MOVARE-nieuwsbrief voor medewerkers, nummer 12 schooljaar 2023-2024

Belangrijke data

In het onderstaande overzicht vind je de data van events en onderwijscafés, die dit schooljaar plaatsvinden. Het schema wordt de komende weken verder aangevuld.

 Datum Tijdstip & Locatie                         Bijeenkomst – onderwerp (Gast)spreker(s)/ trainer(s)
 22 november 2023Van 14.00 uur tot 15.00 uur.

Online sessie via Teams.
 Inputsessie strategisch personeelsplan MOVARE 2023-2027.


 
15 december 2023Van 15.30 uur tot 16.00 uur. Inputsessie Professionaliseringsbeleid MOVARE 2023-2027.  Zie ook het nieuwsbericht in deze nieuwsbrief.  MOVARE Jubilarissen Lunch: mooie feedback over een geslaagde bijeenkomst!


Woensdag 8 november vond de eerste MOVARE Jubilarissen Lunch plaats. Hiervoor waren de jubilarissen van juli tot en met november 2023 door ons uitgenodigd. De eerste editie was wat ons betreft geslaagd! Er was een proost met alcoholvrije prosecco, een speech en allemaal lekkere hapjes. En daarbij was het een uitgelezen moment om eens (bij) te kletsen met collega’s.

Natuurlijk waren wij ook heel benieuwd wat de jubilarissen zelf van de MOVARE Jubilarissen Lunch vonden. Aan de hand van drie vragen, kregen wij heel mooie en fijne feedback op de bijeenkomst. Samenvattend kunnen we zeggen dat de Jubilarissen Lunch wordt gezien als een mooi initiatief dat er zeker in gehouden moet worden. De sfeer tijdens de lunch werd als fijn en gezellig ervaren en de (persoonlijke) woorden die tijdens de lunch werden uitgesproken, werden erg gewaardeerd. Het is een mooie gelegenheid om medewerkers extra te zien en te horen!

Jubilarissen, dank voor jullie komst en voor de mooie woorden en tips die wij achteraf van jullie hebben ontvangen. Op naar een mooie tweede editie van de MOVARE Jubilarissen Lunch op woensdagmiddag 5 juni 2024!

Inputsessie Professionaliseringsbeleid MOVARE 2023-2027

Als vervolg op de online inputsessie over het thema “Medewerkers” in het Strategisch Beleidsplan 2023-2027,organiseren wij een verdiepingssessie om uitvoering te geven aan professionalisering van medewerkers. Wil jij met ons meedenken over professionalisering van medewerkers? We nemen jou dan tijdens een online Teams-sessie mee in de ontwikkeling van de MOVARE-visie op professionalisering. En horen graag wat je daarvan vindt! De Teams-sessie vindt plaats op 15 december 2023, van 15.30 uur – 16.30 uur. Samen bespreken we hoe MOVARE medewerkers faciliteert en verder uitvoering kan geven aan professionalisering, zodat medewerkers duurzaam inzetbaar en wendbaar blijven tijdens hun loopbaan. Het doel van deze bijeenkomst is enerzijds het ophalen van input om deze doelen te realiseren en anderzijds feedback op te halen op de conceptversie van het professionaliseringsbeleid.

Aanmelden/ vragen
Heb je interesse om deel te nemen aan deze sessie? Meld je dan snel aan! Dit kan tot 5 december a.s. bij Sabine Habets, e-mail: sabine.habets@movare.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Nicole Strolenberg, e-mail: nicole.strolenberg@movare.nl

Nieuwsbrief Migratie naar nieuwe ICT-beheerder – november 2023


De voorbereiding voor de overgang van Skool naar Heutink is in volle gang. Samen met Heutink-ICT zijn we achter de schermen druk bezig om alles in kaart te brengen zodat de overgang zo soepel mogelijk verloopt. We doorlopen dit proces zorgvuldig om ervoor te zorgen dat we tijdens de overgang niet verrast worden. In deze nieuwsbrief informeren we jullie over de aanstaande pilot en wat al bekend is van het vervolg.Reminder Awareness modules

In de nieuwsbrief van 19 september 2023 heb je kunnen lezen dat er nieuwe modules zijn toegevoegd aan de Awaretrain omgeving. Deze modules gaan over Phisihing en Smishing. Dit zijn twee onderwerpen die nu erg actueel zijn, maar ook een grote dreiging zijn zowel bij ons als in het algemeen. De trainingen zijn daarmee niet alleen van belang voor de MOVARE omgeving maar kunnen ook helpen om je privé alerter te maken. Daarom deze reminder. Zorg dat de gevoelige gegevens waar we dagelijks mee werken veilig zijn en blijven, maar doe er ook voor jezelf voordeel mee door privé je gegevens veilig te houden.

De modules kun je vinden op ‘Mijn InSite’ bij ‘Ontwikkelen en leren’. De benaming is ‘AVG trainingen’.

Drakenvallei spel leert leerlingen spelenderwijs meer over gezond eten

Is rabarber nou een groente of fruit? Leerlingen van MOVARE weten het dankzij De Drakenvallei, een nieuwe educatieve interventie in de vorm van een levensgroot spel. Hierbij zijn leerlingen zelf de pion en biedt het spel leerkrachten en pedagogische medewerkers een laagdrempelige tool om op eenvoudige wijze spelend leren direct toe te passen in de praktijk. De Drakenvallei zet in op gezondheidseducatie en past dus goed in de strategische ambities van MOVARE, waar gezondheid duidelijk terugkomt in het strategisch beleid als 1 van de hoofddoelen. Het leert kinderen op een interactieve manier van alles over de herkomst van groenten en fruit, nieuwe smaken, recepten en stimuleert hen om bewuste keuzes te maken. Daarbij komen diverse creatieve verwerkingsvormen aan bod die de educatie en kennis nog meer verinnerlijken.

Drakenvallei op MOVARE-scholen
Bij basisschool De Vlieger in Hoensbroek waren met de Drakenvallei al resultaten zichtbaar in de groepsoverstijgende combinaties van klassen. Nu wordt de Drakenvallei uitgevoerd bij basisschool Steltloper in Kerkrade, waar de nadruk ligt op het integreren van het spel in de dagelijkse lessen. Bij BSO De Schatgraver in Landgraaf wordt de Drakenvallei uitgevoerd door de pedagogische medewerkers in de tussenschoolse tijd.


Onlangs is het spel officieel overhandigd aan de kwartiermakers van de Gezonde Basisschool van de Toekomst in Limburg, Marc Hendriks en Andrew Simons.

Filmpje: Collega Lars Goertzen vertelt over onderzoek Formatief Handelen


MOVARE-collega Lars Goertzen vertelt in dit filmpje kort maar krachtig over zijn onderzoek over formatief handelen. Over zijn onderzoek is een artikel gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Samen met een aantal MOVARE-collega’s en onderzoekers van de universiteit Maastricht is in co-creaties gewerkt aan een programma van formatieve lesactiviteiten, bestaande uit 13 praktijkkaarten. 

Deze praktijkkaarten zijn gepositioneerd binnen de volgende drie kernvragen: Waar werkt de leerling naartoe? Waar staat de leerling nu ten opzichte van het beoogde doel? Wat is nodig om de leerling verder te helpen? De praktijkkaarten zijn bedoeld als suggesties om formatief handelen in te zetten in de lespraktijk.

Wil je meer weten over formatief handelen, of wil je ermee aan de slag in jouw klas? Bekijk HIER dan de set van 13 praktijkgerichte (dubbelzijdige) kaarten. 

Gebundelde krachten voor de ontwikkeling van het kind


De wereld rondom de opvang en het onderwijs van het kind is al jaren in beweging en we zitten op dit moment in een stroomversnelling. De ontwikkeling richting kindcentra, inclusief onderwijs en opvang, plannen voor kosteloze kinderopvang en krapte op de arbeidsmarkt voor zowel de kinderopvang als het onderwijs.

Veranderingen gaan snel en de uitdagingen zijn groot en complex. Als we dit alleen binnen de muren van onze eigen organisatie aanvliegen, schieten we tekort in ons aanbod voor kinderen. We hebben elkaar nodig en moeten de samenwerking opzoeken. Daarom slaan kinderopvang, primair onderwijs en mbo de handen ineen om deze uitdagingen aan te gaan.

We hebben met kinderopvang en het primair onderwijs in Zuid-Limburg afgesproken om onze manier van werken steviger op elkaar aan te laten sluiten. We zijn al met diverse initiatieven op weg. Nu is het tijd om met zijn allen in beweging te komen. De lijnen tussen onze organisaties vervagen en samenwerking wordt de norm.

We gaan de muren tussen de organisaties vervangen door bruggen. Iedereen gaat vanuit de eigen rol en vakmanschap bijdragen aan wat nodig is voor het kind om zich optimaal te ontwikkelen. Zo werken we aan een gezamenlijk einddoel: Het beste voor de kinderen die op ons pad komen.

We hebben een beeld van waar we naar toe gaan:
• Werkplekleren staat centraal. Het leren start in de praktijk en we leiden medewerkers van de toekomst op IN en MET het werkveld.
• We gaan toekomstige professionals duaal opleiden; zowel in de kinderopvang als op een basisschool. Zo worden zij bekend met de ontwikkeling van het kind van 0 tot 13 jaar en zijn hierdoor breed inzetbaar.
• We leren continu met elkaar en van elkaar. Dat geldt voor student, medewerker en docent.
• We vragen jou om een bijdrage te leveren vanuit autonomie, passie en doelstelling.

Deze samenwerking is volgens ons vanzelfsprekend, niet vrijblijvend. Voor nu is het belangrijk om deze koers met jou te delen. Want we gaan graag samen met jou die kant op.

OBS De Tovercirkel is een Tiny Forest rijker!


Op donderdag 16 november plantten ongeveer 100 kinderen van basisschool De Tovercirkel in Heerlen een Tiny Forest. Samen met gemeente Heerlen en I.V.N. realiseerden ze een heus klein bos aan de achterzijde van de school. De locatie is nu een prachtig, duurzaam initiatief rijker.

Met het planten van het Tiny Forest krijgt Heerlen er een stukje natuur bij. Daarnaast zal het dienst doen als buitenleslokaal voor de leerlingen van de school. Zo gaan de leerlingen in de toekomst als Tiny Forest Rangers onderzoekjes doen, onderhouden ze het Tiny Forest én houden ze het Tiny Forest schoon. Tevens wordt met het aanleggen van deze Tiny Forest een groene en gezonde plek gecreëerd waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen doen. 

Leerlingen bs. De Meridiaan helpen mee aan Langste Haag van Limburg

Jong geleerd is oud gedaan. Daarom starten ruim 100 leerlingen van basisschool De Meridiaan op vrijdag 24 november met de aanleg van de Langste haag van Limburg. Samen met Het Limburgs Landschap en Heuvel Angus planten ze die vrijdag een meidoorn- en hondsroos-haag op het terrein van Bjorn Kleijnen. De kinderen maken een mooie start waarna andere vrijwilligers op zaterdag 25 november de klus afmaken in aanwezigheid van gedeputeerde Leon Faassen. Door hoog in het stroomgebied (struweel)hagen te planten dragen we bij aan het vertragen van de waterdruppel naar de Geul en de Gulp. De natuur is namelijk onze bondgenoot bij het voorkomen van wateroverlast in het Zuid-Limburgse heuvellandschap.

Op het terrein van Heuvel Angus wordt op 24 november gestart met de aanleg van de Langste Haag van Limburg door leerlingen van basisschool De Meridiaan. Foto: Hans Heijnen

Jeugd heeft de toekomst
Het initiatief om schooljeugd hierbij te betrekken komt van Bjorn Kleijnen, eigenaar van Heuvel Angus, zelf; zijn eigen kinderen doen zelfs mee aan deze plantactie. Stichting het Limburgs Landschap en CNME Maastricht en regio sloten zich aan bij deze plantactie en ondersteunen met de organisatie en, zeker zo belangrijk, de educatie. Zo worden alle kinderen voorbereid met een les over het nut van aanplanten van bomen en struiken en raken ze bekend met het gedachtegoed van Natuurkracht

Natuurkrachtmaand
Het Geul- en Gulpdal staan in november in het teken van Natuurkracht. Iedereen kan meedoen met één of meerdere activiteiten en zo de kracht van natuurlijke oplossingen ervaren. Samen met de natuur kunnen we ons mooie Zuid-Limburgse landschap beter beschermen tegen de gevolgen van klimaatuitdagingen, zoals stortregens en droogteperiodes. Aanmelden voor de plantdag op 25 november op hetzelfde terrein kan via www.natuurkracht.org.

Techlab verwelkomde 1000ste basisschoolleerling


Afgelopen vrijdag was het een speciale dag voor het Techlab: sinds de opening in maart werd die dag de duizendste basisschoolleerling verwelkomd.  De kinderen, van een MOVARE-school, die het Techlab bezochten werden ter ere van deze feestelijke gelegenheid getrakteerd op een heerlijk raket ijsje. Bekijk via deze link ook het filmpje en het artikel dat streekomroep ZO-NWS hierover maakte.

Het TechLab, in samenwerking met STEAM Limburg, het Techniek College Parkstad Limburg, en onderwijsstichtingen MOVARE en INNOVO, biedt leerlingen en leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 een unieke ervaring in wetenschap en techniek.

Meester Stan van bs. De Schakel prins van Kerkrade-West

Afgelopen zaterdag is meester Stan van groep 7 van bs. De Schakel uitgeroepen tot prins Stan 1e van Kerkrade West. Het programma van de proclamatie werd afgetrapt door Danny Pouwels. De spanning werd goed opgebouwd waarna om 21:15 uur het lang verwachte moment daar was.

Wij wensen prins Stan 1e een schitterend carnavalsseizoen en heel veel succes toe.

Kom je werken bij MOVARE? Werken bij
We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers! Neem gerust een kijkje bij onze openstaande vacatures. Vacatures

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details