Achtergrond header

Tests wijzen uit: Tot nu toe geen nieuwe besmettingen op basisschool Eygelshoven

Momenteel doet de GGD Zuid Limburg uitgebreid onderzoek naar Covid-19 besmettingen op Basisschool de Veldhof in Eygelshoven. Zo worden alle personeelsleden, stagiaires en andere mensen die in het gebouw werken (kinderopvang, buitenschoolse opvang) getest. Vrijdag 22 mei zijn de uitslagen van 15 geteste personeelsleden binnengekomen: ze zijn alle 15 niet besmet. De komende dagen worden de uitslagen van de 21 resterende tests verwacht.

Het testen is een onderdeel van het onderzoek dat is gestart toen 1 medewerker van de school met corona-klachten besmet bleek te zijn. In korte tijd bleken 3 andere personeelsleden ook besmet te zijn. Alle 4 verblijven ze in thuisisolatie en zijn niet ernstig ziek.

Contacten met andere personeelsleden

De GGD heeft uitgezocht met wie de 4 besmette personen contact hebben gehad. Daar zitten 11 personeelsleden van Basisschool de Veldhof bij. Hoewel uit de test blijkt dat 9 van hen niet besmet zijn met Covid-19, moeten zij toch tot 1 juni thuis in quarantaine. Zij kunnen de komende dagen namelijk nog corona-klachten krijgen. Van 2 personeelsleden die contact hebben gehad met de besmette personen is de uitslag van de test nog niet bekend. Maar ook zij moeten in quarantaine. Wie in quarantaine zit moet zich bij corona-klachten meteen melden bij de GGD om getest te worden.

De personeelsleden die volgens de test niet besmet zijn met Covid-19 én geen contact met 1 van de 4 besmette personen hebben gehad, kunnen gewoon aan het werk. Met inachtneming van de gedragsregels die voor alle Nederlanders gelden.

Contacten met leerlingen

Uit het contactonderzoek van de GGD is ook gebleken dat 6 leerlingen van de basisschool nauw contact hebben gehad met een besmet personeelslid. Denk hierbij aan het vasthouden van een hand of een gesprekje binnen 1,5 meter. De ouders van deze kinderen worden ingelicht door de GGD. Deze kinderen, die in nauw contact zijn geweest met een besmet personeelslid, kunnen zich bij de GGD laten testen. Ook als ze geen klachten hebben.  

Informeren

De GGD heeft alle betrokkenen geïnformeerd over hun testuitslag en/of de quarantaine-regels die voor hen gelden. De GGD vraagt alle ouders alert te blijven op klachten die kunnen passen bij Covid-19: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, keelpijn of koorts). Hetzelfde geldt voor iedereen die in het schoolgebouw werkt. 

Testen

Alle leerlingen met corona-klachten kunnen zich door de GGD laten testen. Een aantal kinderen is al getest. De uitslag hiervan volgt nog. Op dit moment is er geen reden om hele groepen kinderen te testen, omdat er geen nauwe contacten met personeelsleden binnen 1,5 meter zijn geweest. 

Gevolgen voor lesgeven

Momenteel zijn meerdere medewerkers van De Veldhof in quarantaine en dus fysiek niet inzetbaar op school. Het gevolg hiervan is dat de school met ingang van maandag 25 mei weer overgaat op onderwijs op afstand, zoals dat ook plaatsvond voor de meivakantie.

Noodopvang

De wijze waarop de school invulling kan geven aan de noodopvang is afhankelijk van de uitslagen van de resterende testen. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal de school de betrokken ouders/verzorgers informeren.

Situatie kan veranderen

Dit is de situatie op Basisschool De Veldhof op dit moment. Er zitten mensen in quarantaine die mogelijk alsnog corona-klachten krijgen. Ook zijn nog niet alle testuitslagen binnen. De situatie kan dus nog veranderen.

Belangrijk voor iedereen!

Om verspreiding van het coronavirus op school, op het werk, buiten of waar dan ook te voorkomen is het heel belangrijk om de gedragsregels te blijven volgen. Hou steeds 1,5 meter afstand, was vaak je handen en blijf thuis bij corona-klachten. Ook als je je eigenlijk niet ziek genoeg voelt om thuis te blijven. Al het onderwijspersoneel met corona-klachten kan zich bij de GGD aanmelden voor een test. 

Tests wijzen uit: Tot nu toe geen nieuwe besmettingen op basisschool Eygelshoven

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op