MOVARE-nieuwsbrief voor medewerkers, nummer 14 schooljaar 2023-2024


Belangrijke data


In het onderstaande overzicht vind je de data van events en onderwijscafés, die dit schooljaar plaatsvinden. Het schema wordt de komende tijd verder aangevuld.

 Datum Tijdstip & Locatie                         Bijeenkomst – onderwerp (Gast)spreker(s)/ trainer(s)
15 december 2023Van 15.30 uur tot 16.00 uur. Inputsessie Professionaliseringsbeleid MOVARE 2023-2027.   Brief GGD over luchtweginfecties kinderen


Momenteel zijn er veel kinderen met een luchtweginfectie, veroorzaakt door een virus. In deze brief informeert de GGD Zuid-Limburg basisscholen en kinderdagverblijven over deze luchtweginfectie en geeft zij aan wat je kunt doen.


Declaraties boekjaar 2023 via InSite


Declaraties die in het boekjaar 2023  verwerkt moeten worden, moeten uiterlijk op 31 december 2023 via InSite ingestuurd zijn en op 9 januari 2024 geaccordeerd zijn. Declaraties die na 31 december 2023 worden ingestuurd, worden altijd verwerkt in het boekjaar 2024. Alle declaraties die voor 31 december 2023 ingestuurd zijn en niet op 9 januari 2024 geaccordeerd zijn, worden niet uitbetaald en zullen opnieuw ingestuurd moeten worden.


Interim-directeur Jenaplanschool De Vlieger Sittard


Afgelopen week heeft schooldirecteur Serena Aerdts besloten afscheid te nemen van Jenaplanschool De Vlieger. Na overleg met het College van Bestuur gaat zij aan het werk in een directiefunctie op een andere MOVARE-school. Het CvB dankt Serena voor haar inzet voor en betrokkenheid bij Jenaplanschool De Vlieger.

Het College van Bestuur heeft Joyce Neelen bereid gevonden vanaf dinsdag 5 december interim-directeur te zijn van De Vlieger. Joyce Neelen is werkzaam als senior adviseur bij BCO Onderwijsadvies en ondersteuning. Zij heeft 15 jaar ervaring als directeur in het primair onderwijs, op diverse (Jenaplan)scholen. In overleg met de medezeggenschapsraad zal het CvB een zorgvuldig proces opstarten om te komen tot de benoeming van een directeur voor Jenaplanschool De Vlieger.


Ligt mijn groep op koers voor 1F en 1S/2F?

#Onderwijskwaliteit #Zichtopontwikkeling #Pedagogischdidactischhandelen #Resultaten #CITOLIB #B8

Je kunt met bepaalde schermen in ParnasSys bepalen of de groepen 6, 7 en 8 op koers liggen om de beoogde percentages 1F en 1S/2F te halen. Bijvoorbeeld in de Groepskaart of in Ultimview dashboard Cohortanalyse of Kwaliteit van opbrengsten. Je kunt met behulp van doelen in de klas afstemmen op leerlingen of groepjes leerlingen die aan doelen van referentieniveau 1F of van 1S/2F zouden moeten werken gezien hun verwachte ontwikkeling. Zo pleeg je tijdig interventies om de als school beoogde doelen te behalen. Uitgangspunt is het behalen van 1F voor àlle leerlingen – behoudens uitzonderingen uiteraard – en het behalen van 1S/2F voor een groot deel van de leerlingen. In het PDF-document (in MOVARE-opmaak met als bron: Gouwe Academie, 2023) kun je voorspellen bij welke vaardigheidsscores en niveauwaarden (in ParnasSys) de leerling op koers ligt. Bespreek het eens in je team, cluster of met je onderwijsadviseur.

Contactpersoon: Janine Deckers, e-mail: janine.deckers@movare.nl  


Kennisdelingsbijeenkomst startklasmedewerkers 28 november 2023


De startklas is een werkwijze die bedoeld is voor kinderen vanaf 4 jaar, die gedurende maximaal één jaar intensief begeleid worden om een kansrijke start op een reguliere basisschool mogelijk te maken. Het gaat om jonge kinderen met ondersteuningsbehoeften, zowel qua onderwijs als qua jeugdhulp, die in het recente verleden in speciale voorzieningen zouden starten. Tijdens het verblijf in de startklas wordt, werkend met de kinderen en vanuit de invalshoeken jeugdhulp en onderwijs, in samenspraak met ouders inzichtelijk wat nodig is om door te stromen naar regulier onderwijs.

MOVARE heeft 6 startklaslocaties:

ClusterBasisschool
Cluster Landgraaf:basisschool ’t Valder
Cluster Kerkrade:basisschool Steltloper
basischool De Schakel
Cluster Brunssum:basisschool Meander
Cluster Heerlen/ Hoensbroek:basisschool Mijn Spoor
basisschool De Vlieger


INNOVO heeft 2 startklaslocaties:

ClusterBasisschool
Cluster Heerlen:basisschool De Schakel
basisschool De WegwijzerWaardevolle bijeenkomst met betrokken onderwijs- en zorgmedewerkers
Op dinsdag 28 november vond er weer een kennisdelingsbijeenkomst plaats op basisschool De Schakel in Kerkrade voor alle startklasmedewerkers van MOVARE en INNOVO. De aula van de school zat vol met betrokken onderwijs- en zorgmedewerkers, die iedere dag het verschil proberen te maken voor een specifieke groep vierjarige kinderen. Dit bijzondere onderwijs- en zorgconcept maakt dat in schooljaar 2022-2023 64% van de startklas leerlingen hun schoolloopbaan hebben kunnen vervolgen in het reguliere basisonderwijs! Een opbrengst waar alle medewerkers  terecht trots op mogen zijn, want dit leidt tot gelijke onderwijskansen.


Tijdens de bijeenkomst werd aandacht besteed aan de volgende onderwerpen, die van tevoren samen zijn afgestemd:

– Welke leerlingen zijn potentiële startklasleerlingen;
– Wachtlijsten m.b.t. zorg, onderzoek en hulpverlening;
– Verbinding tussen voorschool en BAO;
– Wat is de startklas; is dit voor iedereen duidelijk?;
– Toeleiding instroom;
– Inzet IB;
– Doorstroom vanuit de startklas;
– Betrokkenheid moederschool;
– Veel gedragsproblematiek.

Er werden veel ervaringen, good practices maar ook strubbelingen met elkaar gedeeld en dat is wederom als waardevol gebleken.


Kom je werken bij MOVARE? Werken bij
We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers! Neem gerust een kijkje bij onze openstaande vacatures. Vacatures

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details