MOVARE-nieuwsbrief voor medewerkers, nummer 13 schooljaar 2023-2024


Belangrijke data


In het onderstaande overzicht vind je de data van events en onderwijscafés, die dit schooljaar plaatsvinden. Het schema wordt de komende tijd verder aangevuld.

 Datum Tijdstip & Locatie                         Bijeenkomst – onderwerp (Gast)spreker(s)/ trainer(s)
15 december 2023Van 15.30 uur tot 16.00 uur. Inputsessie Professionaliseringsbeleid MOVARE 2023-2027.   


Waarnemend directeur bs. De Spoorzoeker


Zoals wij jullie eerder hebben laten weten, is Christel Withaar per 1 november jl. benoemd tot waarnemend directeur van basisschool De Veldhof en gaat zij basisschool De Spoorzoeker verlaten. Wij gaven toen ook aan dat, totdat voorzien is in de opvolging van Christel, zij voorlopig beide functies zou uitoefenen. Inmiddels kunnen wij jullie laten weten, dat na verkregen positief advies van de medezeggenschapsraad het College van Bestuur heeft besloten per 1 december a.s. tot einde schooljaar Ilona Ploem, directeur bs. Mijn Spoor in Heerlen, te benoemen tot parttime waarnemend directeur van De Spoorzoeker. Zij is gedurende deze periode directeur van beide scholen.


Trailer van ons strategisch beleid 2023-2027: het verhaal van MOVARE  


Ons strategisch beleid 2023-2027 is vorig schooljaar geïntroduceerd. De komende vier jaar gaan wij samen op pad met zes strategische doelen. De eerste drie strategische doelen zijn onderwijskwaliteit, gelijke onderwijskansen en medewerkers. De andere drie strategische thema’s zijn gezondheid en gezond gedrag van leerlingen, duurzaamheid en burgerschap.

Bekijk onze trailer!
Onze strategisch doelen hebben we uitgeschreven in een trailer: het verhaal van MOVARE. Van dit verhaal hebben we een video gemaakt, die kun je HIER bekijken! Deze is ook te bekijken op onze website op de pagina van het Strategisch beleid.

-> Voice-over: Kiki Huijnen
-> Video- editor: Bram Defesche


Collectieve Zorgverzekering VGZ Werkt


VGZ vindt het belangrijk dat jij de beste zorg krijgt. Voor nu, maar ook in de toekomst.  Als medewerker van MOVARE kun jij je bij VGZ goed verzekeren via de collectieve zorgverzekering VGZ Werkt. Naast deze collectieve zorgverzekering kun je ook kiezen voor VGZbewuzt: een zorgverzekering waarin je alles online regelt.

Natuurlijk wil jij eerst meer informatie om te kunnen verkennen welke zorgverzekering nu bij jou past. Ga naar www.vgz.nl/movare én bekijk de flyers VGZ Werkt en Gezond Leven. Wil je weten hoe je jouw zorgverzekering bij VGZ snel en eenvoudig kunt regelen? Bekijk dan HIER de overstaphulp.


Verdiepend onderzoek werkdruk en grensoverschrijdend gedrag

Bedankt voor jullie deelname aan het verdiepend onderzoek (pulsemeting) over werkdruk en grensoverschrijdend gedrag. Inmiddels zijn de eerste resultaten van het verdiepend onderzoek beschikbaar op MOVARE niveau.

Op MOVARE niveau zullen we de bovenstaande punten, maar ook andere inzichten uit het onderzoek, meenemen in een verder plan van aanpak dat we gaan opstellen. Daarnaast zullen we bovenschools een werkgroep samenstellen. Wij vinden het namelijk erg belangrijk om over deze onderwerpen met elkaar in gesprek te gaan, zowel op school als binnen MOVARE.  Wil je meedenken in deze werkgroep en bijdragen aan oplossingen? Meld je dan aan bij Danny Krijgsman: danny.krijgsman@movare.nl.

Uit het onderzoek bleek onder meer dat het protocol voor grensoverschrijdend gedrag en de informatie over de vertrouwenspersoon redelijk onbekend zijn. Zie aanvullende informatie daarover via deze link.Voorlopig alertheid gewenst bij interpreteren ‘Leerlingprofiel’ in CITO Leerling in Beeld

#Onderwijskwaliteit #Zichtopontwikkeling #Toetsinformatie #Leerlinginbeeld

Tijdens schoolbezoeken en eigen analyses binnen de afdeling Onderwijskwaliteit hebben we helaas moeten vernemen dat de leerlingprofielen van leerlingen in CITO Leerling in beeld (met name belangrijk voor de analyse van B8-toetsen die nu net zijn afgenomen) niet helemaal kloppen als de toetsuitslag buiten een range van 1 jaar valt (hoger èn lager). Hoe kun je zien dat dit van toepassing is? Je ziet dit als het functioneringsniveau een ‘kleiner-dan-teken‘ of ‘groter-dan-teken’ bevat. Let in dat geval zeker op de volgende 2 zaken:

1. Bij het ‘Verwacht toetsadvies’ ontbreekt PRO/BB bij de toetsen die in 2022/2023 E7 zijn afgenomen. Waarschijnlijk is dit al met alle ouders gedeeld tijdens de E7-afnames, maar weet dat het schooladvies PRO/BB hier dus ontbreekt en daardoor niet wordt getoond. Mogelijk zijn er leerlingen dus hoger ingeschat op basis van deze E7-toetsen. Kijk nu daarom altijd goed naar de referentieniveaus, die worden goed getoond. In het voorbeeld is een èchte PRO-leerling te zien qua leerresultaten, maar die is door LIB dus vastgeprikt op VMBO-BB/KB.  


2. Op het moment dat een toets niet passend lijkt, toont het systeem bij de resultaten in het ‘Leerlingprofiel’ een ‘kleiner-dan-teken’ of ‘groter-dan-teken’. Wees dan alert in het Leerlingrapport! Wat daarbij het meest vervelend is, is dat de gekleurde balkjes van de bijbehorende toetsen niet de juiste vaardigheidsscore in het balkje tonen en dat de bijbehorende legenda als ‘let op mij’ of ‘ik groei’ amper van toepassing kan zijn. Dat kan wederom verwarrend zijn en de daadwerkelijke ondersteuningsbehoeften van een leerling verbloemen, waardoor mogelijk verkeerde begeleiding geboden wordt of ouders en leerling op een dwaalspoor gezet worden. Op dit moment is ons advies daarom om àltijd ook de minigrafieken mee af te drukken, zodat ouders en leerlingen zien dat er wel degelijk sprake is van meer ondersteuningsbehoeften dan de balkjes in het leerlingprofiel doen suggereren. Je kunt bij het printen kiezen voor ‘Leerlingprofiel mèt minigrafieken’. In deze minigrafieken is soms wel een verschil van maar liefst 2 jaar te zien (dus bij de balkjes wordt getoond <B7 terwijl in de minigrafieken duidelijk wordt dat het functioneringsniveau pas M5 is). Voor nu is het goed om te weten dat ParnasSys het daadwerkelijke functioneringsniveau overneemt. Dus de leerling die in CITO LIB functioneringsniveau <B7 heeft, wordt in ParnasSys groepskaart wel met M5 getoond.

Wij vinden het de moeite waard om dit middels deze nieuwsbrief te delen. Weet dat wij met CITO al in gesprek zijn om deze ‘fouten’ te herstellen. Het is nu goed om in ieder geval samen alert te blijven tijdens het analyseren van toetsinformatie en vooral op de visuele weergaven. Inmiddels is deze waarneming ook gedeeld in de Teams-omgeving van ‘MOVARE I Leerling in beeld’. Ben je daar nog geen lid van? Meld je dan nu hier aan, zodat je niks mist en hier ook zelf kunt delen wat je waarneemt en waar je twijfels over hebt.


Toewerken naar je voorlopig en definitieve schooladvies groep 8

Enkele MOVARE-tips voor leraren en intern begeleiders in hun rol als kwaliteitscoördinator
#Onderwijskwaliteit #Afsluiting #Schooladviesprocedure #Kansrijk

December nadert: de maand waarin je waarschijnlijk de laatste keer kritisch vanuit hoge verwachtingen het leerlingdossier van je leerlingen en de laatste didactische toetsinformatie bekijkt en het voorlopig schooladvies voorbereidt dat je tussen 10 en 31 januari aan ouders en leerling mededeelt en registreert in ParnasSys.

Een aantal MOVARE-uitgangspunten zijn belangrijk om dit proces zorgvuldig en zo kansrijk mogelijk voor àlle leerlingen te laten verlopen, ongeacht op welke school je binnen MOVARE werkt:

Check tenslotte rond deze tijd ook je oud-leerlingen, wat hun VO-positie is in VO3. Kun je een patroon ontdekken in op- en afstroom? Zie je een bepaalde groep leerlingen steeds op- of afstromen? Op een specifieke school misschien? Inmiddels zijn de leerlingen van 20/21 bekend in ParnasSys (zie onze MOVARE-kwaliteitskaart voor tips). Ga op basis van deze evaluatie de dialoog aan met je team en evalueer je schooladviesprocedure.

Veel wijsheid gewenst! Heb je vragen? Meld je dan aan in de Teams-omgeving of neem contact op met jouw onderwijsadviseur.


Predicaat Euregioschool voor De Trampoline en De Opstap


Basisscholen De Trampoline en De Opstap hebben woensdag 15 november tijdens de Buurtalenconferentie in Eupen het predicaat Euregioschool opgehaald. Als Euregioschool zullen zij de komende jaren actief zijn in het organiseren van internationale schooluitwisselingen, kennis en informatie uitwisselen over de euregionale buurtregio’s en de kinderen in aanraking laten komen met de verschillende talen en culturen in de Euregio. Dit is één onderdeel van beide scholen waarmee zij de leerlingen willen begeleiden naar verantwoordelijke burgers en zelfstandige individuen.

-> Foto: basisscholen De Trampoline en De Opstap.

Prentenboek ‘Sam en het niet-leuke geheim


Tijdens de Week tegen Kindermishandeling, die vorige week plaatsvond, hebben scholen in Zuid-Limburg het boekje ‘Sam en het niet-leuke geheim’ ontvangen. Via deze link is het instructiefilmpje bij dit boek te bekijken, dat geschikt is voor alle leeftijden. In het filmpje neemt schrijver Wouter Vaessen je kort mee in het ontstaan van het boek en licht hij toe hoe je het boek kunt gebruiken.

Sam lacht wel, maar hij voelt zich niet blij. Dit komt omdat hij een geheim heeft. Het niet-leuke geheim is als een verveld monstertje wat Sam maar niet met rust laat. Het drukt zwaar op hem en volgt hem overal. Sam probeert daar op verschillende manieren vanaf te komen maar niets lijkt te helpen… Tot hij iemand vindt om zijn geheim mee te delen.

Kom je werken bij MOVARE? Werken bij
We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers! Neem gerust een kijkje bij onze openstaande vacatures. Vacatures

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details