Achtergrond header

Vacature: Directeur basisschool de Regenboog

MOVARE heeft een vacature voor Directeur van basisschool de Regenboog in Hoensbroek. Wij zoeken een kandidaat die per 1 maart 2020 aan de slag kan gaan. 

Wat verwachten wij van jou als directeur?

Onze nieuwe directeur:

Is inspirerend...

Hij of zij inspireert ons team op enthousiaste wijze en ondersteunt ons bij het uitdragen en voortzetten van onze visie en kan daarbij een vertaalslag maken van onze visie naar concrete doelstellingen. Hij of zij weet ons als team te blijven verbinden en creëert op deze manier breed draagvlak voor de ontwikkeling van onze school. Verder neemt de nieuwe directeur waar nodig deel aan gesprekken en ondersteunt het team hierin. Hierbij is het open communiceren met het team, ouders, MR, ouderraad én leerlingen van groot belang.

Is opbrengstgericht...

Hij of zij hecht waarde aan het werken vanuit de structuur die gehanteerd wordt en realiseert een cultuur waarin de leerkracht en het onderwijsproces centraal staan. Daarbij vinden wij het belangrijk dat er duidelijke realistische doelen worden gesteld ten aanzien van de te behalen leeropbrengsten.

Is zorgzaam...

Hij of zij houdt het belang van het kind en het team steeds voor ogen en vindt relatie en een opbouwende collegiale sfeer van groot belang. Daarnaast kan hij of zij, ook bij weerstand, goed luisteren en respect tonen. Hij of zij schept een klimaat waarin kinderen, ouders en het team zich gewaardeerd en gesteund voelen.

Is democratisch...

Hij of zij draagt mede zorg voor een "wij-gevoel", waarbij onderlinge gelijkwaardigheid hoog in het vaandel staat en maakt keuzes die breed gedragen worden. Daarnaast toont hij of zij daadkracht en besluitvaardigheid in situaties waarin dit nodig is.

Is een coach...

Hij of zij geeft ons team voldoende tijd en ondersteuning om nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast heeft hij of zij kennis van de kwaliteiten van ieder teamlid, benoemt deze positief en stimuleert vanuit daar persoonlijke groei.

En wat verwachten de kinderen van jou als directeur?

‘Lief zijn en streng als het moet’

‘Mag een beetje grappig zijn’

‘Behulpzaam zijn’

Ben jij diegene die wij EN de kinderen van de Regenboog zoeken? Lees dan snel de volledige vacaturebeschrijving en solliciteer!

Basisschool de Regenboog

Onze school is gericht op het leggen van een stevige basis voor de verdere ontwikkeling van elke leerling. Die stevigheid ontstaat door de aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind.

Onze leidraad hierbij is "Leven, vrijheid en recht op geluk!¨ (John F. Kennedy).

De Regenboog is een traditionele school in een modern jasje. Dat wil zeggen dat we werken volgens het jaarklassensysteem, de leerstof wordt aangeboden op de drie niveaus en we maken gebruik van hedendaagse middelen. Het team heeft hiervoor bewust gekozen en de komende jaren willen we deze wijze voortzetten.

Samen leren voor het leven!

MOVARE

Basisschool de Regenboog maakt deel uit van Onderwijsstichting MOVARE. MOVARE bestuurt en verbindt 46 scholen in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen en Vaals. Dit zijn 42 ‘reguliere’ basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voorgezet)onderwijs, met in totaal zo’n 11.500 leerlingen. MOVARE is altijd in beweging en focust zichtbaar op onderwijsontwikkeling en innovatie.

Lees hier de volledige vacaturebeschrijving

Vacature: Directeur basisschool de Regenboog
Share to Facebook Share to Twitter Share to Pinterest Share by mail More...

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op