijs op school.

Bestuurders krijgen:

• zicht op de drie samenhangende activiteiten waarmee je als bestuurder bijdraagt aan effectief leesonderwijs op school.

-> Download hier de Kwaliteitswaaier van de PO- en VO-raadREMINDER: Declaraties boekjaar 2023 via InSite

Declaraties die in het boekjaar 2023  verwerkt moeten worden, moeten uiterlijk op 31 december 2023 ingestuurd zijn en op 9 januari 2024 geaccordeerd zijn. Declaraties die na 31 december 2023 worden ingestuurd, worden altijd verwerkt in het boekjaar 2024. Alle declaraties die voor 31 december 2023 ingestuurd zijn en niet op 9 januari 2024 geaccordeerd zijn, worden niet uitbetaald en zullen opnieuw ingestuurd moeten worden.


Pit Cultuurwijzer: Trainingen voor leerkrachten over cultuureducatie


Pit Cultuurwijzer vindt het belangrijk om jou als leerkracht zo veel mogelijk handvatten te geven zodat je zelf, in je eigen klas, aan de slag kunt met cultuureducatie. Daarom heeft zij een aantal op de praktijk gerichte (korte) cursussen gebundeld, die jou kunnen helpen om je culturele activiteiten te verbeteren.

De cursussen worden gegeven door culturele partners in Parkstad en zijn bedoeld voor alle leerkrachten en onderwijsassistenten in het primair onderwijs. De inhoud van de cursussen is afgestemd op de vraag en ambitie van het onderwijs en hierin staat de dagelijkse praktijk voorop. Op deze manier kun je je eigen vaardigheden binnen cultuureducatie verder professionaliseren.

Cursus/workshop in januari en februari 2024
Op 22 januari vindt de cursus ‘Drama Moves’ plaats, Tijdens deze cursus maak je op een speelse en laagdrempelige manier kennis met het vak drama. Met behulp van praktische voorbeelden ga je zelf uitproberen hoe je drama voor jouw leerlingen in kunt zetten.
Op 28 februari kun je deelnemen aan de workshop Art Based Learning (ABL). Het is een methodisch-didactisch instrument dat uitgaat van het idee dat kunstwerken als ‘sprekende objecten’ veel te vertellen hebben, als je maar de tijd neemt om te luisteren. Tijdens de workshop ga je praktisch aan de slag met deze methode. Je leert stapsgewijs je creatief denken te stimuleren en krijgt tools mee hoe je dit ook in je klas kunt toepassen.

Interesse in deze cursus en/of workshop? Kijk dan HIER voor meer informatie en voor de wijze van aanmelden. Je vindt hier ook het complete professionaliseringsaanbod van Pit Cultuurwijzer.


Feestelijke opening van het eerste Tiny Forest in Vaals       


Donderdag 14 december werd in Vaals het eerste Tiny Forest feestelijk geopend. Leerlingen van bs. De Robbbedoes (MOVARE-school) en van bs. De Kleine Wereld plantten deze dag hun ‘eigen’ bos. Hiermee is er een groene speel- en leeromgeving voor beide basisscholen toegevoegd, waar kinderen de natuur van dichtbij kunnen beleven. Tiny Forest ‘Het Nedlin Völser forest’ is zo ingericht dat iedereen erin kan beleven. De samenwerkende partijen Nedlin, gemeente Vaals en IVN Natuureducatie maken dit Tiny Forest mogelijk, omdat zij het belangrijk vinden dat kinderen van jongs af aan leren in en over de natuur.

Tiny Forest: minibos ter grootte van een tennisbaan

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het minibos wordt een prettige ontmoetingsplek voor buurtbewoners en het verbetert het klimaat en de biodiversiteit in de wijk. Ook komt er een buitenlokaal waar de kinderen les krijgen over de Nederlandse natuur. Zij leren in dit buitenlokaal en worden opgeleid tot Tiny Forest Ranger. Het bos zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen en waterberging bij zware regenval.

Kom je werken bij MOVARE? Werken bij
We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers! Neem gerust een kijkje bij onze openstaande vacatures. Vacatures

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details