Achtergrond header

St. Jan Baptist en Koraal denken verder: het Doelgroeparrangement

St. Jan Baptist is een MOVARE-school in Kerkrade voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Hier kunnen zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar zich binnen een aangepaste leeromgeving ontwikkelen op een manier die bij hen past. De school is gespecialiseerd in het omgaan met kinderen met autisme en een verstandelijke beperking.

Tijdens een schooldag hebben veel van deze leerlingen extra ondersteuning nodig om op een doelmatige en vooral ook fijne manier deel te kunnen nemen aan het onderwijs. Sommige kinderen hebben behoefte aan structuur wanneer ze ’s ochtends binnenkomen, andere zitten rond de pauze hoog in hun energie en hebben baat bij iemand die hen helpt bij het reguleren van gedrag. En dan zijn er bijvoorbeeld nog kinderen die hulp nodig hebben bij eten, bij toiletbezoek of bij het omkleden tijdens de gymles.

Doelgroeparrangement
In verschillende klassen ondersteunen medewerkers van uiteenlopende zorginstellingen leerlingen op basis van
een individuele beschikking. Omdat dit in de praktijk echter een komen en gaan van mensen betekent gedurende een schooldag, komt dit de rust in de klas vaak niet ten goede. Niet ideaal, voor de leerlingen, maar ook niet voor de leerkrachten. Hoe kunnen we dat anders organiseren? St. Jan Baptist ging samen met partner Koraal op zoek naar een antwoord. Dat is het Doelgroeparrangement. 

Lees hierover meer in deze bijlage

St. Jan Baptist en Koraal denken verder: het Doelgroeparrangement

Geïnteresseerd in MOVARE?

Neem contact op